Afdelingshoofd Toeslagen bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat Fiscale Zaken
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 32-23
Publicatiedatum
18 januari 2023
Sluitingsdatum
5 februari 2023
Vrouw met laptop en spelend kind

Directie Directe Belastingen en Toeslagen

Binnen het Directoraat-Generaal Fiscale Zaken houdt de directie Directe Belastingen en Toeslagen zich onder meer bezig met beleid en regelgeving met betrekking tot de loon- en inkomstenbelasting, toeslagen, de vennootschaps- en dividendbelasting, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. Het Directoraat-Generaal Fiscale Zaken is coördinerend opdrachtgever voor het DG Toeslagen.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen: Winst, Arbeid & Vermogen, Fiscale Rechtsbeginselen & Invordering en Toeslagen.

Informatie over de functie

Als hoofd van de afdeling Toeslagen ben je verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de afdeling en geef je leiding aan een team van tien medewerkers met verschillende achtergronden die zowel beleid als wetgeving maken. Samen met de directeur en de afdelingshoofden van de afdelingen Arbeid en Vermogen, Winst en Fiscale rechtsbeginselen en Invordering vorm je het managementteam van de directie.

De afdeling Toeslagen geeft invulling aan de stelselverantwoordelijkheid voor Toeslagen en heeft een regisserende rol op het terrein van de inkomensafhankelijke regelingen. Daarbij gaat het om het te voeren beleid en het opstellen van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en de daarop gebaseerde regelgeving.
De afdeling Toeslagen houdt zich vanuit die rol bezig met beleidsmatige vraagstukken met betrekking tot (de toekomst van) het toeslagenstelsel, zowel voor wat betreft verbeteringen binnen het huidige stelsel als de vormgeving van een eventueel nieuw stelsel. Ook de vertaling van het beleid in heldere en goed uitvoerbare wetgeving behoort tot de taak van de afdeling. Voorts wordt een bijdrage geleverd aan vraagstukken die betrekking hebben op het herstel van wat er in het verleden is misgegaan. Daarnaast werkt de afdeling in de rol van coördinerend opdrachtgever, gezamenlijk met de andere opdrachtgevende departementen (SZW voor de kinderopvangtoeslag, BZK voor de huurtoeslag en VWS voor de zorgtoeslag), intensief samen met de uitvoering bijvoorbeeld met betrekking tot de invorderings- en handhavingsstrategie.

De opgave

 • Je draagt voor deze relatief nieuwe afdeling bij aan teamontwikkeling en het creëren van een stabiele afdeling waar samenwerking en werkplezier hoog in het vaandel staan en de werkdruk beheersbaar is.
 • Je draagt bij aan het management van de directie door het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de beleidsvorming, de inrichting van de processen en de bedrijfsvoering van de directie.
 • Je zorgt voor goede afstemming met de interne en externe belanghebbenden. Interactie en verbinding met de dienst Toeslagen is hierbij van groot belang. Ook heb je een belangrijke rol in het effectief schakelen met de andere opdrachtgevende departementen en belangenorganisaties. Die externe interactie en interne samenwerking leveren een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van onze wetgeving.
 • Je levert een bijdrage aan de rol van het directoraat-generaal FZ als (coördinerend) opdrachtgever van Toeslagen.
 • Het werken in een politieke omgeving met een toegenomen wens om transparantie over de besluitvorming zijn (extra) opgaven voor ons allemaal.

Wie ben je?

 • Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met leidinggeven of het coördineren van grote projecten/dossiers.
 • Je bent politiek sensitief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en je weet op een constructieve wijze met verschillende partijen en belangen om te gaan.
 • Je houdt ervan om veel ballen in de lucht te houden en kunt ook onder druk goed functioneren waarbij je oog houdt voor zowel de korte als de lange termijn.
 • Je bent een echte teamspeler die graag met anderen samenwerkt, zowel binnen als buiten de afdeling, om zo de gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Je beschikt over een dienende, betrokken, enthousiasmerende en pionierende stijl van leidinggeven (aan professionals). Je bent stressbestendig, verbindend, brengt samenwerking tot stand en stimuleert medewerkers in hun loopbaan en ontwikkeling.
 • Je bent toegankelijk en jouw collega’s weten je te vinden om te sparren over inhoudelijke thema’s en persoonlijke dilemma’s. Je daagt hen uit, helpt met prioritering en begeleidt hen waar nodig, ook in hun ontwikkeling als professional.

Wat vragen we?

 • academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met de aandachtsterreinen van DGFZ en in het bijzonder met Toeslagen;
 • ervaring en/of aantoonbare affiniteit met leidinggeven aan een organisatie in ontwikkeling en het motiveren en coachen van medewerkers;
 • ervaring op het vlak van de beleidsontwikkeling en de daarbij voorkomende politiek/bestuurlijke vraagstukken, politiek en strategische vraagstukken.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Wat bieden we?

 • De kans om te werken aan uitdagingen die de basis vormen voor onze democratie en vele Nederlanders direct raken.
 • De kans om met een enthousiast team van professionals te werken.
 • Deel uitmaken van een enthousiast en samenwerkingsgericht MT.
 • Bij deze functie bieden wij salarisschaal 15 CAO Rijk.
 • Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is acht procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
 • De functie heeft als standplaats Den Haag. Daarnaast is er ruimte om ook regelmatig thuis/online te werken.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Directoraat-generaal Fiscale Zaken

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale Zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (“opdrachtgever”) intensief contact met de uitvoering (“opdrachtnemer”) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane & Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen & Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken.

Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Het ministerie van Financiën

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Bijzonderheden

Een selectieassessment en het opvragen van referenties maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Solliciteren

Graag zien we in je brief, naast de motivatie voor deze functie, onder andere een voorbeeld vanuit werkervaring waaruit blijkt dat je (i) bij complexe vraagstukken waarbij stakeholders met verschillende belangen zijn betrokken een coördinerende rol kan spelen, en (ii) medewerkers kunt stimuleren in hun ontwikkeling en loopbaan.

Jouw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 32-23 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 23 februari 2023.

Meer informatie

Over de vacature

Marjolein Boterman
Plaatsvervangend Directeur-Generaal tevens directeur Directe Belastingen & Toeslagen
Telefoonnummer: 06-18 60 62 93
E-mailadres: m.boterman@minfin.nl

Over de sollicitatieprocedure

Danielle Urlings
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 17 47 68 (werkdagen ma t/m do)
E-mailadres: danielle.urlings@minbzk.nl