Directeur Generieke Voorzieningen bij Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, Belastingdienst, directie Informatievoorziening
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
DGABD 459-23
Publicatiedatum
14 september 2023
Sluitingsdatum
28 september 2023
Twee handen die werken op een laptop

De opgave

De opdracht voor directeur Generieke Voorzieningen is zeer uitdagend: zij of hij komt te werken in een hoog volume omgeving waar complexe state of the art IT-oplossingen worden ontwikkeld. Deze dragen ertoe bij dat het IT-landschap van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD actueel, efficiënt en wendbaar blijft.

De directeur Generieke Voorzieningen beschikt over een innovatief vermogen en ondernemerschap, gekoppeld aan gedegen kennis van moderne IT-voortbrengingsmiddelen en methoden zoals Agile/BizDevOps.

De directeur Generieke Voorzieningen werkt intensief samen met collega’s uit het primaire proces van de Belastingdienst en de onderdelen IBS (Bedrijfsvoorzieningen) en DCS (Datacentrum Voorzieningen) binnen de directie IV.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor beschik je (onder meer) over bestuurlijke kwaliteiten, ben je stressbestendig, heb je ruime strategische en tactische managementervaring en ervaring met leidinggeven aan professionals in een omgeving met complexe verander- en personele vraagstukken.

Inspirerend samenwerken, reflectie en integriteit zijn je basiswaarden. Je stimuleert een open en veilig werkklimaat. Je bent een verbindende en resultaatgerichte manager met oog voor de mens, ontwikkeling en werkplezier.

Je beschikt over innovatief vermogen en ondernemerschap, over kennis van en ervaring met grote gegevensverwerkende organisaties en met werken onder (IV/ICT) architectuur en moderne IT-voortbrengingsmiddelen.

Je bent in het bezit van een academisch diploma of beschikt over een door ervaring verworven vergelijkbaar niveau en handelt vanuit een breed analytisch en strategisch denkkader.

Als voorbeeldprofiel denken we aan:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • up-to-date IT-kennis, specifiek op het gebied van infrastructuur en applicatieontwikkeling in een Agile/Biz/DevOps-omgeving in complexe IT-voorbrengingsketens, ontwikkelstraten, LEAN en IT metrieken;
  • breed ontwikkelde stijl van leidinggeven: in staat om verschillende leidinggevende stijlen toe te passen waarbij het creëren van een professioneel, stimulerend en continue lerend werkklimaat centraal staat;
  • ruime managementervaring in het leiding geven aan grote groepen professionals met complexe verander- en HR-vraagstukken;
  • kennis en ervaring met werken onder (IV/ICT) architectuur;
  • kennis en ervaring met grote gegevensverwerkende organisaties;
  • innovatief, stimuleren professionele ontwikkeling, coachend, visie op het vak, stressbestendig.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt.
Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact.

Arbeidsvoorwaarden

Als tegenprestatie voor je inzet bieden wij een salaris tussen de € 6726,48 en € 9156,59 bruto per maand (schaal 16). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.

De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.

Lees meer over de Belastingdienst.

Directie Informatievoorziening

De directie Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor alle systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. IV is een van de negen primair proces directies van de Belastingdienst. De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in beweging. De directie IV is een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland. Onze ICT-systemen zijn voor iedere Nederlandse burger en voor elk Nederlands bedrijf beschikbaar en er komt dagelijks circa één miljard euro aan belastinggeld binnen.

De Belastingdienst, Toeslagen en Douane kennen hierbij een omvangrijke veranderopgave. Allereerst het aanpassen van de systemen voor nieuwe nationale en Europese wetgeving, het verbeteren van onze digitale processen ten behoeve van burgers, bedrijven en onze eigen medewerkers en tot slot ook het aanpassen van de systemen aan de actuele technische ontwikkelingen en eisen.

Verder communiceren miljoenen Nederlanders alleen nog digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen de eerste dagen ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. Dat stelt zeer hoge eisen aan de continuïteit, beschikbaarheid, performance en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Kortom: bij IV wordt gewerkt aan ICT met impact.

IV bestaat uit meerdere organisatieonderdelen die onder één paraplu gezamenlijk de voortbrenging en exploitatie van IV-producten en -diensten voor de Belastingdienst, Toeslagen en Douane verzorgen. In totaal werken er ruim 3500 mensen bij de directie. Het applicatielandschap is hierbij ingericht op basis van 13 ketens ten behoeve van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD.

Generieke Voorzieningen

De directie Generieke Voorzieningen is onderdeel van de IV-organisatie.  De directie IV ziet toe op het borgen van de continuïteit, de vernieuwing van de IV-voorzieningen en de doorontwikkeling van de IV-organisatie.

De directie Generieke Voorzieningen levert een bijdrage aan het creëren van een wendbaar IV-landschap door het leveren van generieke voorzieningen. Hiermee kan de business adequaat worden ondersteund, wordt de flexibiliteit en actualiteit van de IV verhoogd en worden de kosten van onderhoud en beheer van het applicatielandschap verlaagd.

Generieke Voorzieningen bestaat uit zeven afdelingen, die elk aangestuurd worden door een afdelingshoofd. Binnen elke afdeling werken diverse teams, die worden aangestuurd door teamleiders. In totaal werken er bij Generieke Voorzieningen ongeveer 1400 mensen bestaande uit eigen personeel en inhuurkrachten.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

Selectiegesprekken zijn gepland op vrijdagmiddag 6 oktober.

Meer informatie

Over de vacature:
Koos Veefkind, algemeen directeur Informatie Voorziening Belastingdienst
06-11 30 26 50

Over de sollicitatieprocedure
Victor Paumen, MD-consultant DGABD
Via secretariaat, Anne Mosterd: 06-46 24 50 15, anne.mosterd@minbzk.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 459-23 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl