Afdelingshoofd bij PV-EU in Brussel (Financieel Raad), tevens MT-lid Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Generale Thesaurie, ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 91-21
Publicatiedatum
23 februari 2021
Sluitingsdatum
14 maart 2021

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

De PV-EU

Op de PV-EU werken ruim 100 mensen, uitgezonden door diverse ministeries. Zij dragen op de verschillende beleidsterreinen de Nederlandse standpunten uit, voeren onderhandelingen, bereiden besluiten voor, vergaren informatie en houden de Haagse ministeries op de hoogte van relevante ontwikkelingen. De Financiënafdeling op de PV bestaat uit ongeveer 10 mensen. Zij richten zich op financieel-economisch en fiscaal beleid, douane-aangelegenheden, financiële diensten en de EU-begroting.

De opgave

Als Financieel Raad werk je voor heel Financiën. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van contacten met Europese Commissie, permanente vertegenwoordigingen van andere Lidstaten, het Europees Parlement en andere stakeholders. Je adviseert en ondersteunt de minister van Financiën en de Permanent Vertegenwoordiger tijdens de maandelijkse overleggen tussen de Europese ministers (Eurogroep en Ecofinraad) en tijdens het wekelijkse overleg tussen Ambassadeurs (CoRePer).

Daarnaast geef je leiding aan een team van ongeveer 10 mensen. Zij richten zich op fiscaal beleid, douane-aangelegenheden, financiële diensten, de EU-begroting en financiële instrumenten. De FIN-afdeling bestaat uit zelfstandige professionals die zowel in Brussel als Den Haag een sterk netwerk hebben. Jij bewaart het overzicht en richt je daarnaast specifiek op de onderwerpen die in de Raadswerkgroep voor financiële raden aan de orde komen. In de afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld het Europese herstelfonds (RRF), het bevorderen van investeringen via bijvoorbeeld de EIB (InvestEU) en het verschaffen van leningen aan lidstaten voor financiering van uitgaven aan deeltijd-WW en zorg (SURE).

Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de samenwerking en kennisuitwisseling binnen het team en met andere afdelingen op de PV en met verschillende ministeries in Den Haag. Om de samenwerking met het ministerie van Financiën te borgen, ben je ook MT-lid van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB). Je werkt intensief samen met de afdeling EU van BFB en hebt goed contacten met de directie Financiële Markten en de afdeling Europese en Douane-aangelegenheden binnen het Directoraat-Generaal Fiscale Zaken.

Wie ben je?

 • Je bent iemand die zich thuis voelt in een complexe, internationale en politieke omgeving met grote financieel-economische belangen.
 • Je bent een strateeg die in Brussel de Nederlandse belangen kan behartigen.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring en plezier in het leidinggeven aan een groep zelfstandige professionals.

Wat vragen we?

 • academisch werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met de aandachtsterreinen van het ministerie van Financiën;
 • ervaring en/of affiniteit met internationaal werk;
 • ervaring op het vlak van de beleidsontwikkeling en de daarbij voorkomende politiek/bestuurlijke vraagstukken, politiek en strategisch;
 • aantoonbare onderhandelingservaring;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels.

Wat bieden we?

 • De kans om met een enthousiast team van professionals in Brussel te werken aan Europese uitdagingen.
 • Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is acht procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Bijzonderheden

De benoeming vindt plaats na akkoord van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Permanente Vertegenwoordiging te Brussel. Uitzending vindt in beginsel plaats voor een periode van drie jaar, waarna een verlenging van maximaal twee jaar tot de mogelijkheden behoort. Na je periode in Brussel keer je terug bij het ministerie van Financiën, waarbij de directeur BFB de p-verantwoordelijke is en een goede terugkeer zal bevorderen. Je hebt recht op een buitenlandvergoeding (inclusief vergoeding voor verhuizing).

De invulling van de functie is per 1 mei 2021 (of eventueel iets later in overleg).

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 91-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Michel Heijdra
Directeur BFB
Telefoonnummer: 070-342 89 92

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl