Directeur Bedrijfsvoering Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Openbaar Ministerie
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
OM¬1498
Publicatiedatum
14 januari 2020
Sluitingsdatum
21 januari 2020

Het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door gerichte handhaving van het strafrecht draagt het bij aan een rechtvaardige samenleving. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en slachtoffers in het bijzonder.

Samen met de Rechtspraak vormt het OM de Rechterlijke Organisatie. Officieren van Justitie (OvJ) en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht. Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM in een breed maatschappelijk- en bestuurlijk netwerk. Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

Openstaan voor en kunnen omgaan met verschillen hoort bij onze professionele beroepsopvatting en het werk van de officier van justitie. We zijn op zoek naar kandidaten met uiteenlopende achtergronden en met een brede maatschappelijke blik die te allen tijde de beginselen van de rechtsstaat durven te verdedigen. Meer informatie over het OM.

Voor Parket CVOM zijn we op zoek naar een ervaren en professionele directeur Bedrijfsvoering (DBV).

Parket CVOM

Parket CVOM is het jongste parket van het Openbaar Ministerie. Het is een innovatief parket dat zich ontwikkelt naar een professionele organisatie waar het adequaat, snel en kwalitatief hoogwaardig afdoen van grote hoeveelheden straf- en Mulderzaken centraal staat. Daarnaast ontwikkelt Parket CVOM zich tot het landelijk expertisecentrum op het gebied van verkeersrecht en -handhaving.

Parket CVOM is landelijk bevoegd en doet strafzaken en administratiefrechtelijke (Mulder-)zaken af bij alle rechtbanken in Nederland en (voor wat betreft de Mulder¬zaken: in hoger beroep) bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Parket CVOM is bij uitstek een hoog-volume organisatie. Dagelijkse actieve sturing op de digitalisering en logistieke aspecten van de zaakstromen moet ruimte scheppen voor de professional om zaak voor zaak de juiste beslissing te nemen. Burgers hechten daarbij grote waarde aan de voortgang en de juridische kwaliteit, juist ten aanzien van de delicten waarvan Parket CVOM met de vervolging is belast.

Positionering van de directeur Bedrijfsvoering van Parket CVOM

De directeur Bedrijfsvoering (DBV) is lid van de parketleiding en lid van het managementteam. In samenspraak met de hoofdofficier (HOvJ) en de plaatsvervangend hoofdofficier (plv. HOvJ) is hij/zij verantwoordelijk voor het parket. De DBV wordt benoemd door het College van procureurs-generaal.

Functionele aansturing vindt plaats binnen de geldende concernkaders. De DBV is hierin verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van de bedrijfsvoering van het parket. De DBV neemt deel aan het Kernberaad Bedrijfsvoering; het gremium van alle directeuren Bedrijfsvoering uit het land, inclusief de procureur-generaal die is belast met de portefeuille bedrijfsvoering. Tevens neemt de DBV deel aan landelijke programma’s, stuur- of werkgroepen.

Wat gaat de DBV doen?

Er kunnen globaal drie rollen worden onderscheiden die de DBV vervult. In de eerste rol legt de DBV als lid van de parketleiding samen met de HOvJ en de plv. HOvJ verantwoording af aan het College over de parketresultaten in brede zin. Daarmee wordt de vervlechting van het primair proces en de bedrijfsvoering gegarandeerd. In de tweede rol denkt de DBV mee met concernbrede ontwikkelingen, richtlijnen en uniformering.

Tenslotte heeft de DBV een rol als trekker van veranderingen binnen het OM, bijvoorbeeld voor OM 2020, Strafvordering 2020, digitaliseringsprogramma’s, e.d. Hierbij trekt de DBV op met HOvJ’s en plv. HOvJ’s. Over de laatste twee rollen legt de DBV rechtstreeks verantwoording af aan het College/PG bedrijfsvoering.

Verder zijn de taken:

 • het lokaal invullen van de landelijke kaders op het gebied van bedrijfsvoering, gericht op het primair proces van het OM;
 • het toepassen van logistieke principes en kwaliteitseisen van het OM op de digitalisering van het primair proces;
 • het aansturen van het hoofd Bedrijfsvoering;
 • deelname als lid van de parketleiding aan de planning en control-cyclus van het parket;
 • continue inzet op verbetering, o.a. door samen te werken met andere parketten;
 • zorgdragen voor de interne beheersing van bedrijfsrisico’s en digitale weerbaarheid;
 • inhoudelijk gesprekspartner op het gebied van bedrijfsvoering en digitalisering binnen de parketleiding en voor partners in de strafrechtketen, zoals CJIB en Rechtspraak.

Gewenst profiel

Omdat Parket CVOM een hoog-volume organisatie is, is aandacht voor logistieke management, digitalisering en sturing op resultaat essentieel. Van de DBV wordt verwacht dat hij/zij sturing geeft aan de bedrijfsvoering. De DBV doorziet de bedrijfsmatige consequenties van keuzes en signaleert trends.

De DBV is in staat om op hoofdlijnen te sturen en risicomanagement toe te passen. Hij/zij heeft inzet)verantwoordelijkheid voor de diensten rondom personeel, inkoop, organisatie, financiën en huisvesting. Voor een aantal van deze diensten geldt dat de uitvoering (deels) is belegd bij de uitvoeringsorganisatie van het OM, de DVOM.

De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de afspraken die Parket CVOM met de DVOM maakt en levert ook input om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren/continueren. Dit vraagt om inhoudelijke kennis en stevigheid, maar ook om flexibiliteit in beïnvloedingsstijlen.

Omdat Parket CVOM een hoog-volume organisatie heeft, wordt gestreefd naar een hoge mate van digitale ondersteuning van de inhoudelijke juridische beoordelingen in het primaire proces en de administratieve afwikkeling. Daarbij werkt het parket – in afstemming met het concernbrede CIO-office – nauw samen met de DVOM/I en het CJIB in Leeuwarden.

Functie-eisen

 • afgeronde relevante academische opleiding en academisch werk- en denkniveau;
 • ruime leidinggevende ervaring op het gebied van bedrijfsvoering binnen complexe organisaties;
 • ruime en aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen in een professionele organisatie in een complexe setting met ketenontwerpprincipes;
 • ervaring met procesontwerp, logistiek management en digitalisering;
 • het vermogen om een verbindende positie in te nemen in een politiek¬bestuurlijke en verbaal sterke omgeving. Daarbij beschik je over vasthoudendheid, veerkracht en kun je snel schakelen;
 • je bent integer, resultaatgericht, pragmatisch, planmatig, organisatiesensitief.

Wij vragen veel, maar hebben ook veel te bieden: Uren per week: 36 uur per week Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling (bij goed functioneren). Salarisniveau: salarisindicatie schaal 16 (€ 5.710,74 - € 7.813,14). Standplaats: Utrecht

Sollicitatiewijze

Upload je sollicitatiebrief en cv vóór 22 januari en o.v.v. vacaturenummer OM¬1498 via de website WerkenbijhetOM.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met procureur-generaal Bedrijfsvoering, Marjolein ten Kroode, via 088-699 54 85 en de Hoofdofficier van het Parket CVOM, Jan Eland, via 088-699 25 00.