ABD LGA programma

Het ABD LGA programma - Leadership in a Globalised Arena - biedt (aspirant)leden van de topmanagementgroep inzicht in belangrijke mondiale ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor publiek leiderschap. Het LGA programma werkt tegelijkertijd aan visie en aan leiderschapsontwikkeling.

De publieke leider beweegt zich in een geglobaliseerde arena. Meer dan ooit hebben wereldwijde ontwikkelingen impact op de Nederlandse samenleving en de politieke agenda. Andersom kunnen lokale ontwikkelingen niet langer geïsoleerd bekeken worden vanuit het nationale perspectief. De hedendaagse geglobaliseerde wereld stelt nieuwe eisen aan de Rijksoverheid en aan publiek leiderschap.

Programma

Het ABD LGA programma verbindt (aspirant) TMG-leden met internationale experts, topleiders en internationale collegae. Samen met hen worden mondiale ontwikkelingen verkend en besproken op consequenties voor publiek bestuur. Er wordt geschakeld vanuit hoog abstractieniveau naar de dagelijkse praktijk. Vanuit deze reflectie wordt gekeken naar innovatie en nieuwe werkwijzen voor nationaal en internationaal publiek bestuur. Daarbij wordt actuele research over publiek leiderschap in de 21e eeuw besproken, aangevuld met concepten om de dagelijkse complexiteit anders waar te nemen en te duiden.

Het sluitstuk van het LGA programma is de verdieping op persoonlijk leiderschap en een eigen thema in een verkennende dialoog. De kernvraag voor iedere deelnemer is: wat betekent leiderschap in een geglobaliseerde arena voor mij in mijn rol, mijn uitdagingen en mijn organisatie?

Opzet

Het programma bestaat uit twee samenhangende modules.

In 2015 heeft de eerste module plaatsgevonden in Den Haag met als thema 'Mondiale ontwikkelingen & publiek bestuur'. Prominente internationale experts en topleiders uit de Rijksdienst leverden een bijdrage aan een inspirerende dialoog vanuit verschillende perspectieven: geopolitiek, duurzaamheid, intergouvernementeel, netwerkwereld, Europa en vanuit de dagelijkse praktijk. Deze module werd beëindigd met het formuleren van een individueel professioneel thema op basis waarvan de deelnemers in module 2 in gesprek gingen met hun Amerikaanse federale counterparts en experts van The Harvard Kennedy School.

De tweede module, 'Publiek leiderschap in de geglobaliseerde arena', vond plaats in Washington en Boston. Deze module richtte zich op vernieuwende inzichten vanuit internationaal perspectief, geconcentreerd op de inzichten uit de eerste module en de consequenties voor publiek en persoonlijk leiderschap. In Washington zijn de deelnemers de dialoog aangaan met hun Amerikaanse counterparts – zowel binnen het federale bestuur als in de (semi)private sector.

Contact

Annemiek de Winter
Programmamanager ABD
06 38 82 51 59
annemiek.winter@minbzk.nl