Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Burgemeester Arnhem

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Arnhem
Publicatiedatum
18 april 2017
Sluitingsdatum
7 mei 2017

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Arnhem (circa 153800 inwoners), vacant per 1 juni 2017.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.520,48 bruto per maand.

De profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland (tel. 026-359 86 46). De profielschets staat ook op de internetsite: www.gelderland.nl.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden vermeld.
Sollicitaties moeten vóór 8 mei 2017 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.