Directeur Dienstverlening, tevens plaatsvervangend Algemeen Directeur Nationaal Coördinator Groningen bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 417-22
Publicatiedatum
23 september 2022
Sluitingsdatum
23 oktober 2022

Bouwen aan een groeiende organisatie en zorgen voor een efficiënte en effectieve versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat is kort gezegd je boeiende opgave als Directeur Dienstverlening bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Wil je je inzetten voor de Groningers en de medewerkers van NCG? Solliciteer dan als Directeur Dienstverlening.

Nationaal Coördinator Groningen

Als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) streven wij ernaar om de Groningers binnen een helder tijdsbestek duidelijkheid te geven of hun pand in het aardbevingsgebied voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Indien nodig versterken wij deze panden binnen afgesproken kaders en termijnen, zodat Groningers veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan in het aardbevingsgebied. Als betrouwbare en slagvaardige uitvoeringsorganisatie werken wij samen met het ministerie van EZK, andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied. Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat Groningers uiterlijk in 2023 duidelijkheid hebben of hun pand voldoet aan de veiligheidsnorm en dat in samenspraak met gemeenten, bewoners en eigenaren in 2028 alle noodzakelijke versterkingen zijn afgerond. Inzet daarbij is het organiseren van de uitvoering in de regio, dichtbij bewoners en gemeenten. De gehele resterende versterkingsoperatie is tot 2028 begroot op ruim 5,5 miljard euro.           

De NCG werkt vanuit vier kernwaarden: betrouwbaar, resultaatgericht, samenwerking en persoonlijk. Wij hebben de ambitie om duidelijk, voorspelbaar, feitelijk en transparant te zijn. Wij weten waar de organisatie voor staat en dragen dit uit. De NCG doet wat is afgesproken en is in staat om verantwoording af te leggen. Iedereen weet wat men kan verwachten van NCG en haar medewerkers.

De te behalen resultaten zijn concreet. Wij bieden Groningers duidelijkheid en versterken de panden conform afspraak. Wij zijn proactief, oplossingsgericht en voelen ons verantwoordelijk voor het eindresultaat. NCG levert volgens afspraak en verbetert zich continu. Wij bereiken ons doel door gericht samen te werken en verschillende belangen te overbruggen.

Daarbij luisteren wij, stemmen af, spreken af en spreken elkaar aan. Als NCG staan wij in contact met de bewoners. Het versterken van een woning kan voor bewoners immers een ingrijpend proces zijn. Wij bieden hierin op een proactieve, laagdrempelige en zakelijke manier ondersteuning.

NCG wil haar medewerkers binden en boeien door goed werkgeverschap. Wij zijn onlangs overgegaan naar een regiogeoriënteerde organisatiestructuur en nieuwe werkwijze. We werken aan een sociaal veilige en prettige werkomgeving voor medewerkers, waar ruimte is voor verdere ontwikkeling van hun kennis en competenties.

De NCG is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De opgave

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus: het onderzoeken en (preventief) versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met vijf gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het ministerie van EZK.

Als Directeur Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van je opdracht om verder te bouwen aan een slagvaardige en professionele organisatie. NCG streeft naar een hogere professionaliteit, naar efficiëntere en effectievere uitvoering en naar een meer gestroomlijnde organisatie. Jij gaat er samen met de andere directieleden voor zorgen dat de NCG-organisatie op een hoger niveau komt. Ook versterk je de aansluiting op de ketenpartners om zo een robuuste en betrouwbare uitvoering van de versterkingsoperatie te realiseren.

Hoofdtaken

Als Directeur Dienstverlening ben je lid van de directie NCG en geef je integraal leiding aan NCG samen met de Algemeen Directeur, de directeur Bedrijfsvoering en de twee regio directeuren Eemsdelta en Stad en Ommeland. Je bent tevens plaatsvervangend Algemeen Directeur en vervangt de Algemeen Directeur tijdens haar afwezigheid. Verder geef je direct leiding aan de directie Dienstverlening samen met de afdelingshoofden van het directieteam, bestaande uit de afdelingshoofden Juridische en Economische Zaken, Opname en Normering en Uitvoeringsondersteuning. Bij NCG werken ongeveer 700 medewerkers.

Als Directeur Dienstverlening voer je ook een aantal opdrachten uit op het gebied van organisatieontwikkeling. Samen met de Algemeen Directeur zorg je voor de mogelijkheid van escalatie bij beoordeling en ondertekening van dossiers waarop beroep mogelijk is. Verder geef je leiding aan de doorontwikkeling van het Meerjarenversterkingsprogramma, de samenhang in de productie en de samenwerking met ketenpartners zoals Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Je bent lid van het interventieteam. Dit team behandelt onder leiding van een onafhankelijke voorzitter samen met een IMG-bestuurslid vastgelopen dossiers. Daarnaast stuur je op het ketenproces van beoordeling tot het uiteindelijke besluit.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een gezaghebbende, resultaatgerichte en verbindende directeur. Je bent inspirerend en proactief, gericht op samenwerking binnen en buiten NCG en je weet mensen mee te krijgen. Je spant je in voor diversiteit en inclusie. Je bent een teamspeler en durft te vertrouwen op de deskundigheid van anderen en geeft hen ruimte. Je streeft een lerende organisatie na waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast ben je dienstbaar, transparant, betrouwbaar en congruent in jouw optreden. Je weet waar je het over hebt, waar je voor staat en indien nodig ben je niet bang om positie in te nemen en jouw rug recht te houden. Je denkt in mogelijkheden. Je bent analytisch, politiek-bestuurlijk sensitief en communicatief sterk.

Onze nieuwe directeur beschikt over:

 • Leidinggevende ervaring op directeursniveau binnen een uitvoeringsorganisatie;
 • Ervaring binnen de (rijks)overheid en in staat om complexe juridische- en beleidsvraagstukken te doorgronden, te beoordelen en aan te sturen;
 • Ervaring als projectmanager;
 • Een aansprekend trackrecord als het gaat om leiding geven aan organisatieontwikkeling;
 • Ervaring met complexe (renovatie)projecten in de woning- of utiliteitsbouw is een pre;
 • Kennis van subsidies (van besluit tot bezwaar) is een pre;
 • Academisch werk- en denkniveau.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Anders kijken. Meer zien.

De NCG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Wat bieden we?

Bij ons werk je op een mooie plek met alle voorzieningen die je nodig hebt. Voor de functie van Directeur Dienstverlening kun je rekenen op:

 • De kans om binnen een inspirerende organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken en bij te dragen maatschappelijk uitdagingen;
 • Leidinggeven aan een organisatie met bevlogen mensen die gedreven zijn om Groningen veilig te maken;
 • Salarisschaal 17, maximaal € 9.685,58 bruto per maand. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over het salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
 • Nationaal Coördinator Groningen is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. Je komt in dienst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 • De rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Over de selectieprocedure

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De selectiegesprekken zijn gepland vanaf 14 november 2022. Voorafgaand aan de selectieprocedure worden préselectie gesprekken gevoerd. Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 417-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Regina Bouius–Riemersma
Algemeen directeur NCG
Telefoonnummer: 088-041 4450 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Aris Jan Hofker (vanaf 3 oktober)
MD-consultant ABD
Telefoonnummer: 06-21 10 19 23 (maandag t/m donderdag)
E-mailadres: aris-jan.hofker@minbzk.nl