Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Burgemeester Aa en Hunze

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Aa en Hunze
Publicatiedatum
13 maart 2017
Sluitingsdatum
30 maart 2017

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Aa en Hunze (circa 25200 inwoners), vacant per 15 maart 2017.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.878,20 bruto per maand.

Voor de profielschets van de te benoemen burgemeester verwijzen wij u naar de website van de gemeente Aa en Hunze aaenhunze.nl.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden vermeld.
Sollicitaties moeten vóór 31 maart 2017 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.
Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren via vacatureburgemeester@drenthe.nl.