26 maart Masterclass Sturing van transities en omgaan met complexiteit (vol)

Activiteitendata
-
Bureau ABD, Muzenstraat 97, Den Haag

Het verwezenlijken van politieke doelen is in de huidige tijd in hoge mate een kwestie van omgaan met complexiteit. Succes of falen hangt af van het vermogen wendbaar of innovatief te kunnen zijn. Het is een zoektocht naar balans tussen doelgerichtheid en dwarsdenken, tussen sturing van grote transitie en stapsgewijze vooruitgang. Omgaan met complexiteit is misschien wel de belangrijkste uitdaging voor de professionele manager van nu. Hoe kan de moderne beleidsmanager vorm geven aan succesvolle transitietrajecten in een complexe omgeving? Hoe kom je tot een handelingsrepertoire als alles complex is?

Vera Minten en Albert Faber (beiden ministerie EZK) begeleiden een masterclass, waarin wordt verkend welke diverse manieren van sturing er zijn in de context van complexiteit. Deze masterclass bouwt voort op de vorig jaar verschenen bundel ‘Sturen in een verweven dynamiek’. De masterclass gaat ook verder, want het wordt een actieve bijeenkomst. We leren niet alleen vanuit de theorie, maar in intervisie ook vooral van elkaars praktijk. We zullen complexiteit ervaren en er in een leerzame én inspirerende sessie betekenis aan geven. De nadruk ligt op complexiteit en samenwerking tussen verschillende overheidslagen.

Mark Dierikx (ABD TOPConsult) zal vanuit zijn brede ervaringen als DG op het gebied van water-, luchtvaart- en energiebeleid inzichten en lessons learned met ons delen. Er is ook veel ruimte voor eigen inbreng.

Na afloop heb je meer beeld van wat complexiteit betekent en op welke wijze je deze kennis en praktische inzichten kunt gebruiken voor de aanpak van beleidsthema’s waar je bij betrokken bent.

Thema’s

  • complexiteit en transitie
  • intervisie
  • sturing, aanpassing en bijsturing
  • samenwerking tussen overheidslagen

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD Masterclass via abdmasterclass@minbzk.nl.