TMG Talent Ontwikkel Programma

De Algemene Bestuursdienst kent een speciaal programma voor TMG’abelen: het TMG Talent Ontwikkel Programma (TMG TOP). Iemand die TMG’abel is, kan op termijn in principe benoemd worden tot directeur-generaal.

Kandidaten worden geselecteerd en voorgedragen door hun departement. Zij voeren een gesprek met drie secretarissen-generaal en met de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst.

De kandidaten doorlopen een stevig assessment, waarmee onder meer netwerkvaardigheden en politieke sensitiviteit worden gemeten. Pas daarna begint het daadwerkelijke programma. Het programma stimuleert dat deelnemers interdepartementaal van elkaar leren. Daarmee vergroten zij hun netwerk en krijgen ze beter zicht op en begrip voor andere onderdelen van de Rijksoverheid.