Burgemeester Cranendonck

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Cranendonck
Publicatiedatum
13 april 2018
Sluitingsdatum
1 mei 2018

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Cranendonck (circa 20700) inwoners), vacant per 6 oktober 2017.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.348,73 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het Team Burgemeesterszaken van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant. Dit kan - bij voorkeur – per e-mail: burgemeestersaangelegenheden@brabant.nl of telefonisch: 073 681 20 76 / 073 681 22 47.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.
Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.
Sollicitaties moeten vóór 2 mei 2018 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.