Vacatures en loopbaan

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Directeur Provincie Limburg

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Provincie Limburg
Salarisschaal
17
Publicatiedatum
13 april 2017
Sluitingsdatum
6 mei 2017

Provincie Limburg

In de provincie Limburg wonen ruim 1,1 miljoen mensen in 33 gemeenten. Als provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaaleconomische ontwikkelingen die zich in Limburg de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang. Daardoor heeft Limburg de vroegere nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving. Limburg geldt vandaag als een Europese provincie bij uitstek, het is de hand die Nederland uitstrekt naar Europa.

Limburg gaat voor een toekomst waarin ambitie, veerkracht en vertrouwen de verbindende elementen zijn. Een toekomst met een krachtige regionale economische motor voor Limburg. En een toekomst met een sterke kenniseconomie door de opbouw van Brightlands met vier innovatieve campuslocaties in Venlo, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen.

Naast deze economische ambities, investeert Limburg ook in de sociale samenhang binnen de samenleving. Dit doen we door een sociale agenda te ontwikkelen die iedereen in onze maatschappij de kans biedt om optimaal te participeren, in het bijzonder door werk en scholing. Zo bouwt Limburg de komende jaren verder aan de kansen die Limburg te bieden heeft aan haar inwoners en aan Nederland.

De internationale ligging van Limburg heeft een unieke betekenis als het gaat om het realiseren van bovenstaande regionale ambities en de versterking van de positie van Nederland binnen (Noordwest-) Europa. Limburg ziet concrete mogelijkheden om de grenzen te overstijgen, door te denken vanuit verbindingen in plaats van in barrières.

Limburg heeft dan ook een ambitieus, breed samengesteld bestuur. In het coalitieakkoord: In Limburg bereiken we meer! worden naast inhoudelijke doelstellingen ook de weg waarlangs stevig neergezet: aansluiten bij de energie in de samenleving.

De organisatie

Werken bij de provincie Limburg betekent dan ook een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om economische ontwikkeling, mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.

En daarbij hoort een organisatie die deze ambities waar maakt. Een organisatie die zich beweegt in een uitdagend speelveld van kansen en verantwoordelijkheden. Een organisatie die de vertaalslag tussen het Rijk en de gemeenten maakt en positie kiest als dat nodig is. Samenwerken, verbinden, vertalen en faciliteren: dat zijn de werkwoorden die inhoud geven aan de toegevoegde waarde van de provinciale organisatie.

De directie

Het collegiale directieteam bestaat straks uit vier leden, waarvan de secretaris/algemeen directeur de voorzitter is. Het team vormt een zichtbare en sturende schakel tussen het bestuur en de organisatie. Alle directieleden hebben, op basis van een onderlinge taakverdeling, een aantal aandachtsgebieden, projecten/programma’s en clusters in hun portefeuille. Voor deze functie valt te denken aan een aantal inhoudelijke provinciale taken: ruimte, mobiliteit en wegen, natuur, water en vergunningen.

De directieleden opereren zowel in- als extern, ook op basis van de onderlinge taakverdeling. Elke directeur vervult een afstemmende en coördinerende rol in deze schakelfunctie. Met name bij clusteroverstijgende en politiekgevoelige onderwerpen pakt de directeur pro-actief deze belangrijke rol.

Een directielid stuurt de clustermanagers aan die vallen onder de aan hem/haar toegewezen organisatieonderdelen/ provinciale taken. De directie opereert in een team; door goede onderlinge samenwerking is ze meer dan de som der delen. De leden zoeken elkaar op om in samenhang op belangrijke dossiers en ontwikkelingen te sturen.

Provinciebrede zaken, zoals strategische visievorming, integrale beleidsprogramma’s maar ook bedrijfs- en organisatieontwikkelingen, pakken de directieleden samen op. Hiermee stuurt de directie in gezamenlijkheid zonder in de primaire verantwoordelijkheid van clustermanagers te treden. De directie geeft immers het juiste voorbeeld. Het is cruciaal dat je als directeur goed contact weet te onderhouden met interne stakeholders en externe partijen in de regio en daarbuiten. De directie straalt vertrouwen uit, geeft tijd en brengt rust om dit goede contact te laten ontstaan.

De rollen

Als directeur vervul je de volgende rollen:

 • topadviseur van het bestuur
 • ambtelijk opdrachtgever
 • directieteamlid
 • ambassadeur voor Limburg
 • leidinggevende

Profiel

Samenvattend zijn de kwalificaties die op het (persoonlijkheids)profiel van de directeur van toepassing zijn:

 • bestuurlijk-sensitief
 • onderscheidingsvermogen
 • mensgericht
 • inlevingsvermogen
 • ondernemend
 • klant-, doel- en resultaatgericht
 • coöperatief
 • integer
 • initiatiefrijk

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • goed ontwikkelde eigentijdse visie op rollen en taken van de overheid;
 • ruime ervaring in het acteren in een complexe, politiek-bestuurlijk organisatie;
 • bestaande landelijke en/of provinciale netwerken op ruimtelijk- sociaal- en economisch vlak;
 • trackrecord als manager/directeur met bestuurlijk/ambtelijke vernieuwing;
 • goede talenkennis is een pre.

Het uitgebreide profiel staat op de website van PublicSpirit.

Meer informatie

Over de vacature

Walter Huurdeman
senior consultant bij PublicSpirit
Telefoonnummer: 033-445 90 50

Over de sollicitatieprocedure

Tineke Frederiks
assistente van Walter Huurdeman
Telefoonnummer: 033-445 90 50