Directeur Internationale Zaken bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 33-20
Publicatiedatum
14 februari 2020
Sluitingsdatum
9 maart 2020

Als directeur Internationale Zaken (IZ) voer je de internationale agenda van VWS uit, in nauwe samenwerking met de beleidsdirecties. Je vertegenwoordigt VWS bij internationale en rijksbrede vergaderingen en adviseert bewindspersonen tijdens buitenlandse bezoeken. Hierbij bestaat er geen 'one-size fits all-formule'. De ene keer ligt het initiatief bij IZ, de andere keer bij de beleidsdirectie; maar in alle gevallen gaat het om zeer nauwe samenwerking. Dit vraagt om een brede blik, goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om op proactieve wijze beleidsprioriteiten van VWS te verbinden aan internationale agenda’s.

Werken bij IZ betekent dat je regelmatig in het buitenland bent. Als directeur ben je boegbeeld van een relatief kleine directie die gewend is om onder hoge druk professioneel en zelfstandig te opereren. De directie is ook in ontwikkeling. Dit vraagt om aandacht voor de samenhang en structuur van werkzaamheden maar ook om het stimuleren van een gezonde balans in werk en privé.

Als directeur IZ ben je coachend en verbindend, stuur je op hoofdlijnen en inspireer en stimuleer je medewerkers om Nederland en VWS in internationale zin te vertegenwoordigen.

Aandachtsgebieden

 • Internationale beleidsontwikkeling: op belangrijke internationale thema’s zoals antibioticaresistentie, betaalbare geneesmiddelen, het terugdringen van besmettelijke ziekten, dementie, eHealth en preventiebeleid (alcohol/ tabak/drugs).
 • Verbinding van internationale thema’s en ontwikkelingen in volksgezondheidsbeleid aan de nationale beleidsagenda’s in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke directies.
 • Economische diplomatie: het Nederlandse bedrijfsleven positioneren op belangrijke markten. In samenwerking met het bedrijfsleven organiseert de directie handelsmissies naar belangrijke partnerlanden.  
 • Vertegenwoordiging van VWS in binnen- en buitenlandse internationale overlegorganen: o.a. Europese Unie, World Health Organization, OESO, G20, World Economic Forum, Global Health Security Agenda, Verenigde Naties en Raad van Europa.

Wat vraagt dit van jou?

 • academische opleiding;
 • meerjarige managementervaring als leidinggevende aan professionals;
 • internationale ervaring, zoals het zelfstandig optreden in een internationale beleidsomgeving;
 • ervaring of aantoonbare affiniteit met het werkveld van VWS;
 • kennis van Europese en internationale betrekkingen, daarin flexibel kunnen opereren en Europees en internationaal relaties kunnen onderhouden;
 • diplomatieke ervaring en ervaring met het begeleiden van bewindspersonen is een pre;
 • goede beheersing van de Engelse taal en bij voorkeur ook Frans en Duits.

Persoonlijke typering

 • Je bent een verbindende leidinggevende met een stevige persoonlijkheid die zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar is.
 • Je hebt een visie op volksgezondheidsbeleid, veel gevoel voor de politieke en bestuurlijke sensitiviteit van het werk en je bent in staat de meerwaarde voor Nederland en VWS te zien in de internationale beleidsagenda.
 • Complexe materie breng je terug tot hoofdlijnen en je zet in een professionele werkomgeving een gezamenlijke koers uit. Je bent stressbestendig en je kunt onder tijdsdruk effectief blijven opereren. Je bent bereid om met regelmaat van huis te zijn.

Wat bieden we?

Salarisschaal 16, € 6131 - € 8372 bruto per maand. Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Nederland gezond en wel'; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

Meer informatie over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Directie Internationale Zaken

Binnen het directoraat-generaal Volksgezondheid (DG V) is de directie Internationale Zaken (IZ) verantwoordelijk voor de internationale vertegenwoordiging van VWS. Hiertoe beschikt de directie onder andere over een attachénetwerk op de ambassades in het buitenland. De directie draagt bij aan de beleidsontwikkeling op dossiers met een sterk internationaal karakter. We stellen de internationale reisagenda op voor de bewindspersonen en de Bestuursraad en geven hier uitvoering aan.

De directie kent een binnen- (18 fte) en een buitendienst (7 fte). De “buitendienst” bestaat uit een netwerk van attachés (Brussel (3), Geneve, Washington, Beijing en New Delhi). De attachés zijn ingebed in de respectievelijke Permanente Vertegenwoordiging en ambassades van Nederland in de genoemde steden, maar vallen wel onder managementverantwoordelijkheid van de DIZ.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 33-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Angelique Berg
directeur-generaal Volksgezondheid
Telefoonnummer: 070 340 77 60
E-mailadres: a.berg@minvws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Marielle Kamp
MD-Consultant VWS
Telefoonnummer: 06 50 05 22 93
E-mailadres: m.kamp@minvws.nl