27 juni Masterclass Toezicht en Beleid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
-
Omgeving Den Haag

De zorg voor een effectieve borging van publieke belangen binnen het toezicht moet een meer centrale plek krijgen. Het kabinet erkent dat een eenzijdige nadruk op lasten en kosten van toezicht ertoe kan leiden dat de aandacht voor publieke belangen naar de achtergrond verdwijnt.

Kabinetsreactie op WRR-rapport 'Toezien op publieke belangen'

Van beleidsdoelstelling naar gedragsverandering in de samenleving is een grote stap. Regelgeving en toezicht wordt in veel gevallen gezien als de oplossing. Dit is het alleen als de wisselwerking tussen beleid, toezicht en praktijk optimaal verloopt.

Als deelnemer aan deze masterclass ga je deze dynamiek beter begrijpen waardoor je effectiever met het instrument toezicht kunt omgaan. Vragen die aan de orde komen, zijn; hoe kunnen we ervoor zorgen dat het publieke belang gediend blijft? Wie heeft eigenlijk de regie als het gaat om het borgen van het publieke belang? Wat is de impact van regelgeving op de effectiviteit van het toezicht? Hoe onafhankelijk is de toezichthouder eigenlijk? Hoe balanceer je effectiviteit met toezichtlast?

We kijken hoe toezicht het publieke belang kan dienen en stellen de vraag of toezicht daarvoor het geijkte middel is en onder welke voorwaarden dan.

Op de eerste dag schetsen we een theoretisch kader en discussiƫren we over een aantal van de eerdergenoemde vraagstukken aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, ook met een gastspreker.

De tweede dag gaan we aan de hand van een case aan de slag. We maken dan beleid, richten toezicht in en kijken hoe we tot een meer effectieve overheid kunnen komen.

Doelgroep

ABD- TMG (S19)
ABD- Topmanager (S16-S18)
ABD-Manager (S15)

Kosten

Deze masterclass wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Reis- en verblijfskosten worden bij eigen departement gedeclareerd.

Duur & Agenda

De masterclass is een 24-uurssessie op twee aaneengesloten dagen inclusief overnachting.

De data zijn donderdag 27 juni 2019, start 12.00 uur tot en met vrijdag 28 juni 2019, 14.00 uur.

De masterclass vindt plaats op een externe locatie in de omgeving van Den Haag.

Contact & Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.