Afdelingshoofd Pensioenbeleid bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 762-19
Publicatiedatum
10 januari 2020
Sluitingsdatum
23 januari 2020

Het afdelingshoofd Pensioenbeleid

De afdeling Pensioenbeleid staat zowel inhoudelijk als organisatorisch voor flinke uitdagingen. Allereerst is vorig jaar een pensioenakkoord gesloten met sociale partners. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Dit akkoord vraagt nog nadere uitwerking tot aan de zomer van 2020 en moet daarna landen in wetgeving die 2022 moet ingaan. De feitelijke implementatie zal enkele jaren duren. Deze uitwerking vindt plaats samen met sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders. Het is van belang dat alle partijen goed worden betrokken en er draagvlak is voor de uitwerking.

Naast de hervormingen die zijn afgesproken in het pensioenakkoord, is er ook op andere onderdelen sprake van doorlopende beleidsontwikkeling, zoals rondom het nabestaandenpensioen, pensioen bij scheiding, communicatie over pensioen en de governance van pensioenfondsen. Ook voor deze onderwerpen moet voldoende aandacht zijn.

Verder is de afdeling de afgelopen jaren sterk gegroeid tot circa 22 medewerkers en dat brengt ook organisatorische opgaven met zich mee. De aandacht voor mensen en het hun in hun kracht zetten, ontwikkeling, werkplezier, werkdruk en motivatie en het bewaken van samenhang tussen de verschillende onderdelen vergt een daarbij passende structuur.

Afhankelijk van geschiktheid en ervaring is het mogelijk ook in de rol van plaatsvervangend directeur benoemd te worden.

Lees de volledige vacaturetekst.

Wat vragen we?

  • Je hebt ruime ervaring als afdelingshoofd.
  • Je hebt ruime ervaring met politiek bestuurlijke vraagstukken, een complexe sector waar belangentegenstellingen een rol spelen en bent goed in het inrichten van processen om tot besluitvorming te komen.
  • Je bent in staat om met gezag op te treden in het complexe speelveld, een koers te kiezen en daaraan vast te houden en je bent tegelijkertijd flexibel indien nodig.
  • Je bent benaderbaar voor en betrokken bij medewerkers.
  • Je hebt affiniteit met pensioenvraagstukken of beschikt aantoonbaar over de kwaliteiten om je snel in te werken in de technische en bestuurlijke aspecten van het pensioendossier.
  • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Wat bieden we?

  • Salarisschaal 15, €5340,- – €7532,- per maand. Naast het salaris ontvangt je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:
onze Visie op publiek leiderschap;
de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
het profiel van een ABD'er.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen.

Lees meer over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid.
Lees meer over het directoraat-generaal Werk en de directie Arbeidsverhoudingen.

Bijzonderheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

VWNW kandidaten dienen bij hun sollicitatie duidelijk te vermelden dat zij over deze status beschikken zodat hun sollicitatie met de juiste voorrang behandeld kan worden.

De selectiegesprekken worden op donderdag 6 februari in de ochtend gehouden. Gelieve hier rekening mee te houden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 762-19 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Martin Flier
directeur Arbeidsverhoudingen, ministerie SZW
Telefoonnummer: 06-30 41 96 43
E-mailadres: mflier@minszw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92
E-mailadres: tvbeek@minszw.nl