Afdelingshoofd Ingenieursbureau Rotterdam

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Ingenieursbureau Rotterdam
Salarisschaal
15
Publicatiedatum
7 november 2019
Sluitingsdatum
24 november 2019

Rotterdam en het cluster Stadsontwikkeling

De afgelopen jaren heeft Rotterdam zich geweldig ontwikkeld. Onze stad is nu de plek waar je moet zijn. Op deze positieve, nieuwe energie bouwen wij verder. Om dit voor elkaar te krijgen is een brede samenwerking met alle betrokkenen partners binnen en buiten de gemeente essentieel. Het concern vraagt om publiek leiderschap dat in samenhang en vanuit integraliteit gericht is op het realiseren van maatschappelijke resultaten in verbinding met de stad en regio, de ambtelijke organisatie en het politiek bestuur.

Het cluster Stadsontwikkeling staat voor de uitdaging om vanuit de ontwikkelde omgevingsvisie voor de goede groei van de stad (‘Next City’) samen goed, slim en sneller in te spelen op grote transities zoals de energietransitie, mobiliteitstransitie, klimaat adaptatie, de digitale evolutie, de circulaire economie en de netwerksamenleving. De gemeente treedt in deze transities sturend en regisserend op om initiatieven uit de samenleving en de markt te ondersteunen en investeringen uit te lokken.

Stadsontwikkeling versterkt zich op procesregie om te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen samen met collega’s van andere directies, clusters zoals Stadsbeheer en Maatschappelijke Ontwikkeling en externe partners en binnen de scope van regionale opgaven (MRDH en provincie) en met de 4 grote gemeenten.

Directie Projectmanagement & Engineering (PM&E)

De directie PM&E opereert in een veelzijdige context, waarbij enerzijds invulling wordt gegeven aan opdrachten vanuit het bestuur op het gebied van fysieke ontwikkeling van de stad en anderzijds een expertisepunt is op het gebied van projectmanagement en stedelijke ‘engineering’. Alle opdrachten hebben een integraal karakter en dienen als zodanig opgepakt te worden. Er wordt gewerkt volgens de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW).

De directie kent van nature een blik naar buiten. In deze context is integraal denken, samenwerken en vanuit een gedeeld belang tot prestaties komen cruciaal. Van de directie PM&E wordt verwacht dat continu verbinding wordt gelegd met de partners in de stad, of het nu andere overheden zijn of markt- en contractpartijen die als opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor een project.

Ingenieursbureau Rotterdam (IBR)

Het IBR vormt een belangrijk onderdeel van PM&E. Ongeveer 500 collega’s zetten zich in voor het realiseren van de technische opgaves in de stad. Met als veelzeggende missie: Samen bouwen en onderhouden we de stad!

Als IBR kennen we de stad door en door. We zien zowel onder als boven de grond wat er speelt en ontwikkelen vandaag al de technische oplossingen voor morgen. We koesteren onze jarenlange ervaring en staan tegelijkertijd open voor innovaties. Het is onze ambitie het effect van elke ingreep in de stad zo groot mogelijk te maken. Of het nu gaat om water- en rioolsystemen, groen, energiesystemen, materialenstromen in de stad, schone lucht, internet of things of het gebruik van de ondergrond.

Elke Rotterdammer kan erop rekenen dat we deze systemen samen met onze partners ontwerpen, vernieuwen, verjongen en de samenhang tussen deze systemen optimaal benutten. In de vorm van concrete projecten zetten wij - met kennis van techniek, stad en markt - de wensen van onze partners en bestuurders om in praktische, zichtbare en onzichtbare resultaten.

Jouw functie

Het huidige management team van het IBR bestaat uit 2 afdelingshoofden en 1 algemeen directeur. In aanvulling hierop zoeken wij nu een derde afdelingshoofd. Als afdelingshoofd ben je het technische gezicht/boegbeeld naar binnen en naar buiten. Samen met je collega’s ben je ook medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het IBR naar een state of the art expertisecentrum en een graag geziene partner van collega’s, bestuur en vakgenoten en acteer je vanuit het belang van bewoners, bezoekers en ondernemers van de stad.

De opgaven waar jouw directeur en jij als afdelingshoofd met je afdeling voor staan zijn:   

  • leveren van essentiële bijdragen aan de visievorming en kennisontwikkeling met betrekking tot grotere transities en opgaves die gaande zijn in de stad (bijv. energietransitie, circulariteit, verdichtingsopgave, de civiele techniek, grondweg en waterbouw), de fysieke ontwikkeling en de instandhouding van de stad;
  • adviseren van de directeur over de koers van het IBR;
  • meer en meer werken vanuit participatie en samenwerking met partners in de stad;
  • zichtbaarder fungeren als vraagbaak voor de technische en organisatorische dimensie van nieuwe grote opgaven in en voor de stad en het zijn van een strategisch gesprekspartner voor het bestuur;
  • doorontwikkelen van kennis, ervaring en vaardigheden en deze borgen op het gebied van projectmanagement en ingenieursdiensten;
  • bewaken van de kwaliteit van uitvoering van projecten en het worden van een lerende organisatie op deze kerntaak;
  • verder ontwikkelen van netwerken waarin op ondernemende wijze met partners wordt samengewerkt om kennisvergaring en stimulering van innovatie te bevorderen;
  • versterken van innovatie en verdergaande digitalisering van processen en werkwijzen;
  • in kaart brengen en in zicht houden van (financiële) risico's;
  • en uiteraard dat medewerkers met plezier bij het IBR werken.

Jouw profiel

Gezien bovengenoemde opgaven zoeken we een afdelingshoofd met een relevante technische achtergrond en ervaring met het realiseren van technische vraagstukken in een stedelijke omgeving. Je past in de rollen van Verbinder, Boegbeeld en Manager. Dit betekent dat je kunt luisteren, inleven en zelf ook een voorbeeldrol toont op het integraal samenwerken. Dat je goed bent in het werken met professionals, de technische uitdagingen snapt, risico’s herkent en samen met hen een visie kunt vormen en je omgeving inspireert en faciliteert op de uitdagingen waar zij voor staan. Dat je een bijdrage kunt leveren aan het bijsturen van de cultuur en werkwijze waarbij de wens is te ontwikkelen naar een meer transparante, ondernemende en lerende organisatie van flexibele, deskundige, T-shaped professionals.

Je hebt eerder al ervaring opgedaan in een integrale managementfunctie met hoogopgeleide professionals. Je hebt academisch werk- en denkniveau, affiniteit met grote maatschappelijke transitie als de energietransitie, klimaattransitie en de circulaire economie, een technische achtergrond en affiniteit met het werken in een politiek bestuurlijke en complexe omgeving.

Waarom deze baan zo bijzonder is

De producten van je afdeling en directie zijn onderdeel van de grote transities en opgaves voor de fysieke ontwikkeling en de instandhouding van onze prachtige stad. Die forse uitdagingen doen ertoe en hebben impact op alle bewoners en bezoekers van de stad. En dat met een directie waar nationaal en internationaal naar gekeken wordt. De positie die je inneemt vraagt daarom ook wel wat van je, maar daar staat dan ook wel wat tegenover.

Het salaris is maximaal € 7.215 bruto (schaal 15) per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast is er een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een individueel keuzebudget van 17,05 % van je maandsalaris dat je op diverse manieren kunt besteden.

Een ontwikkelassessment behoort tot de mogelijkheden in deze sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Over de vacature

Marc van Leeuwen
Directeur Projectmanagement en Engineering
Telefoonnummer: 06-51 26 34 01

Over de sollicitatieprocedure

Saskia Azier
MD-adviseur
Telefoonnummer: 06-38 82 51 70