Board Member IBAN voor de NAVO

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Defensie
Standplaats
Brussel
Vacaturenummer
BABD 634-19
Publicatiedatum
9 september 2019
Sluitingsdatum
23 september 2019

Organisatie

De International Board of Auditors for NATO (IBAN) is de externe en onafhankelijke toezichthouder van de NATO-organisatie(s) en haar programma. Zij verricht daartoe (accountants-)onderzoek naar de jaarrekeningen, voert performance-audits uit en certificeert de financiële afwikkeling van NATO’s investeringsprogramma’s. De IBAN bestaat uit een board van zes leden, waaronder een door de boardleden gekozen voorzitter, drie auditmanagers en in totaal zo’n dertig onderzoekers en ondersteuners.

De leden van de board worden voorgedragen door de Competent National Audit Bodies van de lidstaten, in Nederland door de Algemene Rekenkamer, na een oproep daartoe namens de Noord Atlantische Raad. De board is een collegiale board, waarbij de gekozen voorzitter met mandaat van de gehele board naar buiten treedt als gezicht en woordvoerder namens de board. Voor nadere informatie kunnen het Charter en de Rules and Procedures van de IBAN worden geraadpleegd op de NATO-website.

Op dit ogenblik levert Nederland een lid van de board. Vanwege de nieuwe aanstelling van dit lid van de board zoekt Nederland een vervang(st)er voor de resterende drie jaar van de termijn. Deze termijn kan niet verlengd worden. Het betreft een voltijds aanstelling met als standplaats Brussel. De betreffende functionaris zal administratief worden tewerkgesteld bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NATO maar zal volledig ter beschikking worden gesteld van de IBAN.

De leden van de board verrichten hun werk in onafhankelijkheid en zonder last of ruggespraak. Uiteraard onderhoudt het Nederlandse lid wel het relevante netwerk (ARK, ADR, DEF, FIN, BZ) om voeling te houden met actuele thema’s en met de wijze waarop vergelijkbaar onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd.

De opgave

De IBAN levert een onafhankelijk oordeel en/of advies rechtstreeks aan de Noord Atlantische Raad. De grondslag van deze taak en de wijze waarop dit effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd zijn - op initiatief van de IBAN - onderwerp van gesprek tussen de NATO en de (onderraden van de) Raad. De IBAN beschouwt de uitkomsten van deze discussie van groot belang voor de legitimiteit en het vertrouwen en daarmee voor de relevantie en de toegevoegde waarde van de IBAN. Van de boardleden wordt verwacht dat zij zowel aan de visievorming als (t.z.t.) aan de implementatie een actieve bijdrage leveren.

Binnen het reguliere werkpakket geven de leden van de board leiding aan een divers pakket van audits en onderzoeken, in nauwe samenwerking met de managers en de (lead-)auditors. Inhoudelijke kennis en ervaring met de diverse vormen van audits is geen absolute noodzaak maar interesse in auditing en onderzoeken is wel belangrijk. Affiniteit met defensie is een pre.

Leden van de board dienen afkomstig te zijn van een Rekenkamer of Auditdienst of zijn (voormalige) bestuurders van (uitvoerings)organisaties binnen de publieke sector, bij voorkeur met kennis en ervaring met (financiële) bedrijfsvoering. Goede kennis van een van de twee officiële NATO-talen (ENG en FRA) is vereist en enige (basale) kennis van de tweede taal is gewenst.

Wat vraagt dit van u?

  • brede interesse in het functioneren van publieke organisaties en in het bijzonder in defensie- en/of internationale organisaies;
  • sterke analytische en communicatieve vaardigheden;
  • samenwerkingsgericht, zowel binnen de board als in de volle breedte van de NAVO-organisatie.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een functieduur van drie jaar is i.v.m. onderliggende afspraken het uitgangspunt.

Een AIVD-onderzoek categorie A maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 634-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ingrid de van der Schueren-Brouwer
hoofd cluster management-development burgerpersoneel tevens plv. hoofd MD
Telefoonnummer: 06 10 94 78 20

Over de sollicitatieprocedure

Aarnt Lantinga
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 21 84 11 16
E-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl