Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 458-21
Publicatiedatum
25 november 2021
Sluitingsdatum
1 december 2021

'Het borgen van de toegang tot werkzame en betaalbare genees- en hulpmiddelen, voor nu en voor morgen’. Dat is waar de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) aan werkt. In Nederland en internationaal. Als directeur GMT draag je hier aan bij door, samen met het managementteam dat je aanstuurt, innovatieve maar veelal dure geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar te maken voor patiënten, nu én in de toekomst. In deze omgeving komen beleid, politiek, publieke en private belangen samen, op het snijvlak van commercie en de overheid. Je werkt aan besluiten van de minister die direct het belang raken van de patiënt, de premiebetaler en bedrijven.

De opgave

De directie GMT bestaat uit zo’n tachtig medewerkers die aangestuurd worden door de directeur en (momenteel) twee MT-leden. In het afgelopen anderhalf jaar heeft COVID-19 veel beslag gelegd op de directie waardoor andere, eveneens grote dossiers en vraagstukken, noodgedwongen minder aandacht hebben gekregen. De komende periode is het van belang dat wordt geïnvesteerd in het uitwerken van de opgaven waar de directie voor staat en de strategische koers die hierbij dient te worden gevolgd.

Eén van de opgaven is dat de directie nog meer aansluit bij VWS-brede thema’s als passende zorg, ouderenzorg, regionaal beleid en pandemische paraatheid. Daarnaast heeft GMT voor de coronacrisis veel geïnvesteerd in Europese samenwerking op het gebied van geneesmiddelen. Hierbij valt te denken aan samenwerking bij het voorkomen van geneesmiddelentekorten en het verbeteren van leveringszekerheid. Ook de ontwikkelingen rondom HERA (European Health Emergency Preparedness and Response Authority) en de betrokkenheid van GMT hierbij zijn een onderdeel van deze Europese samenwerking. Dergelijke samenwerkingsverbanden dienen verder te worden geïntensiveerd. Verder is GMT een directie die dichtbij de farmaceutische industrie staat. Vraagstukken als doorlooptijden, onderhandelingen over dure geneesmiddelen en innovatie worden vanuit VWS door GMT opgepakt.

Binnen GMT wordt op een informele en persoonlijke manier samengewerkt. Iedereen is zeer bevlogen en betrokken bij de inhoudelijke onderwerpen die spelen. Ook is er grote collegiale betrokkenheid binnen de directie. Er is ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Als directeur GMT geef je op een inspirerende en verbindende manier leiding aan deze mooie directie. Je onderhoudt contacten in een breed netwerk binnen en buiten VWS. In de dynamische omgeving waarin de directie opereert, heb je samen met de andere MT-leden oog voor de belastbaarheid van medewerkers en hun ontwikkeling.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent iemand die:

 • ervaring heeft met leidinggeven aan professionals op directieniveau. Je bent in staat om als boegbeeld op te treden en om namens VWS de visie op het geneesmiddelendomein uit te dragen;
 • ervaring meebrengt op het gebied van strategische beleidsprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving en ervaring in een complexe bestuurlijke netwerkomgeving;
 • bekend is met de werking van de Rijksoverheid. Je bent in staat om proactief en agendazettend te opereren;
 • beschikt over een mensgerichte leiderschapsstijl: je weet je MT-leden en medewerkers te inspireren met je betrokkenheid, waarbij je doelgericht samenwerkt vanuit een gedeelde visie. Je hebt een open mind en brengt energie mee. Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid en verbindt. Je durft te vertrouwen op je medewerkers die als professionals hun vak verstaan;
 • focus houdt, besluitvaardig en slagvaardig is, die prioriteiten stelt en daarbij tevens beschikt over de nodige realiteitszin.

Wat bieden we?

 • Je komt te werken in een uitdagende omgeving waarin beleid, politiek, publieke en private belangen samenkomen, op het snijvlak van commercie en de overheid. Je werkt aan besluiten van de minister die direct het belang raken van de patiënt, de burger en bedrijven.
 • Een salaris tussen de € 6.821 - € 9.128 bruto per maand (schaal 17).
 • Goede begeleiding en een uitgewerkt inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Een functie van 36 uur per week met flexibele werktijden.  
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.
 • Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van VVWS. VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Meer over jouw toekomstige directie

De directie GMT maakt deel uit van het directoraat-generaal Curatieve Zorg (zie voor meer informatie: DG Curatieve Zorg | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Rijksoverheid.nl). Het werkveld van de directie GMT is dynamisch en staat continue onder politieke aandacht. De directie werkt aan de beschikbaarheid, de kwaliteit, de veiligheid én de betaalbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, bloedproducten, menselijke weefsels en organen en radiotherapie. GMT doet haar werk op de driesprong van krachtige commercie, wetenschappelijke ontwikkeling en het publieke belang. Op die driesprong kruisen de wegen en belangen van burgers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, artsen en apothekers, fabrikanten, groothandels, wetenschappers, nationale en internationale organisaties, advies- en uitvoeringsorganen en Nederlandse en Europese beleidsmakers. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk sterk krachtenveld een zorgvuldige afweging van alle belangen noodzakelijk is.

De directie kent momenteel vier teams en zeven clusters. Het MT bestaat uit (momenteel) twee MT-leden en een directeur.
 

 • Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen
 • Cluster Pakkettoelating en bekostiging
 • Cluster Markttoelating, Onderzoek en Regelgeving
 • Cluster Patiënt en Farmacie
 • Cluster Medische Technologie
 • Cluster Lichaamsmaterialen 
 • Cluster Leveringszekerheid en Innovatie

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Als ABD-topmanager verwachten van je dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Bijzonderheden

Voor deze vacature is er een gerede kandidaat.

Richt je sollicitatie aan Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg (CZ).

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 458-21 naar het e-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ronnie van Diemen
Directeur-generaal CZ
Telefoonnummer: 070 340 68 20

Over de sollicitatieprocedure

Emilie Egbert
MD-consultant Bureau Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 06 50 15 72 04