Directeur-generaal Water en Bodem bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
BABD 386-19
Publicatiedatum
29 november 2019
Sluitingsdatum
15 december 2019

Directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Water. Soms heb je er teveel van en soms te weinig. Hoe bescherm je Nederland, onze delta, tegen overstromingen en tegen zoetwaterschaarste? Het tegelijkertijd benutten en beschermen van de bodem is een opgave. Werken aan een integrale aanpak van de rivieren, met aandacht voor onder meer waterveiligheid, scheepvaart, bodemligging en natuurontwikkeling. Hoe verenig je tegengestelde belangen, draag je bij aan maatschappelijke participatie en zorg je dat projecten de eindstreep halen door draagvlak te creëren en een gevoel van urgentie?

Interessante en politiek relevante vraagstukken waar het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dagelijks mee bezig is. Hoogst actuele vraagstukken met de nodige hectiek en dat is precies wat de medewerkers (ca. 200 fte) van DGWB drijft en waaraan jij als directeur-generaal (DG) leiding mag gaan geven.

Deze opgaven vragen vrijwel altijd om een multidisciplinaire aanpak en vergen samenwerking tussen verschillende overheden en departementen. Samenwerking is cruciaal. Binnen IenW, het Rijk, het Deltaprogramma, de topsectoren, met maatschappelijke organisaties, et cetera. Naast de inhoudelijke opgaven werk je actief mee aan de IenW-ontwikkelagenda. Doorlopende ontwikkeling van medewerkers en het voorkomen en verminderen van werkdruk staan hierin centraal.

De opgaven vragen van de DG een toekomstgerichte blik en in staat te zijn om een langetermijnvisie te ontwikkelen en neer te zetten, in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving met vele spelers en wensen. Je zoekt binnen en buiten het ministerie actief samenwerking op met alle betrokken partijen en hebt daarin een boegbeeldfunctie. Binnen IenW betekent dit betekenis geven aan het motto “we zijn één IenW”. Je weet de balans te vinden tussen de dagelijkse ad-hoc werkzaamheden en strategische koersbepaling. Dit doe je met gezag op basis van overtuigingskracht, humor en relativeringsvermogen, waarbij je bruggen weet te slaan tussen politiek en beleid.

Lees de volledige vacaturetekst.

Wat neem je hiervoor verder mee?

  • Je werkt graag samen vanuit het motto “samen kom je verder”. Dit geldt interdepartementaal, richting je collega’s, medewerkers, samenwerkingspartners en als lid van de Bestuursraad van het ministerie.
  • Je hebt relevante managementervaring en ervaring met het sturen op hoofdlijnen in een politiek-bestuurlijke en beleidsmatige context.
  • Je hebt een positieve, waarderende wijze van leidinggeven en gaat uit van coachend leiderschap.
  • De thema’s en uitdagingen rond water en bodem waarvoor DGWB verantwoordelijk is, vind je belangrijk en interessant. In je aanpak ben je toekomstgericht, vernieuwend en creatief.
  • Je hebt een afgeronde academische opleiding en academisch werk- en denkniveau.

Wat bieden we?

  • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
  • Leidinggeven aan een grote club bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
  • Salarisschaal 19, €8.127,45 – 10.668,75,- bruto per maand (vanaf januari 2020). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

De functie van directeur-generaal behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De directeur-generaal wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op deze positie, maar ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, maakt deel uit van het selectieproces en er kan gekozen worden voor de inzet van een assessment. Ook zullen referenties worden opgevraagd.

Voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap lees:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 386-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

drs. L.(Lidewijde) M.C. Ongering
secretaris-generaal van IenW
Telefoonnummer: 070 - 456 73 00

Over de sollicitatieprocedure

drs. H. (Henny) Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minbzk.nl