Clusterhoofd Strategie en Portfolio en tevens plaatsvervangend CIO bij BZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BZ-IDI 23
Publicatiedatum
13 januari 2023
Sluitingsdatum
27 januari 2023
Oekraine conferentie

De opgave

Als clusterhoofd Strategie & Portfolio binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken geef jij leiding aan 25 professionals die de toekomst van de informatievoorziening vormgeven voor zowel het departement in Den Haag als de 150 posten in het buitenland.

Voor de CIO en de top van het departement ben jij een gesprekspartner en stevige adviseur op het gebied van digitalisering. De politieke en internationale omgeving van Buitenlandse Zaken ligt jou goed: je hebt oog voor de verschillende (internationale) belangen die er spelen en weet daar een weg in te vinden. Binnen de netwerk cultuur van het ministerie, voel jij je als een vis in het water.

Het vakgebied digitalisering is voor jou zeer bekend terrein. Met termen als cloudbeleid, sourcingstrategie, portfolio, architectuur en Wet Open Overheid, ben je zeer vertrouwd en weet je beleidsmatig handen en voeten te geven. En alhoewel je zeker geen expert hoeft te zijn op deze onderwerpen, weet je de strategische verbanden hiertussen te leggen en de implicaties voor de BZ organisatie te duiden en te vertalen in aansturing van het team.

Als leidinggevende heb jij je sporen verdiend. Jij bent iemand die ruimte geeft aan de professionaliteit van de medewerkers en zo het beste uit hen weet te halen. Tegelijkertijd heb je een eigen visie, en ben je in staat richting te geven en samen te binden. Je vindt het leuk te bouwen aan een cluster dat recent is samengesteld, bestaat uit een verscheidenheid aan experts en nog geen vaste patronen heeft.

Als MT lid maak je onderdeel uit van het managementteam onder leiding van de CIO / directeur IDI. Jouw rol daarin is om de toekomstvisie voor ogen te houden, ook in die momenten dat de hectiek van de dag de boventoon voert. Als collega ben je recht door zee, openminded en kunnen we bij voorkeur hard met je lachen.

Wat vragen we van je?

 • Academisch werk- en denkniveau en snel kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen en abstractieniveaus (vooral strategisch en tactisch); Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het werkveld.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en daarbij vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Jij bent vaardig in het uitdragen, verdedigen en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van strategische doelstellingen en affiniteit met buitenlands-politieke onderwerpen in de brede zin van het woord.
 • Aantoonbaar effectief kunnen omgaan met verschillende, soms strijdige belangen en veel verschillende partijen en daarbij in staat je onafhankelijk op te stellen, een stevige gesprekspartner zijn tot op het hoogste niveau en daarbij tegenwicht kunnen bieden op een positief kritische manier.
 • Je hebt ruime ervaring met leidinggeven aan professionals in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Inspirerende en verbindende leiderschapskwaliteiten en sterke managementvaardigheden waarmee je rust, comfort en ruimte biedt aan een grote range aan professionals.
 • Een belangstellende houding en bijdragen aan een open cultuur waarin je stimuleert dat collega’s onderling feedback geven en ontvangen en waarin hard werken en plezier hand in hand gaan: humor, ontspannenheid, relativeringsvermogen.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende managementfunctie in het hart van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij je twee ministers, de bestuursraad en tal van ambtenaren ondersteunt, zodat zij belangrijke maatschappelijke vraagstukken nog beter kunnen aanpakken.
 • Een salaris tussen de € 5810,06 en € 8163,73 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Goede begeleiding en een inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden. Ook parttime werken (minimaal 32 uur) is mogelijk.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken

BZ bestaat uit het departement in Den Haag en zo'n 150 posten in het buitenland. BZ kent, door de plaatsingsduur op functies, een grote mate van mobiliteit, zowel op het departement als internationaal. BZ voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten en door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in sekse, sociale en culturele achtergrond, leeftijd en dergelijke.

We zijn er. Om ons koninkrijk wereldwijd te vertegenwoordigen en het verschil te maken met diplomatie. Om te werken aan stabiliteit elders die bijdraagt aan veiligheid in Nederland. We zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen en advies of hulp nodig hebben. We zijn er om kansen te creëren en deuren te openen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om economische groei te bevorderen, waar ook Nederland welvarender van wordt. We zijn er om internationale afspraken te maken over wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. En om mee te bouwen aan een eerlijke en duurzame wereld.

We zijn er. Voor Nederland, wereldwijd.

Directie/afdelingsinformatie

De directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 interne medewerkers aangevuld met externe projectleiders voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken.

IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst.

Het wereldwijde ICT-netwerk dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ cloudomgeving en een inspirerend DataCompetenceCenter zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)-professional.

Het cluster Strategie en Portfolio (IDI/SP) is onderdeel van IDI en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategische I(CT)-koers en is het CIO-office van het ministerie. Het cluster bestaat uit circa 25 hoog professionele medewerkers, zowel interne medewerkers als externe inhuur.

De taken van het cluster zijn divers en bestaan onder andere uit:

 • het adviseren van de CIO en departementsleiding over informatievoorziening en informatiehuishouding, inclusief innovatie daarvan;
 • het opstellen van strategische visies, beleidsstukken en (enterprise) architectuur;
 • maken van analyses van werkprocessen;
 • leveranciersmanagement;
 • uitvoeren van integraal portfoliomanagement, zowel van projecten , diensten als innovaties
 • bij gelegenheid als plaatsvervanger van de CIO optreden.

De directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG), met aan het hoofd de CIO van BZ.

De directie is na een reorganisatie in 2021 nieuw ingesteld met als doelstelling om digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ. Naast het cluster Strategie en Portfolio omvat de nieuwe directie ook de andere clusters Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, het InformationSecurity Center (ISC) en het Data Competence Center (BZDC).

Publiek leiderschap

De functie van clusterhoofd Strategie en Portfolio valt niet onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Wel hanteert BZ voor de (hogere leidinggevende) functies de Rijksbrede Visie op publiek leiderschap die geldt voor functies bij de ABD. Deze visie benoemt drie rollen, die van manager, leidinggevende en publiek leider.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Overige bijzonderheden

 • Een veiligheidsonderzoek-B van de AIVD maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure en referenties worden opgevraagd.
 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van BZ waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • In verband met de onafhankelijke positie van deze functie betreft het een tijdelijke aanstelling van in principe 5 – 7 jaar, zonder vervolgaanstelling binnen het ministerie van BZ. In het geval een kandidaat een bestaand vast dienstverband heeft bij het Rijk, dan zal hier rekening mee worden gehouden.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BZ-IDI 23 naar:

E-mailadres: FBS@minbuza.nl

Meer informatie

Over de vacature

Tjeerd Veenstra
directeur IDI/CIO BZ
Telefoonnummer: 06-52 52 70 17
E-mailadres: tjeerd.veenstra@minbuza.nl

Over de sollicitatieprocedure

Joost van Daal
Adviseur Werving en Selectie
Telefoonnummer: 06-11 59 16 24
E-mailadres: jr-van.daal@minbuza.nl