Directeur Informatievoorziening Rijkswaterstaat Netwerken bij IenW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Salarisschaal
16
Standplaats
Delft, daarnaast verricht je ook werkzaamheden op de locaties van Rijkswaterstaat in Den Haag en Utrecht
Vacaturenummer
BABD 401-21
Publicatiedatum
7 oktober 2021
Sluitingsdatum
24 oktober 2021

Rijkswaterstaat

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met marktpartijen en andere overheidsinstanties werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Onze focus ligt op een duurzame leefomgeving. Zo werken we samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Centrale Informatievoorziening

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en vormt een grote, complexe en uitdagende wereld op het gebied van informatievoorziening (IV). Een wereld waarin we met big data nieuwe informatie uit grote hoeveelheden gegevens kunnen genereren. Waarin we steeds nieuwe oplossingen vinden om onze infrastructuur beter te benutten en waarin we zorgen voor een (water)wegennet dat slim, veilig en duurzaam is. Wij zijn zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat actief en streven ernaar om een gewilde partner te zijn in de IV-dienstverlening. Hiervoor is een I-strategie ontwikkeld.

De landelijke productie-eenheden CIV, Grote Projecten en Onderhoud (GPO) en Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) willen met een versterkte samenwerking beter gesteld staan voor hun opgave en daarmee helpen om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Met de huidige werkwijze en samenwerkingsvorm kunnen we de verwachte toename in omvang van de productieopgave niet aan. Ook kunnen we onvoldoende (snel) invulling geven aan de veranderende kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering.

De drie organisatieonderdelen hebben daarom samen, in nauw overleg met het bestuur, een doorontwikkeling voor ogen om het werk anders te organiseren. Deze doorontwikkeling heeft als werktitel de Werf. Het doel hierbij is om meer en beter werk te doen met hetzelfde aantal mensen. Bij CIV werken 1.060 medewerkers verspreid over vier directies: Ontwikkeling en Services (OSR), Inwinning en Gegevensanalyse (IGA), Informatievoorziening Rijkswaterstaat Netwerken (IRN) en Bedrijfsvoering, Inkoop en Strategie (BIS).

De directie Informatievoorziening Rijkswaterstaat Netwerken

De directie IV RWS Netwerken (IRN) is verantwoordelijk voor het beheer van de specifieke netwerken van Rijkswaterstaat. Denk aan de centrale datacenters, het landelijk glasvezelnetwerk, het Security Center, de missiekritieke ondersteuning en de kantoorautomatisering. Hiermee zijn we dé ingang voor gebruikers op operationeel niveau voor het melden van incidenten en storingen op missiekritieke informatievoorziening (IV).

We realiseren generieke platformen en bouwstenen en werken hiervoor nauw samen met de directie OSR en andere onderdelen van Rijkswaterstaat om zo het beheer van onze IV-services en industriële automatisering goed te organiseren. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor het IV-bedrijfsvoeringproces en Rijkwaterstaat Corporate Dienst, én het technische aanspreekpunt voor rijksbrede initiatieven als de Digitale Werkplek Rijksdienst (DWR) en P-Direkt. Dit doen we met zo’n 270 fte binnen vijf afdelingen.

De ontwikkelopgave

De ontwikkelopgave die jij als directeur IRN oppakt, ligt in het verplaatsen van de focus op kantoorautomatisering naar de focus op die bouwblokken die de primaire processen van Rijkswaterstaat ondersteunen. Hierbij richt je je ook op het realiseren van (procesoverstijgende) bouwblokken die ‘plug & play’ zijn te gebruiken. Zo maak je, samen met je medewerkers, een flexibelere, snellere en efficiëntere levering mogelijk.

De directie IRN ondersteunt ook de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat. De belangrijke ontwikkelopgave die je hier oppakt, ligt op de vlakken security en industriële automatisering (IA). Beide cruciaal voor Rijkswaterstaat. Jij en je medewerkers zorgen hier voor beschikbare ICT-middelen om een crisis te beheersen, voor betrouwbare objectbediening en voor betrouwbare informatie-uitwisseling op basis van de Baseline informatiebeveiliging.

