Afdelingshoofd Communicatie Burgers & Bedrijven bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Corporate Dienst Communicatie, directoraat-generaal Belastingdienst, Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 474-21
Publicatiedatum
24 november 2021
Sluitingsdatum
8 december 2021

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane, plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken en de DG Rijksbegroting. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst.

Corporate Dienst Communicatie

Corporate Dienst Communicatie (CDC) is een relatief nieuwe organisatie waarin de reputatie en de merkidentiteit van de Belastingdienst centraal staan. CDC ondersteunt in de uitvoering van het beleid met betrouwbare een effectieve uitvoeringscommunicatie voor burgers een bedrijven zodat zij zo goed mogelijk uit zichzelf aan hun belastingplicht kunnen voldoen of krijgen waar zij recht op hebben.

Het MT van CDC bestaat uit een directeur en vijf afdelingshoofden. De werkzaamheden zijn verdeeld over vijf  afdelingen: Corporate Communicatie, Communicatie Burgers & Bedrijven (2), Online Redactie en Vormgeving en Realisatie. Bij CDC werken zo’n 120 medewerkers.

Afdeling Communicatie Burgers en Bedrijven

De afdeling Communicatie Burgers en Bedrijven, onderverdeeld in twee teams, ondersteunt alle directies van de Belastingdienst bij het communiceren met burgers, bedrijven, medewerkers en stakeholders inzake het uitvoerings- en handhavingsbeleid van de Belastingdienst.

De teams leveren strategie, beleid, communicatieonderzoek en -analyse, communicatieadvies, uitvoering van communicatiemiddelen en –activiteiten, evaluatie en effectenonderzoek. Op het gebied van interne communicatie leveren zij een actieve bijdrage aan internal branding, het versterken van de lijncommunicatie en de interne communicatie bij veranderingen.

De opgave

Je geeft leiding aan één van de twee teams, bestaande uit circa 25 professionals op het gebied van communicatie. Je borgt de kwaliteit van de dienstverlening en deskundigheid voor afnemers en je realiseert de professionele ontwikkeling van de medewerkers binnen het team. Je bevordert de onderlinge verbondenheid, creëert een professionele en prettige werkomgeving en zorgt voor sturing op resultaten, met oog voor de belangen en ontwikkeling van jouw medewerkers. Je stelt doelen en uitgangspunten op en beheert de inzet van middelen. Je realiseert een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen om de vastgestelde doelen binnen budget te realiseren.

Je initieert en ontwikkelt samen met de medewerkers een meerjarige visie en communicatiestrategie passend bij de (nieuwe) opgave voor de Belastingdienst richting burgers en bedrijven. Je houdt hierbij rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en geluiden. Je initieert en ontwikkelt een visie en een strategisch plan met daarin de stappen hoe deze visie te realiseren. Je creëert draagvlak en motiveert medewerkers om de visie te realiseren. Je stuurt op de realisatie van de verandering in het dagelijks werk en handelen van je medewerkers.

Je begrijpt als geen ander wat er aan communicatie nodig is om te zorgen dat de strategische koers en prioriteiten van de Belastingdienst in de organisatie worden begrepen. Vanuit dat perspectief lever je een fundamentele vakinhoudelijke bijdrage aan de positionering en processen van de Belastingdienst met communicatie voor burgers en bedrijven. Je ontwikkelt strategische beleidsadviezen en vertegenwoordigt CDC op directieniveau om het strategisch uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst te realiseren.

Je initieert en onderhoud contacten met relevante stakeholders om het beleid en de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren. Je bent in het communicatienetwerk de verbinder tussen de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst en de beleidskern van het ministerie van Financiën. Je belangrijkste stakeholders zijn de directeuren en afdelingshoofden van de overige dienstonderdelen van de Belastingdienst en relevante afdelingen binnen het ministerie van Financiën. Verder neem je deel aan diverse (inter-) departementale werkgroepen.

Wie ben je?

Je bent een enthousiaste manager die graag het voortouw neemt. Je bent in staat zelfstandig te  bouwen. Je bent analytisch, proactief en resultaatgericht. Je voelt je verantwoordelijk voor datgene waar je voor staat en je vertoont voorbeeldgedrag. Je hebt ervaring met leidinggeven aan bevlogen professionals in een grote organisatie met een veranderopdracht. Je verplaatst je in verschillende perspectieven en gaat goed om met tegengestelde belangen.

Naast stevige inhoudelijke ervaring ben je gericht op samenwerking en verbinding. Je bent omgevingsbewust, hebt gevoel voor de politiek-bestuurlijke realiteit, beweegt je gemakkelijk in netwerken en je maakt gebruik van de kennis en kunde van de relevante omgeving. Je weet medewerkers te verbinden, te motiveren en uit te dagen in hun vakmanschap door hen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven.

Wat neem je mee?

  • academisch werk- een denkniveau;
  • brede, actuele kennis van het vakgebied Communicatie en meer specifieke (actuele) kennis van Communicatie voor burgers en bedrijven;
  • leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een grote organisatie;
  • ervaring met bedrijfsvoering, strategisch personeelsmanagement en risicomanagement.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Wat bieden we?

  • De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
  • Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 474-21 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Anke Heun
directeur Corporate Dienst Communicatie
Telefoonnummer: 06-11 15 34 36 (secretaresse Yellie Jansma)

Over de sollicitatieprocedure

Lida van Doorn
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 22 04 49 00
E-mailadres: a.j.m.doorn@minfin.nl