Directeur-generaal Politieke Zaken bij BZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 279-21
Publicatiedatum
10 september 2021
Sluitingsdatum
26 september 2021

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender en steunt Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Dit is de missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), verantwoordelijk voor het samenhangend buitenlands beleid van Nederland.

BZ is zowel een vakdepartement - verantwoordelijk voor buitenlandse politiek (inclusief veiligheidsbeleid, mensenrechten), Europese samenwerking, buitenlandse economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en consulaire zaken – als een coördinerend departement, omwille van samenhang in de (Konink)rijksbrede buitenlandse betrekkingen.

Organisatie

BZ bestaat uit het departement in Den Haag en zo'n 140 posten in het buitenland. Gezamenlijk zijn de circa 1900 medewerkers in Nederland en de circa 800 uitgezonden en 2200 lokale medewerkers buiten Nederland verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en uitdragen van ons buitenlands beleid. BZ kent, door de plaatsingsduur op functies, een grote mate van mobiliteit, zowel op het departement als internationaal.

BZ voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten en door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in sekse, sociale en culturele achtergrond, leeftijd en dergelijke.

De beleidsopgave

De internationale uitdagingen zijn fors en talrijk. Verschuivende geopolitieke en economische machtsverhoudingen en de overgang naar een multipolaire, gefragmenteerde wereldorde hebben onze (beleids)wereld complexer, onvoorspelbaarder en fragieler gemaakt. Onderlinge afhankelijkheden zijn toegenomen, terwijl een internationale orde gericht op samenwerking niet langer vanzelfsprekend is.

De assertieve en protectionistische houding van diverse landen zet het multilaterale handelssysteem, universele mensenrechten en de rechtsstaat onder druk. In combinatie met ontwikkelingen als een snel veranderende trans-Atlantische relatie, toenemende macht en invloed van niet-statelijke actoren, klimaatveranderingen en de coronacrisis is een ‘back to normal’ niet aan de orde. Binnen deze uitdagende context blijven we ons onvermoeibaar inzetten voor meer vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld. Het vertegenwoordigen van de belangen van NL en van de NL burgers staat daarbij centraal, ook als het om ons beleid t.a.v. ontwikkelingslanden en het bevorderen van mensenrechten en welvaart in de wereld gaat.

Tegelijkertijd investeren we meer in de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid, met de EU als belangrijke speler. Daarbij zien we graag dat deze zich op een vijftal speerpunten richt: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie die bescherming biedt, klimaat, en het behartigen van waarden en belangen in het buitenland.  Voor een optimale informatiepositie (waaronder het tijdig zien van kansen en risico’s van internationale ontwikkelingen en conflicten) en inzet van onze instrumenten is en blijft samenwerking met internationale partners cruciaal.

De opgave

Als directeur-generaal politieke zaken (DGPZ) maak je deel uit van de bestuursraad en de commissie Topfuncties (CTF). In die hoedanigheid ben je mede-verantwoordelijk voor de aansturing van het beleid en de interne processen van het ministerie als geheel. Je bent verder verantwoordelijk voor de beleidsagenda, het personeel, de financiën, de organisatie en de bedrijfsvoering binnen het eigen directoraat-generaal.

 • Als DGPZ ben je verantwoordeljik voor de advisering van de politieke leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken over zowel de dagelijkse buitenlands-politieke actualiteit, als de strategische beleidsvorming op het gebied van buitenlands-politieke aangelegenheden. Je weet binnenlandse politieke belangen te vertalen naar buitenlandse politiek en vice versa.
 • Je begeleidt waar nodig de bewindslieden -met name de minister van Buitenlandse Zaken- bij internationale bijeenkomsten en tijdens parlementaire debatten en overleggen.
 • Je ondersteunt/vervangt de minister bij Ministeriële Commissies en bent actief deelnemer aan (hoog)ambtelijk interdepartementaal overleg.
 • Je onderhoudt relaties met externe partijen, waaronder collega’s in andere landen, internationale en multilaterale organisaties (EU, VN, NAVO), maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
 • Vanwege de noodzaak snel in te kunnen spelen op de politieke actualiteit is er een hoge omloopsnelheid van informatie en moet er snel gehandeld worden. Daarom moet er sprake zijn van volledige vervangbaarheid tussen jou en je plaatsvervanger.
 • Als topmanager ben je een van de boegbeelden van BZ en tevens een inspirerend en toegankelijk voorbeeld voor je medewerkers.
 • Je hebt een voorbeeldrol in het bouwen aan een diverse, inclusieve organisatie waarbij iedereen zich gezien, gehoord, gerespecteerd, gewaardeerd en veilig voelt.

Functie-eisen

 • Je omarmt de kernwaarden van BZ (verantwoordelijkheid nemen, resultaten halen en samenwerken), je wilt en kunt hierin een voorbeeldfunctie vervullen.
 • Je handelt niet vanuit macht, maar vanuit gezag en inhoud. Je bent een teamspeler die inspireert, vertrouwen geeft en durft aan te spreken. Daarbij heb je oog voor de belangen en gevoelens van anderen.
 • Je bent in staat om een missie/visie/strategie te formuleren en op basis daarvan doelbewust en weloverwogen richting te geven. Je bent daartoe goed geïnformeerd over wat er speelt binnen de organisatie en op relevante terreinen daarbuiten.
 • Je bent vaardig in het bouwen en onderhouden van een netwerk in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld.
 • Je beweegt je gemakkelijk in de hoogste ambtelijke en politieke kringen in binnen- en buitenland en spreekt daartoe je talen.
 • Je bent in staat om op (inter)nationaal niveau namens de minister tot op het hoogste ambtelijke en politieke niveau, soms zonder ruggenspraak en met verstrekkende discretionaire bevoegdheden, bindende standpunten en belangen te vertegenwoordigen.
 • Je hebt kennis van en ruime werkervaring met het werken in een internationale context (bilateraal en met multilaterale organisaties als VN, EU en NAVO), waaronder samenwerking met de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.
 • Je bent bekend met de voor deze functie relevante beleidsthema’s en maatschappelijke (internationale) ontwikkelingen.
 • Je hebt zelfinzicht, bent integer en bent in staat om je te verbinden met mensen op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je hebt ruime ervaring met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zowel waar het het departement in Den Haag als de posten betreft; leidinggevende ervaring op een post strekt tot aanbeveling.
 • Eigen ervaring met het werken in het buitenland is een pre.

Competenties en vaardigheden

 • visie
 • strategisch inzicht en visie
 • bestuurssensitiviteit
 • stressbestendigheid
 • aansturen groep en organisatie
 • omgevingsbewustzijn

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

De functie van directeur-generaal Politieke Zaken behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Voor TMG-functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt een benoeming voor een periode van 4 jaar, met een optie van verlenging met een jaar.

Een AIVD-onderzoek categorie A maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan een ministerie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 19. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 279-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Paul Huijts
secretaris–generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Telefoonnummer: 070-348 69 05 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Linda Kruithoed
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 10 88 52
E-mailadres: linda.kruithoed@minbzk.nl