04 juli Stappenplan naar een positieve organisatieverandering

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Bureau ABD, Muzenstraat 97, Den Haag

De maatschappij verandert in hoog tempo en de maatschappelijke problemen zijn complexer dan ooit. Van de overheid, en dus van jou, wordt gevraagd met gepaste oplossingen te komen. Niet alleen in dienstverlening maar ook in organisatie inrichting. Oplossingen die aansluiten bij de vraag van de burger en de maatschappij. Geen symptoomoplossingen maar systeemoplossingen. Welke uitdagingen ervaar jij in jouw organisatie en bij andere? Hoe pak jij het aan? Wat vragen deze uitdagingen van jou?

Tijdens deze inspiratiesessie wordt aan de hand van een actuele casus uit het programma Mens Centraal én theoretische veranderconcepten uitgelicht welke systeemvraagstukken voor ons liggen en welke transitie in waardesystemen we te maken hebben.

Theoretische veranderconcepten die voorbijkomen zijn die van Spiral Dynamics (conceptueel model) en Kotter (pragmatisch model).

Resultaat van deze inspiratiesessie is dat je met andere ogen zult kijken naar de vraagstukken in je organisatie én dat je handvatten krijgt hoe hiermee aan de slag te gaan.
Deze inspiratiesessie wordt gegeven door Gwendel Kusters (hybride ambtenaar: parttime programma Mens Centraal en parttime consultant organisatieontwikkeling)
 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.