Afdelingshoofd Bedrijfsvoering bij de Dienst Toeslagen, Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, Dienst Toeslagen, Directie Toeslagen
Salarisschaal
15
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
DGABD 474-23
Publicatiedatum
12 september 2023
Sluitingsdatum
26 september 2023

De opgave

Ten tijde van de ontvlechting van de Belastingdienst werd beoogd om onder andere knelpunten in de dienstverlening op te lossen en met meer persoonlijk maatwerk aan burgers en een proportionele invulling van de fraudebestrijding te gaan functioneren. Er is een transitie in werkwijze gemaakt die de nadruk legt op (de relatie met) de burger en die wordt benaderd vanuit het oogpunt van de burger (of denkend vanuit de burger).

Vanuit het burgerperspectief vertaalt de transitie zich naar de langetermijndoelstellingen en strategische ontwikkelopgaves van Dienst Toeslagen in het algemeen en directie Toeslagen in het bijzonder. Deze doelen en ontwikkelopgaven zijn erop gericht om de organisatie optimaal toe te rusten voor haar primaire rol als publieke dienstverlener.

De (staf)afdeling Bedrijfsvoering is de belangrijkste schakel binnen de directie waar het gaat om het vertalen en toetsen van (nieuwe) wet en regelgeving naar uitvoering en daarnaast het (strategisch) ondersteunen van - in het bijzonder de (algemeen) directeur(en) - en het managementteam.

Als lid van het managementteam breng je onder andere het vaktechnisch perspectief periodiek aan de orde en ben je in verbinding met de inhoudelijke onderwerpen van de directie, zoals de rechtvaardige toekenning van toeslagen. Daarnaast zie je toe op een kwalitatief hoge ondersteuning van het managementteam op gebied van de planning, finance en control, secretariaat, interne beheersing en risicomanagement.

In de functie van afdelingshoofd Bedrijfsvoering draag je bij aan:

 • Een van de ontwikkelingen is dat het nieuwe Interne Beheersing proces verder ontwikkelt dient te worden. Het reeds bestaande cluster Rechtmatigheid wordt samengevoegd met het verder te ontwikkelen cluster Verbijzonderde Interne Controle en Risicomanagement. Deze herstructurering vraagt om strategische begeleiding.  
 • Een goed functionerende vaktechnische (escalatie)lijn in directe aansluiting op de directie Strategie, Recht en Beleid.
 • Signalering en advisering over beleidsmatige, interdepartementale, politieke of publicitair-gevoelige kwesties in directe aansluiting op de directie Strategie, Recht en Beleid (en via hen de opdracht gevende ministeries) en overige stakeholders zoals het Ministerie van Financiën, Ketenpartners Belastingdienst en de Rechterlijke macht.
 • Casuïstiek waar oplossingen mogelijk niet voor de hand liggen en/of met politiek-bestuurlijke lading op de juiste tafels onder de aandacht brengen.
 • Het als leidinggevende coach sturen van de teamleiders op het bereiken van resultaten. Het stimuleren van de (persoonlijke) ontwikkeling van zowel de afdeling en de teamleiders. Dit vereist verbindende en coachende vaardigheden en draagt bij aan het werkplezier van medewerkers.
 • Het op bestuurlijk niveau onderhouden van contacten met diverse stakeholders. Je zorgt dat je goed op de hoogte bent van de in- en externe ontwikkelingen, zodat je hier in de opgave van jouw afdeling flexibel op kunt inspelen.

De binnen afdeling Bedrijfsvoering belegde taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld tussen onderstaande vijf onderdelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit ongeveer 100 medewerkers met 5 teamleiders, bestaande uit de volgende teams:

