Afdelingshoofd Generieke Participatievoorzieningen bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 47-20
Publicatiedatum
14 februari 2020
Sluitingsdatum
1 maart 2020

Het hoofd Generieke Participatievoorzieningen

Ervoor zorgen dat inkomens- en bestaanszekerheid voor alle burgers gegarandeerd wordt: daar zet jij je met jouw afdeling voor in. Samen met verschillende stakeholders in een boeiend krachtenveld, richt jij je als hoofd van de afdeling Generieke Participatievoorzieningen op de inkomenskant van de bijstand en het armoede- en schuldenbeleid.

Vooral voor het armoede- en schuldenbeleid is er veel media-aandacht. De urgentie van dit onderwerp en de vele maatschappelijke initiatieven leiden ook tot politieke aandacht voor dit dossier. Dat geldt ook voor incidenten op het gebied van fraude en handhaving. Je werkt samen met andere afdelingen en directies binnen en buiten het ministerie. En met externe partners zoals de VNG, UWV, SVB, BKWI, IB en de Belastingdienst.

De komende jaren moeten concrete beleidsdoelen op het terrein van schulden en preventie van armoede worden gerealiseerd. Hierbij kun je denken aan de aanpak van kinderarmoede en de implementatie van programma’s die beslaglegging voor burgers eenduidiger en inzichtelijker maken. Je geeft leiding aan een afdeling van ongeveer zeventien medewerkers, verdeeld over drie taakvelden: Inkomenswaarborg, Schulden en Armoede. Je hebt oog voor een evenwichtige werkbelasting, weet breed de verbinding te leggen tussen de taakvelden en stuurt hierop.

Als afdelingshoofd stimuleer je de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en je hebt een coachende managementstijl. Ook treed je op als partner in diverse vormen van ketensamenwerking en ben je een solide adviseur voor de bewindspersonen. Samen met de andere MT-leden van de directie zorg je voor een prettig werkklimaat, waarin ruimte is voor innovatie en opgavegericht werken.

Vanwege de complexiteit van de verschillende programma’s en processen, is het van belang dat je overzicht en koers houdt, prioriteiten weet te stellen, besluiten neemt en de activiteiten binnen de programma’s relateert aan de oorspronkelijke bedoeling van de opgave.

Afhankelijk van jouw geschiktheid en ervaring is het mogelijk ook in de rol van plaatsvervangend directeur benoemd te worden.

Lees de volledige vacaturetekst.

Wat vragen we?

  • Je koppelt academisch niveau aan ruime leidinggevende ervaring.
  • Je hebt ruime ervaring met politiek-bestuurlijke vraagstukken in een complexe omgeving en je bent goed in het inrichten van processen – ook interdepartementaal - om tot resultaten te komen.
  • Je weet een goede balans aan te brengen tussen richting en ruimte geven aan de medewerkers, waarbij adequate prioritering leidt tot een evenwichtige werkbelasting.
  • Je hebt affiniteit met de dossiers binnen de afdeling en bent in staat om je snel in te werken in de materie.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met wetgevingstrajecten en de daarmee samenhangende informatieverwerking.
  • Ervaring met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk is een pre.

Wat bieden we?

  • Salarisschaal 15, €5340,- – €7532,- per maand. Naast het salaris ontvangt je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen.

Lees meer over:

Bijzonderheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 47-20 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Carry Goedhart
directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen
Telefoonnummer: 070-333 44 69

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92
E-mailadres: tvbeek@minszw.nl