Directeur Financiën & Control bij Defensie Materieel Organisatie

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Defensie
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 704-19
Publicatiedatum
8 november 2019
Sluitingsdatum
29 november 2019

Het ministerie van Defensie – Defensie Materieel Organisatie

“Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.”

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Binnen de defensie zorgt de Defensie Materieel Organisatie (DMO) dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel en IT. De kernwaarden van de DMO zijn durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. De DMO (ruim 5.000 medewerkers) ondersteunt 24/7 de missies en operaties en voorziet onze militairen van het best mogelijke materieel en de best mogelijke IT. Om dat zo goed mogelijk te doen, is het de ambitie van de DMO om het defensie kennis & innovatiecentrum te zijn op het gebied van materieel, IT, inkoop en de ketenlogistiek van kleding & uitrusting, munitie en brand & bedrijfsstoffen. De DMO is daartoe betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel. De DMO maakt de verbinding tussen willen en kunnen.

De opgave en positie

Defensie is na een lange periode van opeenvolgende bezuinigingen weer een groeiende organisatie met ruimte voor investeringen. Dat heeft bij uitstek een weerslag op de DMO. En dus ook op de opgave voor de directie Financiën & Control (F&C). De uitdaging is in het bijzonder om de extra middelen uit het Regeerakkoord 2017 snel, rechtmatig en doelmatig om te zetten in zo goed mogelijk materieel en IT voor de krijgsmacht.

Daarnaast is de opgave om de kwaliteit van de drie belangrijkste taakvelden van de directie
(begroting, financieel beheer, stuurinformatie) verder te borgen. De directie is een energieke en ambitieuze organisatie waarbinnen de verschillende teams samen met veel inzet werken aan de opgaven waarvoor primair proces en financiële functie staan.

Als directeur F&C functioneer je in verschillende rollen:

 • als belangrijkste financieel adviseur van de directeur DMO;
 • als adviseur van het lijnmanagement van de directies Projecten, IT, Wapensystemen & Bedrijven;
 • als regisseur bij het verkrijgen en vervolgens alloceren van financiële middelen;
 • als eerste aanspreekpunt in de financiële kolom voor de Hoofddirecteur Financiën & Control (HDFC) van de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie;
 • als leidinggevende van een directie van 110 fte, verdeeld over vier afdelingen: concern control, dedicated control IT, dedicated control projectcontrol, dedicated control wapensystemen & bedrijven.

Gevraagde leiderschapskwaliteiten

De directeur F&C brengt de financiële thema’s over begroting, financieel beheer/rechtmatigheid en stuurinformatie verder, in verbinding met de Bestuursstaf, in het bijzonder de concerncontroller HDFC, en de onderdelen van DMO. De directeur F&C stimuleert de werking van de verwervingsketen, met inachtneming van de FEZ-taak. De directeur F&C is partner in business, stuurt op hoofdlijnen en is gericht op het bereiken van resultaten.

Je werkt in een zeer dynamische en uitdagende omgeving, waarin de financieel-economische context op het hoofdkantoor in Utrecht hand in hand gaat met de concrete uitvoering in het primaire proces op vele plekken in binnen- en buitenland. De begroting 2020 bedraagt circa 1,0 mrd exploitatiebudget en circa 1,7 mrd investeringsportfolio.

Vanuit je ruime ervaring met het leidinggeven aan en ontwikkelen van een F&C-organisatie, herken je de opgave die er ligt. De context van de defensieorganisatie maakt dit tot een complexe opgave die vraagt om visie, inspiratie, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. Dit past bij jou en dit motiveert je. Ervaring heb je opgedaan op het snijvlak van het domein financiën & control en organisatieontwikkeling.

Gezien de genoemde opgave zijn met name de volgende competenties voor de directeur F&C van toepassing:

 • omgevingsbewustzijn
 • resultaatgerichtheid
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • oordeelsvorming
 • initiatiefrijk/proactief
 • samenbindend leiderschap

Verder beschik je over c.q. ben je:

 • afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (bedrijfs)economie, bedrijfskunde of bestuurskunde met een stevige financiële component, bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot Registercontroller (RC) of Public Controller (CPC) of gelijkwaardig;
 • aantoonbare leidinggevende ervaring met de (financiële) sturing van een complexe uitvoeringsorganisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • vaardigheden in het verbeteren en veranderen van een professionele organisatie;
 • stijl van leidinggeven die medewerkers ruimte en vertrouwen geeft. Je inspireert en faciliteert de medewerkers;
 • daarbij vind je de balans tussen de dagelijkse dynamiek en strategische advisering, waarbij je goed prioriteert, overzicht houdt en rust brengt;
 • constructieve teamplayer;
 • diepgaande kennis van en inzicht op het gebied van financiën bij het Rijk;
 • ervaring als controller;
 • vaardigheden op het gebied van strategische en financiële advisering;
 • analytisch vermogen;
 • een extern gerichte oriëntatie;
 • goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een onzekere context, blijkend uit ervaring met complexe sturingsvraagstukken;
 • het vermogen om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken;
 • onafhankelijkheid en het vermogen ‘nee’ te zeggen, wanneer doelmatigheid en rechtmatigheid in het geding zijn. Gewend te adviseren, indien nodig tegen de stroom in. Laat zich niet uit het veld slaan. Heeft gezag en biedt tegenwicht indien nodig.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiekleiderschap. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van jou wordt verwacht dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek behoort om die reden tot de procedure.

Meer informatie

Nadere informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij:
vice-admiraal Arie-Jan de Waard
directeur DMO
telefoon secretariaat 030-218 64 22

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met:
Aarnt Lantinga
MD-consultant Bureau ABD
telefoonnummer: 06 21 84 11 16
e-mailadres: aarnt.lantinga@minbzk.nl

Ingrid de van der Schueren-Brouwer
Hoofd cluster management development burgerpersoneel tevens plv. hoofd MD
telefoonnummer: 06 10 94 78 20
e-mailadres: iagm.dvd.schueren.brouwer@mindef.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 704-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl