Burgemeester Rheden

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Rheden
Publicatiedatum
13 juli 2017
Sluitingsdatum
12 augustus 2017

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Rheden (circa 43.800 inwoners), vacant per 31 december 2017.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.540,95 bruto per maand.

De profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland (tel. 026-3598135). De profielschets staat ook op de website van de provincie.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden 'Kabinet' en 'Vertrouwelijk' worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 12 augustus 2017 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.