Loopbaanambitiedocument

Het opstellen van een persoonlijk loopbaanambitiedocument is een waardevolle manier om te reflecteren op je eigen doelen en ambities op het gebied van persoonlijke en loopbaanontwikkeling. Deze twee perspectieven hangen nauw met elkaar samen, maar het is een individuele vraag hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat is voor ieder individu anders.

Een loopbaanambitiedocument is voor iedereen een nuttig instrument. Voor ABD-managers geldt dat in elk geval iedereen die vijf jaar of langer zijn huidige functie vervult een loopbaanambitiedocument opstelt, inclusief afspraken en actiepunten gericht op de zoektocht naar een volgende stap in de loopbaan. De voortgang hiervan wordt periodiek besproken met de leidinggevende en MD-consultant.

Een voorbeeld van een loopbaanambitiedocument vind je hieronder.