Afdelingshoofd Verkeersveiligheid bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 467-20
Publicatiedatum
23 december 2020
Sluitingsdatum
17 januari 2021

De opgave

 ‘Snorfietsers moeten straks helm op’ (Telegraaf), Kabinet trekt half miljard uit voor meer verkeersveiligheid (AD), Minister presenteert voorwaarden waaronder Stint weer weg op mag (NRC). Bijna elke dag lees je wel iets over verkeersveiligheid of een onderwerp van de afdeling Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de media. Het onderwerp raakt iedereen en heeft de politieke aandacht van alle overheden. Kortom: het is een afdeling waar veel gebeurt en moet gebeuren. Samen met een gemotiveerde afdeling, maatschappelijke partners en medeoverheden werk je aan de ambities uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Jij richt je op het vasthouden en uitbouwen van de ingeslagen hoofdkoers, adviseert de politieke leiding over dagelijkse zaken en langetermijnontwikkelingen. Ook zet je met de collega’s en externe partners zichtbare stappen in de verbetering van de verkeersveiligheid. In de uitvoering werk je nauw samen met onder andere het CBR en de RDW. Internationale technologische ontwikkelingen geven de verkeersveiligheid een boost. Jij helpt om deze transities verder te brengen. Verder ben je het aanspreekpunt voor de buitenwereld. En het boegbeeld en rustpunt voor de afdeling.

Wat vraagt dit van je?

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding en relevante leidinggevende ervaring.
 • Je kunt je de inhoud snel eigen maken en bent inspirerend. Ook kun je snel schakelen op strategisch en tactisch niveau en heb je daarbij scherp zicht op nieuwe (technologische) ontwikkelingen.
 • Je hebt een van nature goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne.
 • Je weet precies hoe en op welke momenten je de ambtelijke leiding en de minister informeert over zaken.
 • Je bent sterk verbindend: zo leg je gemakkelijk verbindingen met collega’s binnen en buiten het ministerie en met relevante partijen daarbuiten.
 • Je bent én handelt stressbestendig. Ook weet je om te gaan met politieke en externe aandacht, blijf je daar zelf rustig onder en blijf je de rust creëren voor het team.
 • Je houdt ervan om samen met en voor mensen te werken. Ook breng je werkplezier, inspiratie en motivatie.
 • Je coacht medewerkers in het werk en hun ontwikkeling.
 • Je bent reflectief: je kunt feedback geven en ontvangen.

Wat bieden we?

 • In de spotlights met een leuk team werken aan een belangrijk maatschappelijk onderwerp.
 • Salarisschaal 15, € 5485 - € 7736 bruto per maand. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget (IKB) over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuurdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

De afdeling

De afdeling Verkeersveiligheid valt onder het Directoraat-Generaal Mobiliteit, directie Wegen en Verkeersveiligheid (WV). De directie WV werkt aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. We hebben de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. We houden ons bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt in samenspraak met bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen. Hierbij houden we rekening met vele belangen, zoals de kosten, duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak. Het managementteam van de directie Wegen en Verkeersveiligheid bestaat samen met de directeur WV uit de afdelingshoofden van de afdelingen:

 • Programmering Rijkswegen;
 • Wegverkeersbeleid en Wegvervoer;
 • Verkeersveiligheid;
 • Smart Mobility.

De afdeling Verkeersveiligheid is volop groeiende en in beweging. Met regelmaat vragen in het vragenuurtje van de Tweede Kamer en meerdere algemene overleggen (AO’s) is het één van onze uitdagingen om een bestendige koers uit te werken in verbinding met de omgeving, te midden van de politieke hectiek. Er ontstaan namelijk steeds meer mogelijkheden om verkeersveiligheid te koppelen aan andere thema’s. Denk aan de gezonde school, ouderen en innovatieve ontwikkelingen zoals smart mobility en data in het verkeer.


De afdeling Verkeersveiligheid bestaat uit ruim 25 collega’s. Het is een mix van nieuwe medewerkers en collega’s die al meer ervaring hebben met dit thema. De afdeling bestaat uit vier clusters:

 • Cluster rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Dit cluster is onder meer bezig met de regelgeving over rijbewijzen en vakbekwaamheid van chauffeurs. Het cluster neemt deel aan Europese overleggen over de Rijbewijsrichtlijn. Ook campagnes zoals Bob en MONO, de regels over alcohol en drugs in het verkeer en de aandacht voor het hoge aantal beginnend bestuurders in de ongevalscijfers zijn belangrijke thema’s binnen dit cluster. Rijgeschiktheid is het dossier dat veel in de actualiteit is. Tot slot behoort de beleidsmatige aansturing van het CBR tot de verantwoordelijkheid van dit cluster. Ontwikkelingen die hier spelen, zijn het onderzoek naar een mogelijke herziening van het stelsel medische rijgeschiktheid (75+-keuring) en het onderzoek dat de heer Roemer uitvoert naar de certificering van de rijscholenbranche.
 • Cluster voertuigen. Dit cluster richt zich op (internationale) regelgeving voor veilige voertuigen en de beleidsmatige aansturing van de RDW. Denk aan vraagstukken van de toelating tot de sloop van voertuigen, zoals impact van nieuwe ontwikkelingen op toelatingseisen en (toezicht op) APK.
 • Cluster Lichte Elektrische voertuigen. Dit cluster richt zich op nieuwe en innovatieve voertuigen op de weg. Denk aan de Birò en elektrische stepjes. De toenemende aantallen vragen om heldere regels voor een veilige toelating (en het gebruik) en een kader voor de wijze waarop deze voertuigen interacteren met andere weggebruikers en de infrastructuur.
 • Cluster Strategisch plan verkeersveiligheid. Dit cluster werkt samen met de decentrale overheden om hen te ondersteunen bij de uitvoering van het strategisch plan. Dit cluster zoekt de aansluiting met de omgeving, enerzijds binnen het directoraat-generaal Mobiliteit (Mobiliteit en Gebieden en team Fiets), anderzijds met externe partners ANWB, Rai en BOVAG. Daarnaast is dit cluster ook bezig met de verrijking van de cijfers over verkeersongevallen voor de verdere beleidsontwikkeling.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 467-20 naar:

E-mailadres: ManagementDevelopment@minienw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Jan-Bert Dijkstra (afwezig tot 4 januari)
Directeur Wegen en Verkeersveiligheid (Wnd.)
Telefoonnummer: 06 - 537 90 629

Over de sollicitatieprocedure

Regna Aschurie (afwezig tot 4 januari)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 15856132
E-mailadres: regna.aschurie@minienw.nl