11 juni Cybersecurity

Activiteitendata
-
Bureau ABD, Muzenstraat 97, Den Haag

Nederland moet aan de bak om de vitale belangen van Nederland en de Nederlandse economie te beschermen. De dreiging van beroepscriminelen en statelijke actoren neemt toe; cyberaanvallen zijn steeds geavanceerder en complexer. Het kabinet investeert daarom extra in een integrale en dynamische aanpak cybersecurity.

Wat zijn precies die bedreigingen? Wie bedreigen ons en waarom? Hoeveel risico lopen we? Wat is waar en wat is onzin? Werken we voldoende samen, ook met het bedrijfsleven? Hoe zorgen we voor bewustwording bij medewerkers en burgers? Het zijn vragen die niet alleen belangrijk zijn voor specialisten, maar ook voor u als ABD'er. Iedereen heeft er mee te maken.

In een interactieve sessie bespreekt Raymond Bierens actuele ontwikkelingen en gaat hij in op uw vragen. Raymond onderzoekt aan de TU Delft besluitvorming rond cyberstrategie in de publieke en private sector. Daarnaast begeleidt hij managementteams van beide sectoren bij het nemen van besluiten op het gebied van cybersecurity en doceerde hij aan de Cybersecurity Academy en de Haagse Hogeschool. 

Na afloop heeft u een beter beeld van wat cybersecurity is, wat de belangrijkste bedreigingen zijn en op welke wijze u deze kennis en praktische inzichten kunt gebruiken voor de aanpak van thema’s waar u bij betrokken bent.

Thema's

  • Digitalisering
  • Cybersecurity
  • Informatiebeveiliging
  • Computercriminaliteit

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD Masterclass via abdmasterclass@minbzk.nl.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier.