Directeur Bedrijfsvoering Openbaar Ministerie

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant
Salarisschaal
16
Standplaats
Breda
Publicatiedatum
27 juli 2020
Sluitingsdatum
23 augustus 2020

Het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant is op zoek naar een ervaren en professionele directeur bedrijfsvoering (DBV). Voor de komende jaren staan vier onderwerpen centraal: het verder uniformeren van werkprocessen,  het inrichten van de organisatie op basis van de inrichtingskaders OM 2020, het verbeteren van de sturing op instroom, doorstroom en uitstroom van strafzaken, en het verder op orde brengen van de financiën. De DBV levert hieraan een belangrijke bijdrage. De samenwerking met andere parketten is belangrijk waarbij de drie zuidelijke parketten nog een stap verder willen gaan door zo uniform te werken dat medewerkers elkaar onderling kunnen vervangen of taken kunnen overnemen.

Lees meer en reageer via de website van het openbaar ministerie.