13 november Diagnose en Veranderen (vol)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Centrum Den Haag

Tijdens deze eerste kennismiddag, die Bureau ABD in samenwerking met SIOO (Stichting Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde) verzorgt, gaat drs. Jelger Spijkerboer onder andere in op het eigen diagnostisch instrumentarium. Op welke manier kijk je naar organisaties en organisatievraagstukken en welke hulpmiddelen gebruik je hierbij?

We focussen op het verdiepen, verbreden en uitdagen van jouw professionele blik en werken aan gerichte diagnoses, waarmee de ABD-manager zijn intuïtie toetst en aanscherpt. Daarnaast staan we stil bij verschillende veranderstrategieën en veranderparadigma’s. We verkennen de verschillende sturings- en inrichtingsmogelijkheden van een veranderproces.

Dit is de eerste kennismiddag in het kader van ABD Pro; Professioneel aanbod voor jouw professionele ontwikkeling. De tweede kennismiddag 'Macht en Politiek handelen' vindt plaats op 20 november.

Doelgroep

ABD-managers schaal 15

Kosten

ABD Pro wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departement. Voor ABD-managers binnen het Rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Contact & inschrijven

Heb je vragen? Neem contact op het programmabureau van ABD Pro via abdmasterclass@minbzk.nl

Je kunt je niet meer aanmelden, het nieuwe programma ABD Pro is helemaal VOL.

Met dit eerste opleidingsaanbod van ABD Pro doet Bureau ABD ervaring op om in de toekomst alle doelgroepen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor de verschillende vervolgsessies is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst.