Directeur Dienstverlening Zorg & Welzijn bij SVB

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Sociale Verzekeringsbank
Vacaturenummer
BABD 223-22
Salaris maximum
Bruto maandsalaris van maximaal € 9438 afhankelijk van werkervaring
Publicatiedatum
6 mei 2022
Sluitingsdatum
3 juni 2022

Je bent een verbindende en resultaatgerichte directeur met focus op de burger, de medewerker en de keten. Vanuit onze kernwaarden betrouwbaar, voortvarend en mensgericht stimuleer en ontwikkel je een ‘lerende organisatie’. Dienstverlening Zorg & Welzijn (DZW) is een organisatie in beweging en dat geeft jou verantwoordelijkheid binnen een organisatie met een groot maatschappelijk belang en impact.

3 redenen waarom dit jouw baan is

 • Je maakt het verschil omdat je verantwoordelijk bent voor de uitvoering van wet- en regelgeving conform “De Bedoeling”.
 • Binnen jouw team weet je mensen en onderwerpen te verbinden en de samenwerking te stimuleren en zet je de visie in daden om.
 • Vanuit je directierol realiseer je op basis van onze Meerjarenkoers resultaten. Je hebt een positieve impact op de samenleving; je draagt bij aan de bestaanszekerheid van mensen en het vergroten van regie van burgers.

Jij doet het

Als Directeur DZW geef je invulling aan 3 impactvolle rollen, namelijk;

 • Voorzitter MT DZW (daarmee geef je sturing aan directie DZW)
 • Lid Directieteam SVB
 • Stakeholdermanager

Samen met het MT DZW draagt de directeur DZW zorg voor de uitvoering van de regelingen PGB en de regelingen voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsbetrokkenen en draagt daarmee zorg voor de continuïteit én doorontwikkeling van onze dienstverlening aan burgers en ketenpartners. Juist om deze continuïteit te borgen in een veranderende omgeving is de directie DZW een directie in beweging. Binnen de PGB-keten wordt een nieuw ICT-systeem, PGB 2.0, ontwikkeld en geïmplementeerd. Binnen het domein Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen vraagt continuïteit van dienstverlening bij een afname van cliënten de aandacht. Dit maakt deze directie een geweldig mooie en dynamische directie.

Zowel met betrekking tot de regelingen voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen als voor de regeling PGB werkt de SVB nauw samen met haar opdrachtgever, het ministerie van VWS, als met ketenpartners zorgkantoren, gemeenten, VNG en ZN.  Als directeur DZW geef jij deze samenwerking vorm en inhoud met als resultaat dat burgers krijgen waar zij recht op hebben. Met de ketenpartners willen we samen één digitale overheid vormen voor de klant.

De komende tijd wordt binnen de SVB als geheel ingezet op structurele verbetering van de processen, de organisatie, mensontwikkeling en IT ondersteuning. Als lid van het directieteam van de SVB denk je vanuit strategisch oogpunt mee en reikt adviezen aan. Je draagt vanuit de eigen discipline bij aan het formuleren van beleid en strategie voor de SVB-organisatie als totaal.  Je stelt in samenwerking met de directeuren de change-agenda op en doet voorstellen voor onderwerpen en prioriteiten; Je hebt oog voor externe ontwikkelingen en laat deze vertalen naar een SVB-strategie.

Je vertegenwoordigt de SVB in externe overlegorganen. DZW is hierin een proactieve ketenpartner die intensief samenwerkt in de ketenprocessen en partners van de juiste informatie voorziet. Een betrouwbare, efficiënte en effectieve dienstverlener met helderheid over doorlooptijden die zijn vastgelegd in SLA’s met ketenpartners.

De SVB biedt passende oplossingen waarbij burgers zelf de regie houden. Wij hebben experts beschikbaar en staan voor kwaliteit en tijdige betaling.

Jij bent het

De succesvolle kandidaat beschikt onder meer over de volgende eigenschappen:

 • Academisch werk– en denkniveau;
 • Heeft ervaring heeft met het aansturen van massale, deels geautomatiseerde burgergevoelige uitvoeringsprocessen. Het PGB dossier is de komende jaren nog volop in beweging en de organisatie zal zich daaraan continu moeten aanpassen. De directeur stuurt daarop;
 • Is in staat gedegen verbinding te leggen en te onderhouden met de interne en externe stakeholders;
 • Werkt vanuit een visie en is in staat beleid op basis van deze visie te ontwikkelen en uit te voeren; heeft een visie op de voor de uitvoering relevante marktontwikkelingen (bedrijven, instellingen en consumenten);
 • Heeft goede communicatieve en beïnvloedende vaardigheden met groot inlevingsvermogen; draagt bij aan een ondernemende en op innovatie gerichte cultuur;
 • Heeft gevoel voor (politieke en organisatorische) verhoudingen en is in staat een stevige, kritische en gepaste positionering richting diverse stakeholders in te nemen; 
 • Heeft ervaring in indirect leidinggeven en het coachen, ontwikkelen en managen van medewerkers; bouwt winnende teams; De medewerkers het vertrouwen geven en aandacht hebben voor mensontwikkeling. Intern de verbinding met de andere SVB organisatieonderdelen effectief kunnen aangaan;
 • Is open, reflectief, kritisch en heeft gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden

