Leergang Toezichthouden binnen de publieke sector

In samenwerking met bureau Ebbinge biedt Bureau Algemene Bestuursdienst een leergang aan voor ABD'ers die een toezichtfunctie in de publieke sector vervullen/gaan vervullen.

Inhoud

  • verwerven van de benodigde kennis en ervaring;
  • verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit op het terrein van lef, ondernemerschap en vertrouwen;
  • het functioneren in het team, het samenspel met bestuurders en het voeren van eigen regie;
  • kennismaken en leren van governance-aspecten buiten het publieke domein waarbij de specifieke dimensies en het perspectief van de not-for-profit sector worden belicht.

Opbouw en duur

De leergang bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 dagdelen met daarnaast een ‘training on the job’: kandidaten lopen, idealiter een jaar lang, mee met een raad van toezicht of commissariaat naar eigen keuze. Of realiseren een klus in opdracht van een raad. Het verwerven van een plek of klus zijn eigen verantwoordelijkheid, met steun vanuit Bureau ABD. Er zijn tussentijdse momenten ingebouwd voor individuele reflectie.

Onderwerpen

  • Board Dynamics en de effectiviteit van de toezichthouder/commissaris;
  • Corporate Governance en de rol van toezichthouders en commissarissen;
  • Financiën, Verantwoording en Risicomanagement;
  • Aansprakelijkheid, Verantwoordelijkheid en Controle;
  • Ontwikkelingen en trends op het terrein van governance.

Docenten en gastsprekers zijn afkomstig uit zowel het publieke domein als het bedrijfsleven.

Doelgroep

ABD-topmanagers (vanaf directeursniveau) kunnen zich inschrijven voor deze leergang. Ook deelnemers op vergelijkbaar niveau vanuit de G4, ZBO's, Politie en OM zijn welkom.

Kosten

De kosten van deze leergang bedragen € 4000,- exclusief BTW per deelnemer.

Contact

Roos Dael
roos.dael@minbzk.nl
T. 06 11 53 11 25

Ebbinge
abdleergangen@ebbinge.nl

Aanmelden

Op dit moment kun je je belangstelling kenbaar maken voor de eerste editie van 2019, mits je binnen onze doelgroep valt. Ben je geïnteresseerd,  meld je dan nu aan voor de leergang Toezichthouden binnen de publieke sector. De actuele data vind je op het aanmeldingsformulier.