Afdelingshoofd Gegevensuitwisseling bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 278-22
Publicatiedatum
21 juli 2022
Sluitingsdatum
16 augustus 2022

De opgave

Binnen de dynamische omgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe afdeling opzetten en leiden; dat is de uitdagende taak die jij hebt als afdelingshoofd Gegevensuitwisseling.

De afdeling die jij opzet, is er niet zomaar één binnen ons ministerie. Gegevensuitwisseling neemt een centrale plek in binnen de keten van de sociale zekerheid. Ook worden de taken rondom ketensturing en de samenwerking binnen de keten Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) geïntensiveerd. Precies daarom is er behoefte is aan een nieuwe afdeling die zich specifiek op het thema gegevensuitwisseling richt. De medewerkers van deze toekomstige afdeling maken momenteel deel uit van de afdeling Handhaving en Gegevensuitwisseling. Deze afdeling wordt gesplitst in twee aparte. Hierbij richt de afdeling Gegevensuitwisseling zich op verantwoorde, efficiënte en effectieve inzet van gegevensuitwisselingen in ketens én op de digitale infrastructuur binnen het domein van werk en inkomen en binnen de overheid.

Het doel van jou en je team: zicht houden en scherper krijgen op gegevensuitwisseling in ketens. Met je afdeling overzie jij het gehele speelveld. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld de vormgeving van de SUWI-werkagenda, waaruit de nodige aanpassingen van wet- en regelgeving zullen komen of het gebruik van algoritmen binnen de sociale zekerheid. Via een aangescherpte langetermijnvisie brengen jullie thema’s als gegevensuitwisseling binnen de sociale zekerheid en ketensamenwerking echt dichter bij elkaar.

Daarnaast heb je als afdelingshoofd de taak om, samen met je team, de verbinding met de ketenpartners, zoals UWV, de Sociale Verzekeringsbank, het Inlichtingenbureau en gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verder vorm te geven. Hierbij laten jullie duidelijk zien wat wel kan en wat niet als het gaat om gegevensuitwisseling. Uiteraard houden jullie hierbij rekening met de invloed van technologische ontwikkelingen, de digitale overheid en beleidsopgaven als het tegengaan van misbruik en niet-gebruik van sociale voorzieningen. Ook hebben jullie oog voor publieke waarden, zoals privacy, transparantie en non-discriminatie, en stellen jullie steeds de burger centraal.

Tot slot ligt er, gelet op de verwachte groei van je afdeling, een belangrijke opgave voor je op het gebied van teambuilding en het beheersbaar houden van de werkdruk. Gelukkig zorg jij voor een luchtige aanpak, heldere prioriteiten en een positieve vibe. Dat je af en toe in het brandpunt van de politiek-bestuurlijke spanning staat, is voor jou geen probleem. Je hebt een heldere mening en komt op voor je medewerkers die zich dan ook altijd gesteund voelen door jou.

Wat vragen we van je?

 • Je bent een inspirerende leidinggevende en hebt ervaring opgedaan bij een beleidsafdeling.
 • Je kent de vraagstukken in de uitvoering vanuit werkervaring of vanuit een beleidsmatige spilfunctie waarbij je continu in contact hebt gestaan met de uitvoering.
 • Je hebt affiniteit met de vraagstukken en dilemma’s van gegevensuitwisseling.
 • Je bent ‘hard op de inhoud en zacht op de relatie’ en bent in staat ook onder druk in verbinding te blijven.
 • Je hebt bij voorkeur al eerder richting gegeven aan een complex veranderproces.
 • Je hebt een belangstellende houding en draagt bij aan een open cultuur waarin je stimuleert dat collega’s onderling feedback geven en ontvangen.
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende leidinggevende functie in het hart van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Een salaris tussen de € 5.485,- en € 7.736,- bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Daarnaast is het hybride werken omarmd en kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.
 • Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dit kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving, werken nauw samen met partners en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels. Zijn er misstanden? Dan treden we op. Als werkgever geeft het ministerie het goede voorbeeld.

Bij SZW zijn we bezig met een organisatieontwikkeling, met de nadruk op een praktijkgerichte en open werkwijze. Dat betekent dat we om ons werk goed te doen, contact zoeken met de mensen voor wie we het doen. Als afdelingshoofd lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Je geeft medewerkers de ruimte om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. Je stimuleert bij medewerkers een open houding en een transparante werkwijze. Zodat we als organisatie toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de samenleving en elkaar.

Directie Stelsel en Volksverzekeringen, afdeling Gegevensuitwisseling

De directie Stelsel en Volksverzekeringen (SV) heeft als doel de uitvoering en het beleid van het ministerie van SZW dichter bij elkaar te brengen en de verbinding te versterken. Burgers – in al hun verscheidenheid – zijn het uitgangspunt van de directie. We geven het burgerperspectief nadrukkelijk vorm. Hiervoor hebben we diverse stappen gezet, maar meer stappen zijn nodig. De directie heeft ook de verantwoordelijk voor het beleid voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en de kindregelingen). De directie vervult alle rollen die nodig zijn om beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen daar waar dit nodig is. Coördinatie, beleid en advisering zijn daarbij de kern.

De toekomstige afdeling Gegevensuitwisseling richt zich op verantwoorde, efficiënte en effectieve inzet van gegevensuitwisselingen in ketens en op de digitale infrastructuur binnen het domein van werk en inkomen én binnen de overheid. We leveren kennis en expertise aan alle directies en uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om onze expertise en kritische blik op peil te houden, nemen wij deel aan vele interdepartementale gremia en dragen wij actief onze kennis uit.

De collega’s bij de afdeling Gegevensuitwisseling vormen een dynamisch team dat zich met passie hard maakt voor proportionele gegevensuitwisseling en goede infrastructuur. We gaan proactief te werk. We wachten niet af, maar zetten ontwikkelingen in gang en mensen aan het werk.

Bijzonderheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daardoor kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeftes uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Heb je een status als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit dan duidelijk in je motivatie, zodat we je sollicitatie met voorrang kunnen behandelen.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen we referenties opvragen.
 • De selectiecommissie staat gepland op 25 augustus 2022.
 • Het assessment ten behoeve van de selectieprocedure staat gepland op 29 augustus 2022.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Meer informatie over deze vacature

Jan IJzerman (afwezig van 1 augustus t/m 16 augustus)
Directeur Stelsel en Volksverzekeringen
telefoonnummer: 06 18 60 23 00
e-mailadres: Jijzerman@minszw.nl

Karen Graver
Plv. directeur Stelsel en Volksverzekeringen
telefoonnummer: 06 11 87 98 54
e-mailadres: kgraver@minszw.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 278-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de sollicitatieprocedure

Boudewijn Notenboom
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 52 54 68 84
E-mailadres: wnotenboom@minszw.nl