Workshops, masterclasses en leergangen voor ABD'ers die een loopbaanstap willen maken

Loopbaan

Een loopbaanstap, binnen of buiten het Rijk, betekent kennis en ervaring elders toepassen. Dat kan ook in een toezichtrol die ten goede komt aan scholen, zorginstellingen, woningcorporaties en culturele instellingen. Het is een impuls voor persoonlijke groei en het verrijken van professionele ervaring.

Voor ABD'ers geldt het richtsnoer 3-5-7 bij oriëntatie op, en het zetten van een volgende stap. Je eigen unieke talent, de gedegen ervaring en kennis moet expliciet worden gemaakt worden in sollicitatieprocedures. Dat vraagt om oefening. Ook wordt er steeds meer gewerkt in netwerken, met inzet van ‘sociaal kapitaal’, om resultaten gezamenlijk tot stand te brengen. Netwerkend werken draagt ook bij aan het realiseren van een helpend netwerk als je een stap wilt zetten.

Bureau ABD ondersteunt ABD'ers bij hun loopbaanontwikkeling met workshops, masterclasses, leergangen en netwerkbijeenkomsten. In nauwe afstemming met je leidinggevende en je consultant managementdevelopment kan maatwerkadvies in een aandachtig ontwikkelgesprek helpen om gericht actie te nemen. Ook daarvoor kun je een beroep op ons doen.

Contact

Roos Dael
roos.dael@minbzk.nl
T. 06 11 53 11 25

Ga voor actuele data en direct aanmelden naar het aanmeldingsformulier.