Afdelingshoofd Beleid en Omgeving bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 290-21
Publicatiedatum
16 juli 2021
Sluitingsdatum
15 augustus 2021
Afbeelding van knooppunt openbaar vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Directie Openbaar Vervoer en Spoor

Directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) maakt deel uit van het directoraat-generaal Mobiliteit van IenW. Met meer dan honderd medewerkers zorgen wij er voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal OV-netwerk, dat steeds meer goederen per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft en betrouwbaar en veilig is. Dit doen we in nauwe samenwerking met al onze partners, zoals ProRail, NS, regionale en goederenvervoerders, andere overheden en belangenorganisaties. 

Als afdelingshoofd maak je deel uit van het managementteam van de directie OVS.

Afdelingshoofd Beleid en Omgeving

De afdeling Beleid en Omgeving behartigt het overkoepelende OV-beleid. Dit doet de afdeling in samenwerking en verbinding met decentrale overheden, vervoerders en andere stakeholders, die verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van dit beleid. 

De afdeling bestaat uit vier clusters, elk met een ander aandachtsgebied: stedelijk OV, Transities in Mobiliteit, Regionaal en Grensoverschrijdend, en Netwerkontwikkeling.

Het team bestaat uit ca. 20 fte enthousiaste professionals die inhoudelijk gedreven zijn en oog hebben voor hun omgeving. Als afdelingshoofd fungeer je als hun boegbeeld en zorg je ervoor dat ambtelijk voorbereidde trajecten ook daadwerkelijk tot bestuurlijke besluiten leiden.

De beleidsonderwerpen van de afdeling kennen door de grote politieke, media en publieke belangstelling een grote hectiek. Hierdoor is de werkdruk hoog.

De opgave

Weet jij toekomstvisie en bestuurlijke sensitiviteit te combineren en hier een goede balans in te vinden? 

Als afdelingshoofd Beleid en Omgeving ga jij je bezighouden met de ontwikkeling van een agenda voor het OV in de toekomst. Hiervoor voer je bestuurlijke overleggen met veel verschillende partijen. Bekwaamheid in zakelijk onderhandelen is dan ook een must. De afweging kunnen maken tussen wat andere partijen nodig hebben en wat wij als ministerie kunnen bieden is hierin cruciaal. Om dit te kunnen bewerkstelligen verwachten wij van jou dat je goed bent in het onderhouden van relaties, je jezelf kunt verplaatsen in de context van onze stakeholders en op basis hiervan afgewogen besluiten kunt nemen. Inhoudelijke kennis van het OV-domein is hierin geen vereiste, affiniteit met en kennis van de fysieke leefomgeving en/of ruimtelijke inrichting zeker wel.

Als afdelingshoofd van de afdeling Beleid en Omgeving ben je specifiek verantwoordelijk voor: 

 • het bijdragen aan de doelstelling om tot een beter OV te komen;
 • het uitzetten met het Managementteam van de lijnen waarbij integraliteit en samenhang van het OV en spoor voorop staan;
 • het deelnemen en eventueel voorzitten van externe stuurgroepen;
 • het aansturen van de afdeling;
 • het adviseren van de politieke top.

Hoe kan het OV bijdragen aan maatschappelijke opgaven rond duurzaamheid, verstedelijking en de economische concurrentiekracht van Nederland? Welke rol speelt het internationale spoorvervoer hierin? Hoe hangt het OV- en spoornetwerk samen en hoe kunnen we hierin samenhangende keuzes maken? 

Om hier invulling aan te geven geef je onder andere sturing aan het programma Toekomstbeeld OV 2040. Dit programma is een samenwerkingsverband met ProRail, vervoerders zoals NS en Arriva en decentrale overheden zoals provincies en de vervoerregio’s. De uitdaging voor de komende jaren is om het toekomstbeeld leidend te laten zijn voor de keuzes die in het OV en spoordomein aan de orde zijn.

Naast het adviseren over de te maken beleidsmatige keuzes ben je ook verantwoordelijk voor de jaarlijkse investeringsbeslissingen die in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport gezamenlijk met decentrale bestuurders worden genomen. In de aanloop naar deze besluitvorming zorg je voor een zorgvuldig proces van joint fact finding en neem je deel aan bestuurlijke- en directeuren-overleggen om hier strategisch richting aan te geven. Ook het invulling geven aan de OV-voorstellen die een financiële reservering hebben gekregen vanuit het Nationaal Groeifonds (doortrekken Noord/Zuidlijn om ruimte te creëren op het spoor voor (inter)nationale verbindingen en de schaalsprong van de zogeheten Oude Lijn in de Zuidelijke Randstad tot een lightrail-achtige verbinding die als drager dient voor de verstedelijking) maken hier onderdeel van uit. Van jou wordt gevraagd om draagvlak te creëren voor de te maken afwegingen en de politiek hierover te adviseren.

Als laatste zet je je in voor het verbeteren van het internationale treinproduct. Dit doe je enerzijds door het bepalen van de Nederlandse strategie in het Europese krachtenveld en anderzijds door het zorgen voor concrete verbeteringen in overleg met onze buurlanden, zoals bijvoorbeeld het versnellen van de trein tussen Amsterdam en Berlijn.

Wie ben je en wat neem je mee?

 • Je bent een stevige persoonlijkheid met lef en ambitie die de afdeling gezicht kan geven, die het departement kan vertegenwoordigen en om kan gaan met druk vanuit de omgeving en daar rustig onder blijft;
 • Je bent in staat strategische lijnen uit te zetten, zowel inhoudelijk, procesmatig als organisatorisch;
 • Je hebt visie, bent in staat de koers te bepalen en kan de vertaling maken naar wat dit betekent voor het hier en nu;
 • Je bent bedreven in het onderhouden van politieke - en bestuurlijke contacten in het ruimtelijke domein. Je kunt daarbij duidelijke grenzen stellen met behoud van de relatie;
 • Je zoekt verbinding met andere afdelingen en de spelers daarbuiten om zo een bijdrage te leveren aan het succes van de directie;
 • Je bent een verbindende manager die ruimte geeft aan professionals, die in staat is kritisch te zijn, een spiegel kan voorhouden, feedback kan geven en hen helpt zich verder te ontwikkelen;
 • Een academische opleiding.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • De kans om leiding te geven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Een salaris in schaal 15 (minimaal € 5.447,34 en maximaal 7.682,93 bruto per maand). Daarnaast ontvang je individueel keuzebudget van 16,37 procent over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk. Die vind je hier: CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.
 • Preselectiegesprekken met MD-consultant Regna Aschurie vinden (virtueel) plaats op 18 en 19 augustus.
 • De selectiegesprekken worden gehouden op 25 augustus.

Meer informatie

Over de vacature

Wino Aarnink
Directeur Openbaar Vervoer en Spoor 
Telefoonnummer 06-29 53 22 79     

Over de sollicitatieprocedure

Regna Aschurie
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06–15 85 61 32

Henny Bekhof (tot 3 augustus)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 05 57 73

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 290-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl