Directeur Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, Belastingdienst
Salarisschaal
16
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
BABD 397-21
Publicatiedatum
8 oktober 2021
Sluitingsdatum
31 oktober 2021
Mensen op straat

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.

De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.

Lees meer over de Belastingdienst.

Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics

De Belastingdienst is bezig met een ingrijpende koersverandering, waarbij termen als “burger en bedrijven centraal”, “de menselijke maat” en “fundamentele transitie dienstverlening” de richting aangeven. Centraal in de strategie van de Belastingdienst staat het streven om de vrijwillige naleving van burgers en bedrijven te bevorderen. Het primair proces van de Belastingdienst vereist het gebruik van veel gegevens. Een meer op burgers en bedrijven gerichte Belastingdienst vraagt dat doorlopend wordt gewerkt aan het juiste gebruik van gegevens en het maken van goede, verantwoorde analyses.

De missie, visie & strategie van DF&A sluiten hierop aan: de potentie van analytics ontsluiten door aantoonbaar de gewenste effecten in de primaire processen en directies van de Belastingdienst te bereiken. Tegelijkertijd waarborgen dat aan de wettelijke en maatschappelijke eisen ten aanzien van het gebruik van data en de ontwikkeling/inzet van algoritmes wordt voldaan.

De Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) draagt bij aan de efficiency en de effectiviteit van de Belastingdienst door het veilig, verantwoord en juist toepassen van (geavanceerde) data-analyses. DF&A beschikt over een grote hoeveelheid data, gekoppeld en voor analytics doeleinden beschikbaar in een IT-platform. Dit faciliteert de ontwikkeling en implementatie van innovatieve en datagedreven producten en middelen. Deze producten en middelen dragen bij aan een betere vrijwillige naleving door burgers en bedrijven.

De corporate dienst DF&A bestaat uit de onderdelen: Delivery, Operatie & exploitatie, Kwaliteit, Innovatie en het Bureau Directeursondersteuning. DF&A kent een vaste formatie van ongeveer 315 FTE en een flexibele schil tussen 30 en 40 FTE. Daarnaast is de directeur DF&A voorzitter van het domein analytics, waar in gezamenlijkheid met Douane en Toeslagen gewerkt wordt aan het onder architectuur ontwikkelen van een veilig analytics platform.

De opgave

Je bent het boegbeeld van de Belastingdienst op het gebied van analytics. Zowel binnen de Belastingdienst als naar buiten toe informeer je over het informatie-gestuurd werken bij de Belastingdienst, mogelijk gemaakt door big data en analytics. Door in goede verbinding te staan met jouw netwerk weet je stakeholders te overtuigen van de meerwaarde van de inzet van analytics-producten in hun proces of keten.

De Toeslagenaffaire heeft binnen de Belastingdienst het bewustzijn vergroot hoe om te gaan met data en analytics. Als directeur ben je naast een aanjager van vooruitgang ook één van de de hoeders van het zorgvuldig en verantwoord gebruik van privacygevoelige data in analytics.

Binnen de Belastingdienst wordt analytics steeds belangrijker. Je zorgt ervoor dat analytics producten, zoals dashboards en signaalmodellen, bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het primair proces. Dit doe je in nauwe samenwerking met de primaire directies.

DF&A is in korte tijd gegroeid tot een directie met zo’n driehonderdvijftig medewerkers. De organisatie komt in een nieuwe fase waarin het belangrijk is om zaken te bestendigen; dat het huis op orde is om van daaruit verder te bouwen. Je zorgt voor rust, continuïteit, transparantie en voorspelbaarheid.

Het vakgebied analytics ontwikkelt zich in hoog tempo. Als directeur zorg je ervoor dat DF&A blijft aangesloten op de ontwikkeling van het vakgebied. Om de stap voorwaarts te kunnen blijven maken is innovatie onontbeerlijk. Twintig procent van de capaciteit van DF&A is daarom bestemd voor innovatie. Als directeur stuur je op de juiste inzet van capaciteit en middelen. Ook blijf je alert op de aansluiting tussen de innovatie van analytics en de vraagstukken in het primair proces van de Belastingdienst.

Wie ben je?

  • Je beschikt over WO werk- en denkniveau en je bent iemand die overtuigend analytics oplossingen kan inbrengen bij vraagstukken van het primair proces van de Belastingdienst.
  • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring op directeursniveau, bij voorkeur in een grote uitvoeringsorganisatie.
  • Je bent iemand die de verbinding weet te leggen met de wereld buiten DF&A, op verschillende niveaus en verschillende vakgebieden en met handhaving, fiscalisten en politiek.
  • Je hebt aandacht voor zowel kwaliteit als de vaktechnische kant.
  • Je bent iemand met een duidelijke eigen visie op de rol van DF&A die dit goed weet over te brengen, maar ook nee durft te zeggen en zijn of haar rug recht houdt.

Wat bieden we?

  • Een unieke positie waarin je bijdraagt aan de vooruitgang binnen en effectiviteit van de Belastingdienst;
  • De kans om leiding te geven aan een samenwerkingsgericht en enthousiast team van afdelingshoofden en bevlogen en professionele medewerkers;
  • Salarisschaal 16 CAO Rijk. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Zie ook de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Bijzonderheden

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Referenties kunnen worden opgevraagd.

De functie heeft als standplaats Utrecht.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 397-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Janet Helder
pDG Belastingdienst
Telefoonnummer: 06-55 23 64 20 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl