Directeur Kabinet Gouverneur Sint Maarten bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Standplaats
Sint Maarten
Vacaturenummer
BABD 177-18
Publicatiedatum
12 juni 2018
Sluitingsdatum
4 juli 2018

Organisatie

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De Gouverneur vertegenwoordigt de Koning in Sint Maarten en is daarmee hoofd van de regering van
Sint Maarten. De Gouverneur vormt samen met de ministers de Regering van Sint Maarten. De Gouverneur is in deze hoedanigheid landsorgaan. Als hoofd van de regering is de Gouverneur onschendbaar en zijn de ministers verantwoording verschuldigd aan de Staten van Sint Maarten.

De Gouverneur vertegenwoordigt ook de regering van het Koninkrijk. Als koninkrijksorgaan waakt hij over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en internationale verdragen en houdt hij toezicht op de naleving daarvan.

Burgers krijgen vooral te maken met de Gouverneur door de uitvoering van de Paspoortwet en de regelgeving op het terrein van visa (verstrekking van reisdocumenten en visa) en uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (naturalisatie en optie).

De Gouverneur van Sint Maarten wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het Kabinet van de Gouverneur. Het Kabinet voert onder meer consulaire werkzaamheden uit op het gebied van de afgifte van paspoorten en visa en het in behandeling nemen van aanvragen voor optie en naturalisatie.

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is als zelfstandige eenheid binnen de rijksdienst geplaatst. Het Kabinet behoort niet tot een ministerie en is ondergebracht in Hoofdstuk IIB van de rijksbegroting, waarover de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beheer voert. De directeur rapporteert beheersmatig aan de secretaris-generaal van BZK. Voor de beheersrelatie kan het Kabinet ondersteu¬ning genieten van dit departement.

Inhoudelijk legt de directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten verantwoording af aan de Gouverneur van Sint Maarten.

Wat vraagt dit van u?

U treedt op als de 1e adviseur van de Gouverneur van Sint Maarten. U bent verantwoordelijk voor de algehele leiding en bedrijfsvoering van het Kabinet van de Gouverneur.

Als directeur van het Kabinet van de Gouverneur adviseert u de Gouverneur gevraagd en ongevraagd over zeer uiteenlopende strategische, juridische en andere beleidsvraagstukken. U ondersteunt de Gouverneur bij het voeren van overleg met onder meer binnen- en buitenlandse autoriteiten, politici, vertegenwoordigers van instellingen en topambtenaren over onderwerpen die van bestuurlijk of politiek belang zijn. Daarnaast ondersteunt u de Gouverneur in zijn contacten met de media en bij (werk)bezoeken in binnen- en buitenland. Hierbij zorgt u voor zowel de voorbereiding als de uitwerking van deze bezoeken. Ook bent u verantwoordelijk voor alle personele en bedrijfsvoering aangelegenheden van het Kabinet.

U dient zich bewust te zijn van verschillende culturele achtergronden en samenwerking met diverse betrokkenen moet u in een culturele context kunnen plaatsen. Van belang is relaties op te bouwen, ook in kringen die kritisch tegenover Nederland kunnen staan, en tegelijkertijd afstand te kunnen bewaren die past bij de rol van de eerste adviseur van de Gouverneur. Het is uw taak om in de advisering rekening te houden met de posities van de Gouverneur als lands- en koninkrijksorgaan.

Genoemde taken/rollen vragen om:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Goede kennis van staats- en bestuursrecht en internationale regelgeving.
 • Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift.
 • Ervaring in complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Omgevingsbewust en netwerkvaardig.
 • Gevoel voor interculturele relaties, bij voorkeur in het Caribisch gebied.
 • Flexibel, tactvol en diplomatiek.
 • Ervaring in het omgaan met de media.
 • Vermogen zich aan te passen aan wisselende omgevingen en culturen.
 • Samenbindend in leiderschap en het ontwikkelen van uw medewerkers.
 • Managementervaring en kennis van administratieve procedures, richtlijnen en werkwijzen.
 • Goede contactuele en communicatieve eigenschappen.

Daarnaast beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap.

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Bijzonderheden

 • Er wordt geworven voor een periode van 3 jaar met mogelijk een verlenging van ten hoogste 2 jaar;
 • De standplaats is Sint Maarten;
 • Detachering vindt plaats via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Daarbij is het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) van toepassing.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op 30 juli 2018 in Den Haag.

Aanstelling

 • Dienstverband: detachering / IF / Uitzendbasis
 • Contractduur: 3 jaar
 • Indiensttreding is bij voorkeur voorzien per 1 januari 2019

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD-manager dient u aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie.

Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u per e-mail zenden aan wervingenselectieBABD@minbzk.nl, onder vermelding van vacaturenummer BABD 177-18, ter attentie van de Gouverneur van Sint Maarten door tussenkomst van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie

Over de vacature

mr R.A. van Deele
directeur van het Kabinet
Telefoonnummer: +1 721 587 8362
E-mailadres: deele@kabgsxm.com

Over de sollicitatieprocedure

Maarten Meurer
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52885330
E-mailadres: maarten.meurer@minbzk.nl