Kijkend naar onze ambitie om verder te standaardiseren en uniformeren moeten gefaseerd aangesloten worden op het security operations centre (SOC) en de missiekritieke ondersteuning (MKO). Hier ligt voor jou en je medewerkers de opdracht om stapsgewijs een digitaal platvorm voor incidentmeldingen MKO te ontwikkelen en om het cyber security-normenkader voor IA te actualiseren en implementeren; binnen Rijkswaterstaat en breder binnen de watersector. Ook zijn er opgaven in het kader van de duurzaamheid van de inzet van onze netwerken. Dit dient expliciet opgenomen te worden in de aanbestedingsprocedures naar de markt.

Je bent verantwoordelijk voor het personeelsmanagement binnen de directie, onder meer voor de strategische personeelsanalyse en het realiseren van de aansluiting van mensen op de organisatie in ontwikkeling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de opbouw en beschikbaarheid van expertise op het gebied van informatievoorziening ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Je draagt bij aan het operationaliseren van de missie van de CIV: de professionals van de CIV regisseren en faciliteren de realisatie, instandhouding en ontwikkeling van de informatievoorziening voor Rijkswaterstaat. Daarnaast ligt er ook een taak in het optimaliseren van het al ingezette hybride werken en het werken op afstand met collega’s en externe partijen. En natuurlijk sta je ook aan de lat voor jouw bijdrage aan het jaarlijks managementcontract.

Wat vraagt dit van je?

Als leidinggevende binnen Rijkswaterstaat stel je bij al je handelen het werk buiten voorop. Je manier van sturen is helder en je toetst of je medewerkers begrijpen wat je bedoelt. Medewerkers zet je in op basis van hun kracht, waarbij je kijkt naar wat er buiten gerealiseerd moet worden.

Je bent een ervaren en succesvolle leider die stuurt via voorbeeldgedrag en denkt en handelt vanuit één Rijkswaterstaat. Inspirerend als je bent, krijg je je omgeving in beweging. Je bent een samenbindend leider met een sterke drive tot veranderen. Onder alle omstandigheden houd jij het hoofd koel.

Denken in oplossingen en handelen met overtuigingskracht kun je als de beste. Zo creëer je draagvlak voor je plannen en ideeën en realiseer je de doorvoering van veranderingen in de praktijk. Je bent resultaat- en samenwerkingsgericht. Je initieert en implementeert vanuit een heldere visie de gewenste vernieuwing. Met je collegiale en sociale instelling bouw je snel een goed netwerk op. Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.

Wat breng je mee?

  • Je hebt een wo-master- of doctoraal diploma bedrijfskunde, bestuurskunde of ICT.
  • Je hebt ruime managementervaring, bij voorkeur in een ICT-omgeving
  • Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving of met politiek-bestuurlijke vraagstukken.
  • Je hebt ervaring met de strategische architectuur, van de ICT-infra tot en met de operationele aansturing op dagelijkse basis.
  • Je hebt ruime kennis van het werkterrein ICT, met name van de infrastructurele ICT-gebieden en van opdrachtgeverschap.
  • Je hebt ervaring met veranderprocessen binnen organisaties.

Wat bieden we?

  • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
  • De kans om leiding te geven aan een loyale club bevlogen medewerkers die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
  • Salarisschaal 16 (minimaal € 6.174,62 en maximaal € 8.431,26 bruto per maand). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 16,37 procent over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Preselectiegesprekken vinden (virtueel) plaats op 2 en 3 november.

Een selectieassessment en het opvragen van referenties maken deel uit van de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 401-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ton van der Veen
directeur Bedrijfsvoering en Inkoop Centrale Informatievoorziening
Telefoonnummer: 06-21 87 80 68
E-mailadres: ton.vander.veen@rws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Marije van Wijk
Management Development adviseur Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 06-50 19 70 46
E-mailadres: Marije.van.wijk@rws.nl