Algemeen secretaris/directeur Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 381-20
Publicatiedatum
20 november 2020
Sluitingsdatum
6 december 2020

Over de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is een commissie ingesteld op basis van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). De CCMO waarborgt de kwaliteit van de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek en staat voor de bescherming van de belangen van de betrokken proefpersonen én de voortgang van de medische wetenschap.

De CCMO beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Daarnaast houdt zij toezicht op de beoordeling van de werkzaamheden van de door de CCMO erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) in ons land. De CCMO fungeert ook als bevoegde Instantie voor geneesmiddelenonderzoek en onderzoek met medische hulpmiddelen en is administratief beroepsorgaan voor besluiten van erkende METC’s.

De CCMO opereert in een complex krachtenveld met soms tegengestelde belangen. In dit krachtenveld geeft de CCMO strategisch richting aan het brede werkterrein van medisch-wetenschappelijk onderzoek, ook in Europa.

De CCMO wordt ondersteund door een secretariaat van 35 medewerkers en bestaat uit een wetenschappelijk staf, een juridische staf en een afdeling bedrijfsvoering. De wetenschappelijke staf en het team bedrijfsvoering worden aangestuurd door een eigen hoofd. De juridische staf, waaronder ook toezicht is ondergebracht, valt direct onder de verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris.  Het secretariaat ondersteunt de commissie bij de uitvoering van haar wettelijke taken. Daarnaast ondersteunt de wetenschappelijke staf ook de METC’s in de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek en onderzoek met medische hulpmiddelen.

De CCMO is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) binnen het ministerie van VWS. De medewerkers van het secretariaat zijn in dienst van het ministerie.

Meer informatie over de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Meer informatie over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De algemeen secretaris/directeur

De algemeen secretaris/directeur CCMO is secretaris van de CCMO-commissie en directeur van het secretariaat. Je geeft leiding aan het secretariaat met professionals, veelal gepromoveerde wetenschappers. Je bent eindverantwoordelijk voor zowel de realisatie van het strategische beleid van het secretariaat, alsook voor de bedrijfsvoering. Je werkt daarnaast nauw samen met de voorzitter van de CCMO. Je ondersteunt en adviseert de voorzitter en de leden van de commissie bij beleidsinhoudelijke zaken en het jaarlijkse werkplan.

Intern fungeer je als spil tussen de voorzitter, de commissie en het secretariaat. Je onderhoudt de contacten met het ministerie van VWS en je schakelt met andere stakeholders binnen en buiten de overheid (o.m. met de NVMETC, IGJ, CBG, LAREb, NWO/ZonMW, en de Dutch Clinical Research Foundation). Je legt verantwoording af aan de plaatsvervangend secretaris-generaal van VWS (de eigenaar) en aan de directeur-generaal Volksgezondheid (opdrachtgever) van het ministerie.

De opgave

De CCMO bevindt zich in een dynamisch werkveld, gezien de ontwikkelingen in het onderzoek en de toetsing daarop.

De algemeen secretaris/directeur staat met zijn/haar medewerkers voor de volgende opgaven:

 • een goede voorbereiding en uitvoering van de veranderende taken van de CCMO als gevolg van de invoering van nieuwe Europese verordeningen op het gebied van klinisch onderzoek; de impact hiervan op de interne organisatie, maar ook op de werkzaamheden van de erkende METC’s;
 • het zorgdragen voor implementatie en borging van een goed werkend nieuw IT/IV systeem;
 • de implementatie van een nieuw tarievenstelstel voor de beoordeling van klinisch onderzoek;
 • het vormgeven van een visie van de CCMO op de toekomst van het Nederlandse toetsingssysteem, waarbij aandacht is voor de afbakening van de WMO, de relatie met de toetsing van niet-WMO plichtig onderzoek en de impact van wetgeving die in ontwikkeling is zoals de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal;
 • het ontwikkelen van een visie op de toezichtfunctie van de CCMO;
 • het nemen van initiatieven om de positie van Nederland als een aantrekkelijk land voor wetenschappelijk onderzoek te behouden en te versterken;
 • het versterken van de rol van CCMO en METC’s in de geneesmiddelen- en medische hulpmiddelenketen in samenspraak met ketenpartners en relevante stakeholders;
 • het leidinggeven in de huidige tijd waar thuiswerken de norm is, vraagt om extra inspanning als het gaat om verbinding maken met en aandacht voor medewerkers.

Wat vragen we?

 • Academisch denk- en werkniveau met bij voorkeur een medisch-wetenschappelijke achtergrond. Een promotie op medisch-wetenschappelijk onderzoek strekt tot aanbeveling, evenals Kennis en/of ervaring op het werkterrein van de CCMO;
 • Ervaring met integraal management en coachend leidinggeven in (overheids)organisaties met een professionele cultuur. Affiniteit met bedrijfsvoering;
 • Je beweegt je gemakkelijk in verschillende (ook internationale) omgevingen, en bent in staat om een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden; je hebt oog voor politiek bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden.

Welke competenties breng je mee?

 • Je bent een verbindende leidinggevende met een stevige persoonlijkheid die zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar is; Je treedt doortastend en besluitvaardig op als de situatie daarom vraagt.
 • Je bent een teamplayer, een collegiaal MT-lid dat het algemeen belang voor eigen belang kan stellen.
 • Je bent een initiatiefrijke en proactieve persoonlijkheid die op vernieuwende wijze uitvoering geeft aan de taken van de CCMO.

Wat bieden we?

Naast het salaris (schaal 16: maximaal € 8.372,65 bruto per maand), ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 381-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Abigail Norville
plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-340 65 47
E-mailadres: ai.norville@minvws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-46 62 75 87
E-mailadres: Mariska.dee@minbzk.nl