ABD-vacatures

Directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer bij JenV

Plaatsvervangend directeur Dienst Vervoer en Ondersteuning, directeur Operatie bij JenV

Coördinerend juridisch bestuurlijk adviseur Bestuurs-, straf- en tuchtrecht bij Defensie

Afdelingshoofd Bestuur directoraat-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK

Voorzitter Auditcommissie Politie

Afdelingshoofd Regio en Leefbaarheid bij BZK

Plaatsvervangend directeur Interne organisatie (met eigen portefeuille) bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

MT-lid Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij VWS

Directeur Belastingdienst Caribisch Nederland

Afdelingshoofd Toeslagen bij Financiën

Accountdirecteur Auditdienst Rijk bij Financiën

MT-lid Directie Energiemarkt – Energie, consument en individuele warmte bij EZK

Directeur Organisatie en Personeel Rijk bij BZK

Ombudsfunctionaris Politie

Clusterhoofd Strategie en Portfolio en tevens plaatsvervangend CIO bij BZ

Algemeen Directeur Oostvaarderskliniek bij JenV

2 MT-leden directie Digitale Economie bij EZK

MT lid directie Europees, Internationaal en Agro economisch beleid tevens plaatsvervangend directeur bij LNV

Directeur Bestuursondersteuning en advies bij Financiën

Hoofd Bedrijfsvoering Eenheid Limburg bij de Politie

Strategisch Teamleider Landelijk Toezicht & Economische Handhandhaving, Grote Ondernemingen Belastingdienst

Directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking bij de Politie

Sectorhoofd Integrale beleidsanalyse Leefomgeving bij het Planbureau voor de Leefomgeving