Directeur-generaal Europese Samenwerking bij BZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
DGABD 216-23
Publicatiedatum
15 september 2023
Sluitingsdatum
1 oktober 2023
Toelichting
de functie komt beschikbaar in het najaar van 2024

Ben jij de enthousiaste en gedreven manager die zich in wil zetten voor het Nederlandse én Europese belang en daarbij als directeur-generaal Europese Samenwerking ons DG kan leiden ? Dan spreken we je graag!

De opgave

Als directeur-generaal Europese Samenwerking (DGES) ben je lid van de bestuursraad en in die hoedanigheid medeverantwoordelijk voor het uitzetten en actief uitdragen van de koers van onze organisatie. Samen met de andere leden van de raad ben je het boegbeeld van BZ, met een naar buiten gerichte blik. We halen niet alleen de buitenwereld naar binnen, maar tonen ook onze resultaten en leggen verantwoording af. Dit vraagt om aanpassingsvermogen, omdat de samenleving en de wereld snel veranderen en we onze organisatie en processen hierop moeten afstemmen. We hebben een diverse groep mensen en ideeën nodig om goede en aansprekende resultaten te behalen. Dit vereist een stevige bestuurlijke inzet.

Daarnaast heb je een drieledige verantwoordelijkheid binnen het directoraat-generaal. Je draagt zorg voor een goed gecoördineerd Nederlands beleid ten aanzien van Europa en de Europese Unie. Je bent verantwoordelijk voor consulaire dienstverlening, het visumbeleid en visa-gerelateerde diensten, en je hebt het Internationaal Cultuurbeleid onder jouw vleugels.

Je speelt een cruciale rol in de ondersteuning van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, met name daar waar het gaat om onderhandelingen in de EU. Je adviseert het hoogste Nederlandse politieke niveau en vertaalt binnenlandse politieke belangen naar de Europese context en vice versa. Ook ondersteun – en waar nodig vervang – je de minister bij Ministeriële Commissies, en ben je zeer actief in het (hoog)ambtelijk interdepartementaal overleg.

Snelle besluitvorming en handelen zijn ten aanzien van EU-beleid essentieel vanwege de noodzaak om snel in te kunnen spelen op politieke actualiteiten en een context waarin er een grote omloopsnelheid van informatie is. De EU raakt aan elk Nederlands beleidsterrein. Goede coördinatie en beïnvloeding vergen dat uiteenlopende belangen voortdurend tegen elkaar moeten worden afgewogen. DGES is hierin een belangrijke spil.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Je bent in staat te opereren op bestuurlijk niveau. Als lid van de Bestuursraad sta je voor de missie/visie/strategie en ben je in staat op basis daarvan doelbewust en weloverwogen richting te geven. Je bent in deze functie zowel medebestuurder van de organisatie als verantwoordelijke voor je DG.
 • Je bent vaardig in het adviseren en verstrekken van adequate informatie aan de bewindspersonen en anderen over de beleidsterreinen die binnen de verantwoordelijkheid van DGES vallen.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor de Nederlandse belangen en inzet op het terrein van Europese samenwerking, zowel multilateraal als bilateraal.
 • Je beschikt over een uitstekend netwerk: zowel een Haags, interdepartementaal, netwerk op het gebied van de voor DGES relevante beleidsterreinen, als een netwerk in de Brusselse instellingen en de Europese hoofdsteden. Je kunt goed schakelen met de consulaire ketenpartners en toezichthouders en beweegt je gemakkelijk tussen en hebt contacten met de hoogste ambtelijke en politieke kringen, in binnen– en buitenland.
 • Je hebt kennis van en ruime werkervaring met het werken in een internationale context (m.n. EU), waaronder samenwerking met de Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland en buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland.
 • Je hebt ervaring of ten minste affiniteit met uitvoeringsorganisaties. Je hebt daarnaast ervaring met de complexiteit die komt kijken bij uitvoering van beleid.
 • Leidinggevende ervaring op een post of een plaatsing in Brussel (PVEU of Brusselse instellingen) strekt tot aanbeveling.
 • Je bent in staat zowel op nationaal als internationaal niveau namens de minister tot op het hoogste ambtelijke en politieke niveau, soms zonder ruggespraak en met verstrekkende discretionaire bevoegdheden, bindende standpunten en belangen te vertegenwoordigen.
 • Je opereert oplossingsgericht, kunt goed analyseren en bent in staat om onder druk beslissingen te nemen.
 • Je geeft richting en neemt mensen daarin mee, je geeft vertrouwen en stuurt op resultaten.
 • Je hebt een voorbeeldrol in het bouwen aan een diverse, inclusieve organisatie waarbij iedereen zich gezien, gehoord, gerespecteerd, gewaardeerd en veilig voelt.
 • Je hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om te werken met diverse belanghebbenden op nationaal en internationaal niveau.
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van BZ waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt.
Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Wat bieden we?

Wil jij je als directeur-generaal Europese Samenwerking inzetten voor een veilige, rechtvaardige en duurzame wereld en krijg jij de juiste mensen en partijen hiervoor in beweging? Dan zetten we hier het volgende tegenover:

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een salaris tussen de € 8890,68 en € 11646,48 bruto per maand (schaal 19). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender, en steunt Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een veilige, rechtvaardige en duurzame wereld. Dit is de missie van BZ, verantwoordelijk voor het samenhangend buitenlandbeleid van Nederland.

BZ is zowel een vakdepartement - verantwoordelijk voor buitenlandse politiek (inclusief veiligheidsbeleid, mensenrechten), Europese samenwerking, buitenlandse economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en consulaire zaken – als een coördinerend departement, omwille van samenhang in de (Konink)rijksbrede buitenlandse betrekkingen.

BZ bestaat uit het departement in Den Haag en 157 posten in het buitenland. Gezamenlijk zijn de circa 3200 medewerkers in Nederland en de circa 800 uitgezonden BZ-medewerkers, 360 uitgezonden attachés en liaisons van andere ministeries en uitvoeringsorganisaties, en 2200 lokale medewerkers buiten Nederland verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en uitdragen van ons buitenlandbeleid.

BZ kent, door de vaste plaatsingsduur op functies, een grote mate van mobiliteit, zowel op het departement als internationaal. De overplaatsbaarheid van medewerkers vraagt ook veel van hun partners en gezinnen.

BZ voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie, waarin elk team is samengesteld uit collega’s met diverse visies, achtergronden en persoonlijke kenmerken, zoals geaardheid, cultuur en leeftijd. We bevorderen ook dat BZ een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving en dat lokale collega’s op onze posten de lokale samenleving weerspiegelen. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten en door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in onder meer sekse, sociale en culturele achtergrond, en leeftijd.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden plaats op 20 november 2023.

Een AIVD-A onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

De startdatum van de vacature is 1 oktober 2024.

Meer informatie over het vacatureproces voor de topmanagementgroep.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 216-23 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Paul Huijts
secretaris–generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Telefoonnummer: 070-348 69 05 (secretariaat)
E-mailadres: sg@minbuza.nl

Over de sollicitatieprocedure

Linda Kruithoed
MD-consultant directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 06-15 10 88 52
E-mailadres: linda.kruithoed@minbzk.nl