Afdelingshoofd Financieel Dienstencentrum bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 114 - 20
Publicatiedatum
23 maart 2020
Sluitingsdatum
7 april 2020

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.
We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Financieel Diensten Centrum (FDC)

Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering
De directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) is een nieuwe directie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hierin zijn alle organisatieonderdelen ondergebracht die als opdrachtnemer taken uitvoeren voor (meerdere) opdrachtgevers. Al deze onderdelen werken volgens het model eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer. De plaatsvervangend secretaris-generaal van SZW is eigenaar. De vijf directeuren Financieel-Economische Zaken zijn opdrachtgever.

Financieel Dienstencentrum
Het Financieel Dienstencentrum (FDC), onderdeel van DSU, is een samenwerkingsverband van vijf departementen: SZW; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Financiën. Wij voeren voor deze vijf departementen de financiële administratie uit, inclusief het applicatie- en functioneel beheer van het financiële systeem (het SAP 3F-systeem). Onze afdeling omvat vier clusters – Betalen, Concernadministratie, Beheer, Specialties - die elk worden aangestuurd door een clustermanager. Het FDC bestaat uit 107 fte.

De opdracht

Het Financieel Dienstencentrum in Den Haag tekent voor de financiële administratie en het financiële systeem van vijf departementen. Jij zet als manager graag je tanden in doorontwikkeling en vernieuwing, maar zorgt tegelijkertijd voor een stabiele en solide uitvoering en beheer van de financiële processen. Klinkt tegenstrijdig? Jij ziet het vooral als een uitdaging.

Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het Financieel Dienstencentrum (FDC). De afgelopen jaren is met succes gewerkt aan de integratie van vijf samenwerkende departementen binnen ons dienstencentrum. De administratieve processen en zijn op orde en we komen nu in een volgende fase van doorontwikkeling en vernieuwing. Deze is vastgelegd in de veranderstrategie 2020-2025. Transparantie, verbetering van de verantwoordings- en sturingsprocessen, datasturing, personele vernieuwing en ketensamenwerking staan centraal in die strategische koers.

Het FDC is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) van met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom is inbedding van het FDC in de DSU structuur een belangrijke prioriteit. Daarin staan versterking van de dienstverleningscultuur en de meerjarige personeelsontwikkeling voorop. Jij draagt als afdelingshoofd FDC het gedachtegoed van DSU actief uit.

Jouw taken

 • Je zorgt voor een stabiele, solide en kwalitatief hoogwaardige uitvoering en beheer van de financiële administratie voor de vijf departementen.
 • Je bevordert de ontwikkeling, implementatie en afstemming van kwalitatief hoogwaardige producten.
 • Je bent voorzitter van het managementteam FDC en vertegenwoordigt het FDC in het managementteam van de directie DSU.
 • Je maakt, samen met de directeur DSU, deel uit van het opdrachtgeversberaad met de directeuren Financieel-Economische Zaken (FEZ).
 • Je onderhoudt nauwe contacten met de FEZ-directies van de vijf departementen, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en met overige relevante partners.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in interdepartementaal overleg.

Wat vragen we?

 • Je hebt een wo-diploma en beschikt over ruime leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ervaring met (de aansturing van) verander- en vernieuwingsprocessen.
 • Je beschikt over relevante kennis en ervaring op het vlak van bedrijfsvoering en/of financiële administraties. Affiniteit met ICT-vraagstukken is een pre.
 • Je bent een communicatief vaardige teamspeler, zowel binnen de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering als in de voor jou relevante overleggremia.
 • Je beschikt over een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je schakelt makkelijk tussen mbo- en hbo-niveau en bestuurlijk en directieniveau.
 • Je opereert van buiten naar binnen.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de Rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 114 - 20 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Wilbert van de Griendt
Directeur DSU
Telefoonnummer: 06-11 70 86 31

Over de sollicitatieprocedure

Lisette Otto
MD consultant bij de Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 06-11 61 45 18