Afdelingshoofd Verzekeringen & Werk bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 409-20
Publicatiedatum
20 november 2020
Sluitingsdatum
6 december 2020

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Organisatie

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid kent twee beleidsdirectoraten, namelijk het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) en het directoraat-generaal Werk (DG Werk), een Inspectie SZW en een SG en pSG werkveld (staf en bedrijfsvoering). De directie FEZ valt rechtstreeks onder de aansturing van de secretaris-generaal. De directeur FEZ neemt wekelijks deel aan de bestuursraad en bewindspersonenstaf en de directie FEZ begeeft zich over de volle breedte van de SZW-opgaven.

De directie FEZ telt ruim 60 mensen en bestaat uit vijf afdelingen: Begroting; Kaderstelling, Control en Evaluatie; Voorzieningen en Uitvoering; Verzekeringen en Werk en een Bedrijfsbureau. FEZ is een energieke, dynamische en kundige directie. Bijzonder aan deze FEZ is dat de directie integraal verantwoordelijk is voor het maken van ramingen met een omvang van zo’n 100 miljard euro.

De afdeling Verzekeringen en Werk bestaat uit 15 enthousiaste hoogopgeleide professionals; een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in ervaring, leeftijd, geslacht en cultuur. De afdeling kenmerkt zich - net als de rest van de directie - door een informele en collegiale sfeer.

De opgave

Binnen de directie FEZ ben je lid van het managementteam (MT). Het MT werkt collegiaal samen, en je zult in praktijk regelmatig de directeur of een van de andere managers vervangen. Dat vraagt een brede belangstelling en helicopterview. Een open manier van communiceren met je mede MT-leden is hierbij van belang. Daarnaast is de directie intensief betrokken bij de crisismaatregelen als gevolg van Corona (onder andere de NOW en de Tozo). Dit vraagt om het vermogen om in onzekere tijden snel te kunnen schakelen en soms met slechts beperkte informatie belangrijke afwegingen te kunnen maken. Ook het brengen van overzicht en rust richting de afdeling is in soms hectische perioden cruciaal.

Je geeft leiding aan de afdeling Verzekeringen en Werk. Tot het werkterrein van de afdeling horen onderwerpen als AOW en het pensioenstelsel, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, en arbeid en zorg. Voorbeelden van actuele vragen waar de afdeling zich mee bezig houdt zijn: hoe ontwikkelen de werkloosheidsuitgaven zich de komende jaren gegeven de Coronacrisis? Wat kost het om bedrijven via de NOW te ondersteunen bij het doorbetalen van hun loonkosten? Hoe gaat het verder met de pensioenleeftijd en het vraagstuk rondom vervroegd uittreden?

Als afdelingshoofd ben je ervoor verantwoordelijk dat financiële ramingen snel en gedegen opgeleverd kunnen worden. Gegeven het maatschappelijke belang van het beleidsterrein zijn betrouwbare ramingen cruciaal voor de politieke besluitvorming. Je adviseert de bewindslieden en de ambtelijke top vanuit financieel-economische invalshoek en voert beleidscontrol over de beleidsvoornemens van het departement. Enerzijds vervul je daarbij een faciliterende rol en werk je direct mee met de beleidsdirecties. Anderzijds kun je ook de rol van tegenspreker en dwarskijker oppakken (nee kunnen zeggen op alle niveaus hoort bij de functie). De balans tussen deze twee rollen is delicaat en vereist de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Om zowel de ramings- als adviestaak te kunnen goed te kunnen uitoefenen, onderhoud je een actief netwerk. Je hebt nauwe contacten met onder meer de beleidsdirecties van het SZW, het Centraal Planbureau, het Ministerie van Financiën en de grote uitvoeringsorganisaties UWV, SVB en de Belastingdienst.

En last but not least ben je als manager een goede coach die enthousiasmeert en medewerkers stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Je zorgt ervoor dat de medewerkers als een team opereren. Je weet daarbij de goede balans tussen mens- en resultaatgerichte aansturing te vinden. Je geeft ruimte aan je medewerkers, maar treedt ook zelf op wanneer dat nodig is. Gegeven de hoge werkdruk die de Corona crisis met zich brengt, bewaak je de vitaliteit van je medewerkers, waarbij je humor en lichtheid weet in te zetten.

Wat vraagt dit van jou?

  • Je bent een coachend leidinggevende, gericht op de ontwikkeling van jouw talentvolle medewerkers.
  • Je bent een collegiaal MT-lid, gericht op een goede samenwerking binnen de directie FEZ, met de beleidsdirecties van SZW en met externe partijen.
  • Je brengt stevigheid: je durft tegen te spreken waar dat nodig is, waarbij je een goede relatie weet te handhaven en in oplossingen blijft denken.
  • Je bent besluitvaardig, waarbij je draagvlak voor je besluiten weet te creëren, en je kunt effectief opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
  • Je bent stressbestendig. Naast goed gestructureerd werken, kun je snel schakelen en weet je de werkdruk voor jezelf en je team beheersbaar te houden.
  • Je hebt ervaring in het financiële werkveld, met bij voorkeur een economische of kwantitatieve achtergrond en affiniteit met ramingen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Overige bijzonderheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Ook gegeven de huidige samenstelling van het managementteam van FEZ worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
an werk naar werk-kandidaten dienen bij hun sollicitatie duidelijk te vermelden dat zij over deze status beschikken zodat hun sollicitatie met de juiste voorrang behandeld kan worden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 409-20 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Wouter Schilperoort
directeur Financieel-Economische Zaken
Telefoonnummer: 070-333 50 80

Over de sollicitatieprocedure

Lisette Otto
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 61 45 18
E-mailadres: eotto@minszw.nl