Directeur Europese en Internationale Zaken bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
DGABD 473-23
Publicatiedatum
15 september 2023
Sluitingsdatum
1 oktober 2023
Toelichting
Vacature met ingang van zomer 2024

De opgave

Bij DEIZ, de directie Europese en Internationale Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben we een missie: strategisch en samenwerkingsgericht opereren in de EU en daarbuiten voor een duurzaam, digitaal en concurrerend Nederland. Directeur Europese en Internationale Zaken is een uitdagende baan in een internationale, politieke en dynamische omgeving. We zoeken een directeur die een cruciale rol wil spelen bij het vormgeven van het Nederlandse beleid in Europa en de wereld.

De directie Europese en Internationale Zaken speelt een belangrijke rol in het vormgeven van het Nederlandse beleid op het gebied van economie, handel en klimaat, zowel binnen de Europese Unie als op mondiaal niveau. De werkzaamheden omvatten:

 • Beïnvloeding in Brussel en Den Haag: DEIZ zorgt ervoor dat het Nederlandse geluid in Brussel gehoord wordt en brengt het Europese perspectief naar Den Haag. Je onderhoudt een breed netwerk en nauwe contacten met EU-instellingen, belangrijke lidstaten, Nederlandse posten in de EU en andere stakeholders.
 • Analyse van internationale ontwikkelingen: DEIZ volgt en analyseert geopolitieke en economische ontwikkelingen in de wereld, met bijzondere aandacht voor de VS, China/Azië, Rusland/Oekraïne en het VK. Deze analyses vormen de basis voor strategische adviezen aan bewindspersonen en ambtelijke top.
 • Coördinatie van Europese dossiers: DEIZ is verantwoordelijk voor de coördinatie van grote departement-overschrijdende Europese dossiers, zoals het Europees Semester, het Meerjarig Financieel Kader (MFK), EU-uitbreiding, handelspolitiek en sanctiebeleid.
 • Vakraden en coördinatie: DEIZ verzorgt de departementale en interdepartementale coördinatie van formele en informele vakraden onder verantwoordelijkheid van EZK, zoals de Raad voor Concurrentievermogen, Energieraad, Milieuraad (klimaat), Cohesieraad en Telecomraad.
 • Betrokkenheid bij consultatieprocessen: DEIZ neemt deel aan diverse interdepartementale overlegstructuren en draagt bij aan de coördinatie van de EZK-inbreng in nationale en internationale besluitvormingsprocessen.
 • Logistieke organisatie: DEIZ beheert internationale uitnodigingen, adviseert over reisagenda's voor EZK-bewindspersonen en de Secretaris-Generaal, en zorgt voor de logistieke organisatie en dossiervorming rond raden en internationale bezoeken.
 • Strategische autonomie en afhankelijkheden: DEIZ neemt deel aan de interdepartementale stuurgroep Open Strategische Autonomie (OSA) en co-voorzit de interdepartementale task force strategische afhankelijkheden (TFSA) samen met Buitenlandse Zaken.

In je rol als directeur:

 • Ben je integraal manager van DEIZ en fungeer je als boegbeeld van de directie. Je stuurt met visie op hoofdlijnen en stuurt de directie op een samenwerkings- en resultaatgerichte wijze aan. Je stelt prioriteiten en zet de koers uit. Je bewaakt de samenhang in het MT, voert een collegiaal bestuur en zet je in voor een fijne werkomgeving waarin alle medewerkers tot hun recht komen en zich goed kunnen ontwikkelen;
 • Je adviseert bewindspersonen en ambtelijke top vanuit eigen kennis en netwerk over Europese en internationale ontwikkelingen en begeleidt waar nodig bij reizen en gesprekken;
 • Je functioneert in een netwerk van collega-directeuren en Mt-leden, onderhoudt uitstekende relaties met de leden van de EZK Bestuursraad en hebt een functioneel netwerk binnen andere departementen, op ambassades en in Brussel en hoofdsteden. Je haalt actief de visie van stakeholders op.
 • Als directeur van een stafdirectie van EZK zet je je in voor de EZK way of working in jouw directie en draag je bij aan trajecten zoals Klaar voor de Toekomst.
 • Je vertegenwoordigt Nederland in de High Level Group on Competitiveness and Growth (HLG COMPGRO), een netwerk van Europese lidstaten en Commissie dat gemiddeld 4x per jaar in Brussel bijeenkomt ter voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen.
 • Je bent voorzitter van het Internationaal Directeurenoverleg (IDO). Het IDO ziet op de strategische detacheringen naar Europese instellingen en internationale organisaties vanuit EZK en LNV, alsook op de uitwisseling op de internationale economische functie met BZ. Vanuit je functie denk je mee over inrichting van diplomatie binnen EZK en fungeer je als klankbord voor bijvoorbeeld ISB bij inspecties van het postennet.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Internationale ervaring, ervaring met de Europese Unie, de verschillende Europese instellingen en besluitvormingsprocessen. Je bent in staat om in het internationale economische debat een actieve rol te spelen en ook om bredere buitenlandse politiek duiding te kunnen geven om hierover te adviseren;
 • Je hebt een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn en een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne;
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen, vormgeven en realiseren van adviezen en beleid op terreinen met complexe en (internationaal en EU-) politiek gevoelige vraagstukken;
 • Je bent een inspirerend, sociaal betrokken en verbindend leider, gericht op samenwerking, een uitstekend netwerker, met focus op het bereiken van resultaat. Je stimuleert vernieuwing en innovatie;
 • Je bent een coachend leider, zichtbaar en bereikbaar voor medewerkers; je hebt ‘oog voor mensen en hun ontwikkeling’ en bent empathisch.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt. Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 17. Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Wij werken aan een klimaat neutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Directie Europese en Internationale Zaken

De Directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ) werkt als stafdirectie onder de Secretaris-Generaal over de volle breedte van de EZK-organisatie, ten dienste van en in nauwe samenwerking met de beleidskolommen, aan het behartigen van de EZK-belangen in Europa en de wereld. Het ministerie van EZK is bij uitstek een Europees georiënteerd ministerie: Brussel is richtinggevend voor veel wetgeving op EZK-dossiers. Daarnaast ervaren we steeds sterker dat internationale ontwikkelingen doorwerken op nationaal beleid. In een verharde geopolitieke context worden economische instrumenten ingezet om economische weerbaarheid en veiligheid te versterken en ons toekomstig verdienvermogen veilig te stellen. Het realiseren van de klimaat- en energietransitie, de digitale transitie en een weerbare economie zijn hierbij de overkoepelende strategische doelstellingen.

DEIZ bestaat uit ongeveer 45 medewerkers, verdeeld over verschillende teams:

 • Concurrentievermogen
 • Digitaal
 • Klimaat en Energie
 • Economische en Financiële zaken 
 • EU-Coördinatie
 • Beïnvloeding en Extern

Ook de economische afdeling van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel maakt deel uit van DEIZ. Het MT bestaat uit 4 personen: naast de directeur zijn dat de plaatsvervangend directeur, een MT-lid in Den Haag en het hoofd van de EZK-afdeling op de PVEU. De meeste DEIZ-medewerkers opereren in verschillende teams, hetgeen de kruisbestuiving ten goede komt en de flexibele inzet binnen de directie weerspiegelt. Wat onze directie verder kenmerkt? Een omgeving die bruist van de energie, waarbij iedereen een stapje extra zet, graag uitgedaagd wordt én legio kansen krijgt zichzelf in snel tempo breed te ontwikkelen. Vaak gaat het bij DEIZ om tastbare belangen en dossiers die de maatschappij raken. Wij overzien dit uitdagende krachtenveld, brengen thema’s met elkaar in verband en brengen de juiste mensen bij elkaar. Zodat we tot duidelijke Europese en internationale boodschappen komen. Dit alles in een open en informele sfeer, waarbij we voor elkaar inspringen als het nodig is. Het MT functioneert als een collegiaal bestuur waarbij we graag met elkaar meekijken en de verbinding blijven leggen.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd. De selectiegesprekken vinden naar verwachting eind oktober 2023 plaats.

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure en eventueel en EU-screening.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Heleen Bakker
Directeur DEIZ
Telefoonnummer: 06-31 10 28 00
E-mailadres: h.e.bakker@minezk.nl

Sandor Gaastra
Secretaris-generaal EZK
Telefoonnummer: 070-379 6558 (secretariaat)

Ilma Valkema (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 1 oktober 2023)
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06 31 98 71 90
E-mailadres: i.f.valkema@minezk.nl

Marens Evers (vanaf 2 oktober, maandag t/m donderdag)
MD-consultant DGABD
Telefoonnummer: 06-11 30 17 26
E-mailadres: marens.evers@minbzk.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 473-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl