Directeur Bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
Salarisschaal
15
Standplaats
Haarlem
Vacaturenummer
BABD 305-21
Publicatiedatum
22 juli 2021
Sluitingsdatum
3 september 2021
Afbeelding van mensen in overleg

Rijkswaterstaat

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met marktpartijen en andere overheidsinstanties werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is en voldoende schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Daarbij focussen we op een duurzame leefomgeving.

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

West-Nederland Noord (WNN) is een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij opereren in een sterke politiek-bestuurlijke omgeving die ook landelijk actief en invloedrijk is. Waar wij ons op richten? Op mobiliteit en een goede bereikbaarheid, in Noord-Holland én in een van de grootste economische motoren van Nederland: de Randstad. We hebben hier te maken met belangrijke (zakelijke) spelers, zoals Schiphol, Greenport, Tata Steel, het zakendistrict op de Amsterdamse Zuidas en de haven van Amsterdam. Naast het hoofdwegennet beheren we de (noordelijke) Noordzeekust en het Noordzeekanaal. We bouwen de nieuwe zeesluis in IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. En tot 2030 staan we voor de grootste onderhoudsopgave ooit: de renovatie en vervanging van 12 bruggen, 3 tunnels, 3 wegen en 5 sluizen en het grootste gemaal van Europa, in IJmuiden. Komende jaren gaan we daarnaast ruim 90 kilometer snelweg vernieuwen en grotendeels vervangen door stiller asfalt.

In totaal werken ongeveer 300 mensen binnen WNN, verspreid over 3 directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. Ongeveer 45 enthousiaste medewerkers werken bij Bedrijfsvoering bij de afdelingen Bedrijf en Werkenpakket. Je geeft rechtstreeks leiding aan 2 afdelingshoofden en aan de bedrijfscontroller. De sfeer bij WNN is te beschrijven als open en direct, humor en relativeren, ruimte voor eigen initiatief, loyaal en trots op het areaal.

De afdeling Bedrijf kent de aandachtsgebieden HRM (en organisatieontwikkeling), audit en control, managementcyclus, de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer binnen interne dienstverlening, procesverbetering en ondersteuning van de ondernemingsraad. De afdeling Werkenpakket richt zich op juridische zaken, netwerkmonitoring en kwaliteitsborging op diverse gebieden, zoals data en informatievoorziening, bhv en veiligheidsmanagement en de ondersteuning van het management. De twee afdelingen en de bedrijfscontroller zorgen er samen voor dat WNN goed is georganiseerd voor het werk. Nu en in de toekomst. 

Als directeur Bedrijfsvoering ben je lid van het directieteam WNN en medeverantwoordelijk voor het totale functioneren van Rijkswaterstaat WNN. Je rol als controller in het team vraagt om nabijheid en afstand. We zijn een deskundige, effectieve organisatie die prioriteiten durft te stellen. Dat doen we door steeds de afweging te maken welke risico’s we accepteren, welke prestatie we leveren en wat daarvan de kosten zijn. We stellen ‘buiten’ voorop. Dat doen we onder meer door het omgevings- en assetmanagementproces zo goed mogelijk te laten werken. Waarbij heldere sturing van directie en management helpt zodat medewerkers optimaal kunnen bijdragen aan onze opgave. 

De opgave

Als directeur Bedrijfsvoering ben je medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat als geheel. Zo werk je mee aan de volgende opgaven:

 • Buiten Beter, binnen slagvaardig. We willen de grote opgave in beheer, onderhoud, vervanging en renovatie sneller, slimmer en duurzamer laten verlopen. De zeven regio’s van Rijkwaterstaat leren van elkaar en doen dit op eenzelfde manier.
 • Het strategisch personeelsplan opstellen, samen met de zes andere regio’s.
 • De basis op orde houden, zoals financiën, formatie en kennis.
 • Een nieuwe manier van werken invoeren; deels thuis en deels op kantoor.
 • De verhuizing naar een nieuwe kantoorlocatie in Haarlem.

Hierbij houd je rekening met de centrale kaders en heb je oog voor een integrale benadering en implementatie. Je zorgt voor aansluiting met collega’s; niet alleen voor het proces bedrijfsvoering, maar ook voor andere werkprocessen. Tussen de directeur Bedrijfsvoering en de Chief Financial Officer van Rijkswaterstaat is een functionele lijn.

Je werkt, zoals alle directeuren bij Rijkswaterstaat, voor een groot deel ook op corporate niveau en je draagt bij aan een organisatie die als één Rijkswaterstaat opereert. Met de directeuren bedrijfsvoering van andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat werk je nauw samen. Het Strategisch Plan Bedrijfsvoering is daarbij leidend. Dit plan bevat onze ambities voor het proces bedrijfsvoering, zodat we ons werk gezamenlijk nog beter kunnen inrichten. De thema’s in dit plan geven richting aan de ambities die wij de komende jaren samen gaan realiseren op het gebied van Basis op Orde en Wendbaar voor de toekomst.

Wat vraagt dit van je?

Bij alles wat je doet stel je de opgave en de resultaten die we in de regio met onze partners te realiseren hebben voorop. Je manier van sturen is helder en je toetst of je medewerkers begrijpen wat je bedoelt. Zo zet je ze in op basis van hun kracht, waarbij je kijkt naar wat er buiten gerealiseerd moet worden.

Als een echte verbinder inspireer je anderen met je enthousiasme en voel je goed aan wat mensen nodig hebben bij veranderingen in werkwijzen. Jij stuurt op resultaten en geeft je medewerkers daarbij de ruimte om de beste werkvorm te kiezen waarmee zij deze resultaten behalen. Zo stimuleer je dat mensen leerervaringen gebruiken om zich verder te verbeteren. 

De opgave staat centraal: we willen tastbare resultaten boeken in de regio. De interne processen ondersteunen hierbij en vragen om flexibiliteit van medewerkers. Met je collega’s in het directieteam geef je richting aan de ontwikkeling van de organisatie. Onze prioriteit ligt bij het werken in ketens, over de afdelingen en directies heen, op basis van betrouwbare informatie. Je stimuleert en ondersteunt de leden van het managementteam om hun rol te kunnen uitvoeren in de opgave. Met je eigen houding en gedrag geef je het goede voorbeeld.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een wo-diploma op het gebied van bedrijfseconomie of bedrijfskunde.  
 • Je hebt managementervaring en ervaring met bedrijfsvoering, de management- en begrotingscyclus en financieel, economisch en verander- en risicomanagement.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met (de sturing op) in- en externe strategische besluitvormingsprocessen.
 • Je bent je bewust van de wereld om je heen en wat er in je omgeving speelt en handelt met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Talent als basis, diversiteit als kracht

Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

 • De kans om leiding te geven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Hybride werken, een combinatie van online en thuiswerken en op locatie werken.
 • Een salaris in schaal 15, maximaal € 7.736,71 bruto per maand. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 16,37 procent over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Meer informatie

Over de vacature

Bob Demoet (verlof 10 tot 28 augustus)
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
06 – 29 00 03 47
bob.demoet@rws.nl

Nienke Bachus
Directeur Netwerkmanagement bij RWS WNN
06 -52 35 41 56
nienke.bachus@rws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Marije van Wijk
Adviseur Management Development Rijkswaterstaat 
06 - 50 19 70 46
marije.van.wijk@rws.nl

Sabina de Gooijer (verlof 2 tot 26 augustus)
Adviseur Management Development Rijkswaterstaat 
06 – 51 35 78 90
sabina.de.gooijer@rws.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 305-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl