Afdelingshoofd Handhaving en Gegevensuitwisseling bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Publicatiedatum
22 november 2019
Sluitingsdatum
4 december 2019

Het afdelingshoofd Handhaving en Gegevensuitwisseling

De afdeling HG neemt een centrale plek in binnen de keten van de sociale zekerheid. Dat vergt veelvuldig afstemming met uitvoeringsorganisaties UWV en SVB, met andere departementen en binnen SZW. De opgave is om heel breed het veld te overzien en vanuit een aan te scherpen lange termijnvisie de thema’s handhaving en gegevensuitwisseling binnen de sociale zekerheid verder te brengen. Ook is het de taak van het afdelingshoofd om, samen met het team, de verbinding met de ketenpartners en ZBO’s verder vorm te geven.

Op het terrein van de handhaving liggen er stevige uitdagingen om preventie tegen ondermijning in het sociaal domein te verdiepen met ketenpartners en dit thema vanuit SZW inhoud te geven en uit te bouwen. Op het terrein van de gegevensuitwisseling is de uitdaging om scherp aan te geven wat niet kan en tegelijk te adviseren waar wel mogelijkheden liggen. Binnen de keten liggen grote uitdagingen om gegevensuitwisseling verder invulling te geven, zowel bij misbruik als bij niet-gebruik van sociale voorzieningen.

Als manager ligt er een uitdaging om de werkdruk van de afdeling beheersbaar te houden. Luchtigheid, prioriteiten kunnen stellen, relativeringsvermogen en een positieve instelling zijn van harte welkom. Gelet op de verwachte groei van de afdeling en de nodige wisselingen binnen de afdeling in het afgelopen jaar ligt er een belangrijke opgave op het gebied van teambuilding. Af en toe zal je je bevinden in het brandpunt van politiek-bestuurlijke spanning, waarbij niet alles precies vaststaat. Zo’n situatie zal een combinatie van stevigheid en gedegenheid van je vergen. Voor de medewerkers ben je dan degene op wie ze kunnen bouwen en terugvallen.

Voor een zeer ervaren leidinggevende met ruime beleidservaring bestaat de mogelijkheid om de functie te combineren met de taak van plv. directeur SV.

Lees de volledige vacaturetekst.

Wat vragen we?

Gezien de opgave zijn de volgende criteria van belang:

  • We zoeken een inspirerende, ervaren leidinggevende, waarbij je tevens ervaring bij een beleidsafdeling meebrengt.
  • Je kent de vraagstukken in de uitvoering vanuit werkervaring of vanuit een spilfunctie bij beleid waarbij je continue in contact staat met de uitvoering.
  •  Je hebt affiniteit met de vraagstukken en dilemma’s van gegevensuitwisseling.
  • Je hebt bij voorkeur een gedegen visie op handhaving.
  • Je bent ‘hard op de inhoud en zacht op de relatie’ en bent in staat ook onder druk in verbinding te blijven.
  • Gezien de veranderingen die er de komende periode op de afdeling afkomen geniet het de voorkeur als je reeds eerder richting hebt gegeven aan een dergelijk veranderingsproces.

Wat bieden we?

  • Salarisschaal 15, €5340,- – €7532,- per maand. Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.
  • Een gepassioneerd en dynamisch team van 12 mensen, dat waarschijnlijk zal groeien.
  • Een directie die veel aandacht besteedt aan gezond en vitaal werken, en zorgt voor de nodige ontspanning.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur uw cv en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD-692-19 naar: managementdevelopment@minszw.nl.

Bijzonderheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

De selectiegesprekken staan gepland voor maandag 16 december. Gezien de verdere planning van het proces is het van belang dat je op die dag beschikbaar bent voor een eventueel gesprek.

Meer informatie

Over de vacature

Jan IJzerman
Directeur Stelsel & Volksverzekeringen
Telefoonnummer: 06-18 60 23 00
E-mailadres: jijzerman@minszw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-20 21 09 92
E-mailadres: tvbeek@minszw.nl