Jouw uitdaging, balans en groei: het heeft onze aandacht. Kansen en mogelijkheden om te groeien als persoon en als professional zijn er genoeg. Bovendien kan jij (op basis van een 36-urige werkweek) ook rekenen op een modern arbeidsvoorwaardenpakket dat gericht is op eigen regie en keuzevrijheid:

 • Een bruto maandsalaris van maximaal €  9438 bruto/maand afhankelijk van jouw werkervaring
 • De mogelijkheid om thuis te werken
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) bestaande uit 8% vakantie-uitkering en 8,33% eindejaarsuitkering*
 • 5 weken vakantie
 • Flexibele werktijden
 • Reiskostenregeling. Voor de volle 100% als je met het ov reist, of kies voor een
 • (Elektrische) ‘fiets van de zaak,’ of een tegemoetkoming in de reiskosten
 • Een vergoeding van € 45,- bruto op je zorgverzekering
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 3.000,- per 3 jaar en een opleidingsbudget per afdeling

* Je kiest zelf wanneer je jouw IKB laat uitbetalen of gebruikt voor het kopen van extra vakantie-uren of inzet voor fiscaal vriendelijke doelen. Met het IKB-spaarverlof kun je verlof sparen voor bijvoorbeeld het nemen van een sabbatical.

Jouw werkomgeving

Wij zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zorgen al zo'n 120 jaar voor de uitvoering van regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dit zijn regelingen voor verschillende groepen mensen zoals ouderen, ouders, nabestaanden, houders van een persoonsgebonden budget, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en vele anderen. We doen dit in opdracht van overheden en andere instanties. Onze hoofdopdrachtgever is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we werken ook voor andere opdrachtgevers, zoals het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Bij de SVB zorgen we er elke dag voor dat we onze burgers zo goed mogelijk helpen. Dit doen we met zo’n 4.000 mensen. Onze collega’s in de serviceteams beoordelen aanvragen van klanten, beantwoorden vragen over hun persoonlijke situatie en zorgen voor de juiste uitbetaling. De SVB keert jaarlijks ruim 50 miljard euro uit aan zo’n 5,6 miljoen klanten. Hiervan wonen zo’n 375.000 klanten in het buitenland. Uit de onderzoeken die we continu doen blijkt dat mensen tevreden zijn met onze dienstverlening. De mens staat centraal bij de SVB, mede daarom zijn we in 2020 beste overheidsorganisatie van het jaar geworden.

Bij de uitvoering van de regelingen maakt de SVB het verschil door nadrukkelijk te kijken naar de bedoeling van de wet- en regelgeving. We vragen ons daarbij altijd af of de uitvoering van regelingen het gewenste effect heeft. Onze klanten helpen we op de manier die bij hen past. Zoveel mogelijk doen we digitaal. We bieden daarnaast maatwerk aan klanten als de situatie hierom vraagt.

Binnen de SVB is Dienstverlening Zorg en Welzijn (DZW) in Utrecht de uitvoerder van het persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoerder van de financiële ondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O). Vanuit de veranderende behoeften van burgers ten aanzien van onze uitvoering (en ook ten aanzien van de uitvoering van onze ketenpartners) kunnen bewegen in een complexe omgeving. Zoals de maatschappelijke context waarin wij onze taken uitvoeren en waarin wij de beweging hebben ingezet om naast uitvoerder van diverse regelingen ook dienstverlener te zijn voor burgers.

Het managementteam van DZW, bestaande uit 5 personen, werkt vanuit Utrecht (Papendorp). Uitvoering van het pgb vindt hier ook plaats, voor V&O wordt dit verzorgd vanuit Leiden. In totaal zijn binnen DZW ruim 600 professionals werkzaam. Het MT is in beweging, werkt samen vanuit plezier en inhoud, heeft vertrouwen in en met elkaar.

De Directeur DZW maakt daarnaast deel uit van het 5 koppige directieteam van de SVB en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Bijzonderheden

De SVB wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Divers samengestelde teams waar iedereen ertoe doet, maken ons effectiever, creatiever en zorgen voor betere dienstverlening. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarnaast vinden we het belangrijk een afspiegeling te zijn van de samenleving. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

De werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door de ABD.

Een VOG-screening en een assessment maken onderdeel uit van de procedure. Daarnaast kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 223-22 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Diana Starmans
Lid RvB
Telefoonnummer: 06-50 07 54 84 (via managementassistent Rianne van der Schaaf)

Over de sollicitatieprocedure

Mark Stienen
MD-consultant SVB
Telefoonnummer: 06-82 75 61 67