 • Bureau Directeursondersteuning: Het team Bureau Directeursondersteuning richt zich op de ondersteuning van het managementteam van Directie Toeslagen. Dit wordt gedaan door het leveren van strategische en secretariële ondersteuning van de directie, coördinatie op de inbreng van uitvoeringstoetsen, invoeringstoetsen, impactanalyses en beantwoording van Kamer- en burgervragen, deelname aan interdepartementale werkgroepen voor bijvoorbeeld beleidsonderzoek, beleidsevaluatie of ontwikkeling nieuwe stelsels, initiëren van de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving en politieke toezeggingen, planning, control en business advies en coördinatie van de vraagarticulatie richting SSO’s DGBD/staf DGTSL op het gebied van financiële informatie.
 • Team Opleiding: Dit team is verantwoordelijk voor het faciliteren van alle opleidingen binnen de directie Toeslagen.
 • Team Managementassistenten: Het team managementassistenten is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de (algemeen) directeuren, afdelingshoofden en teamleiders.
 • Team Interne Beheersing: Het team Interne Beheersing is verantwoordelijk voor het risicomanagement, de Verbijzonderde Interne Controles (“VIC”) en rechtmatigheid. Dit team stelt de directie in staat om risico's tijdig te identificeren, te beheersen en te rapporteren over deze beheersing.
 • Team Vaktechniek: De Vaktechnisch Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de rechtstoepassing om zo de eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen. Daarmee dragen zij zorg voor rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de toeslaggerechtigden en een juiste toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Je bent een professional, die aanvullend affiniteit en/of ervaring heeft met het op strategisch niveau aansturen van processen.
 • Je schuwt een veranderende omgeving niet en draagt actief bij aan het ontwikkelen en optimaliseren van de afdeling bedrijfsvoering.
 • Je bent een ervaren manager met een sterk resultaat- en mensgericht profiel.
 • Je hebt ervaring met werken in een complexe omgeving en bent gewend om te gaan met tegenstrijdige belangen. Hierbij weet je een goede balans te vinden tussen beleid, kaders en uitvoering.
 • Je bent in staat snel te schakelen, waarbij je samen met relevante stakeholders nieuwe ontwikkelingen snel tot uitvoering kunt brengen.

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met beleidsvraagstukken (op het gebied van toeslagen) en de vertaling daarvan naar de uitvoering.
 • Je hebt leidinggevende ervaring (leidinggeven aan leidinggevenden) in een complexe bestuurlijke organisatie en ervaring met verander- en vernieuwingsprocessen.
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid, bent daadkrachtig, mens- en resultaatgericht.
 • Je bent in staat om gezaghebbend te adviseren bij besluiten van strategische aard.
 • Je bent in staat op uiteenlopende niveaus een relevant netwerk in- en extern te ontwikkelen.
 • Je voelt je als een vis in het water in een continue veranderende omgeving.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt.
Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een salaris tussen de € 5810,06 en € 8163,73 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen in Nederland betaalbaar!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen.

Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de realisatie van onze strategische en operationele doelen. Je levert een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van de dienstverlening, specifiek gericht op het voorkomen van fouten.

Daarnaast vertegenwoordig je het toeslagenperspectief in diverse ketenbrede overleggen.

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Dienst Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk combineren met het effectief benutten van geautomatiseerde processen.

Lees meer over het Dienst Toeslagen.

Directie Toeslagen

De directie Toeslagen staat nog steeds voor de uitdaging om het geschonden vertrouwen te herstellen. Voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire gebeurt dit specifiek door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Maar ook bij de reguliere Toeslagen-organisatie is het zaak om het vertrouwen van de burger te herstellen en te versterken.

Met het gegeven dat 92% van de burgers ons werk als neutraal tot zeer goed beoordeelt, nemen we geen genoegen. We hebben beloften naar burgers waar te maken. Dat doen we in de eerste plaats door te blijven zorgen voor de continuïteit van onze processen. Miljoenen burgers zijn hier elke maand weer van afhankelijk. Daarnaast blijven we als directie Toeslagen gelijktijdig ook inzetten op vernieuwing. De menselijke maat krijgt meer en meer een plek in onze processen, in onze beslissingen én in onze communicatie met de burger.

Het sturen op beide doelstellingen is een permanente opgave voor het gehele managementteam.

Het managementteam bestaat uit een algemeen directeur, twee directeuren (waarvan een plv. directeur) en elf afdelingshoofden. De leden van het MT hebben duidelijke individuele verantwoordelijkheden, maar opereren vanuit een sterk besef van de noodzaak gezamenlijk bij te dragen aan de doelstellingen van de Toeslagen-organisatie. Samenbindend leiderschap van alle MT-leden is cruciaal.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief.

Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden plaats op 12 (middag) of 16 oktober (ochtend).

De standplaats is Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Coert Kleijwegt, directeur Toeslagen
Telefoonnummer: secretariaat Kirsten Samson: 06-18 60 27 37 (di/do/vrij) of Monique van Hoof: 06-52 55 20 81 (ma/di/wo/do)

of bij

Frank Schagen, MD-consultant DGABD
frank.schagen@minbzk.nl
06-38 82 51 71

Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 474-23 naar:

E-mailadres: abd-solliciteren@minbzk.nl