10 september Reflectie op complexiteit: energietransitie en klimaatakkoord (vol)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Bureau ABD, Muzenstraat 97, Den Haag

Hoe gaan we om met de zekerheden die burgers en bedrijven vragen en de onzekerheden die in de ramingen en verwachtingen liggen besloten. Hoe gaan we in de uitvoering om met maatschappelijke onvrede en wisselende politieke wensen. Anders gezegd, hoe geven we in een complexe en onzekere wereld vorm aan een betrouwbare overheid? Hierover gaan we samen in gesprek. De focus ligt daarbij op de interactie tussen politieke wens, wetenschappelijke analyse, maatschappelijke praktijk en hoe we daar in het beleid mee (kunnen) omgaan.

Energietransitie en Klimaatakkoord

In deze reflectiebijeenkomst op 10 september onderzoeken we in een dialoog met de deelnemers de energietransitie en de afspraken in het Klimaatakkoord.

We nemen de totstandkoming van het Klimaatakkoord onder de loep, in het bijzonder de domeinen 'gebouwde omgeving' en 'mobiliteit', omdat juist binnen die domeinen we dichtbij de burger komen en de politieke gevoeligheid groot is. En we kijken vooruit naar de dynamiek waar we in terecht kunnen komen.

De dialoog wordt gevoed en begeleid door een aantal direct betrokkenen bij het Klimaatakkoord. De sprekers zijn Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving en Mark Frequin.

Er is maximaal plaats voor 10 deelnemers, vol is vol.

Reeks reflectiebijeenkomsten

Op 26 maart 2019 vond de ABD Masterclass 'Sturing van Transities - Omgaan met complexiteit' plaats. Deelnemers aan deze masterclass hadden de behoefte om de geboden inzichten en theorie verder uit te werken aan de hand van concrete cases. Hieruit ontstond het initiatief om een reeks reflectiebijeenkomsten te organiseren aan de hand van een casus en met inbreng vanuit de wetenschap.

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-topmanager (S16-S18)
ABD-manager (S15)

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD Masterclass via abdmasterclass@minbzk.nl.