Directeur Nationale Databank Wegverkeergegevens bij RWS NOVA

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat NOVA
Salarisschaal
16
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
BABD 300-18
Publicatiedatum
6 november 2018
Sluitingsdatum
20 november 2018

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Werken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betekent samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Het ministerie bouwt aan krachtige verbindingen over de weg, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.  Het ministerie bestaat uit de beleidsdirectoraten-generaal Mobiliteit, Luchtvaart en Maritieme Zaken, Milieu en Internationaal en Water en Bodem. Het KNMI, Rijkswaterstaat en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport maken als agentschappen deel uit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook werkt RWS voor andere departementen en overheden. Wij zetten in op een duurzame leefomgeving en daar beheren en ontwikkelen we de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren.

Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)

De NDW is een uniek samenwerkingsverband van 19 landelijke en regionale overheidsorganisaties. NDW heeft een landelijk dekkend netwerk met betrouwbare en actuele verkeersgegevens. In samenwerking met marktpartijen wordt zo hoogwaardige verkeersinformatie gegenereerd voor weggebruikers en wegbeheerders. NDW draagt daarmee bij aan het beter benutten van ons wegennetwerk en het terugdringen van de files.

NDW is een netwerkorganisatie, waarin we met een slagvaardig team van specialisten werken aan het inwinnen, beheren en publiceren van de verkeersgegevens, het uitbreiden van het netwerk en het stimuleren van innovatie. Werken in onze organisatie is in iedere functie een uitdaging voor professionals die ondernemend zijn, verantwoordelijkheid zoeken en streven naar resultaten.

Bij NDW werken ca 25 medewerkers verdeeld in twee clusters. Grote thema’s daarbij zijn: nieuwe databronnen als Floating Car Data en ‘in car’ data, Big Data, Open Data en de databehoefte t.b.v. Smart Mobility.

NDW is een samenwerkingsverband aangegaan met een eigen governance structuur, waarvan de uitvoeringsorganisatie formeel-juridisch is opgehangen binnen Rijkswaterstaat in het onderdeel Rijkswaterstaat NOVA waar meer allianties zijn ondergebracht.

Positie

NDW voert haar werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht waarin de verschillende wegbeheerders (Rijk, provincie, gemeenten) zijn vertegenwoordigd. De financiering van het samenwerkingsverband wordt gedragen door de 19 aangesloten partners. De zorg- en huisbaas van NDW is Rijkswaterstaat.

De directeur is zowel directeur van het samenwerkingsverband als van de uitvoeringsorganisatie.

Directeur NDW

 • geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie van NDW;
 • draagt als resultaatverantwoordelijke zorg voor de strategische positionering en profilering van NDW;
 • draagt zorg voor het creëren en uitdragen van een strategische lange termijn visie op data en datacollectie voor verkeersmanagement en –informatie;
 • draagt zorg voor de vertaling van het beleid naar concrete plannen;
 • draagt op strategisch niveau zorg voor het opzetten/onderhoud van relevante contacten en realisatie van een relevant netwerk op strategisch niveau (politiek/bestuurlijk op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, commerciële partners, service providers en maatschappelijke belangenorganisatie);
 • geeft invulling aan de formele HRM-verantwoordelijkheden, conform de geldende regels en procedures en doelstellingen;
 • draagt zorg voor accurate, geïntegreerde, kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare verkeersinformatie conform de behoefte van de afnemers en binnen de gestelde financiële kaders;
 • realiseert een optimale leveranciersportfolio om de doelstellingen van NDW te ondersteunen;
 • is verantwoordelijk en zorgt voor het deugdelijke financieel management van NDW;
 • proactieve advisering aan de Raad van Toezicht.

De opgave

De opgave voor de directeur is om naast het dagelijkse uitdagende takenpakket ook het NDW in een toekomstperspectief te plaatsen en hieraan mede kleur te geven. U zet voort en waarborgt de hoge kwaliteit van de producten en diensten van de NDW. U volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van data en samenwerkingsverbanden met mede overheden en marktpartijen.

Wat vraagt dit van u?

De directeur NDW is een ervaren en zelfstandige manager met uitstekende verbindende kwaliteiten, zowel binnen de context van opdrachtgevers, bestuurlijke partijen, leveranciers als met  medewerkers. U bent een echte netwerker en een bruggenbouwer en weet in een complex en vernieuwend samenwerkingsverband met veel partijen koers te zetten en de congruentie te bewaken. Dit in een spanningsveld van verschillende behoeften, technische randvoorwaarden en mogelijkheden binnen de beschikbare budgetten.

U heeft een visie op de positionering van het NDW nu en op termijn en op de te leveren producten en diensten. Bij deze functie is het kunnen opereren in een politiek spanningsveld in een wereld van open data, publiek-private samenwerking en allianties van groot belang. De directeur werkt zelfstandig in het dagelijkse werk en is stressbestendig. U bent een inspirerend leidinggevende die medewerkers richting geeft, in hun kracht aanspreekt en stimuleert de mogelijkheden in de toekomst te exploreren.

Kennis en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • diepgaande en actuele kennis van de maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke omgeving en ontwikkelingen bij wegbeheerders op alle bestuurlijke niveaus;
 • kennis van het werkveld verkeersmanagement, datamanagement en van intelligente transportsystemen (ITS) en ervaring in het bijbehorende netwerk bij de marktpartijen en kenniswereld;
 • kennis en ervaring met integraal management;
 • ervaring met bedrijfsvoering.
 • inzicht in de sturing van strategische in- en externe besluitvormingsprocessen.

Competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • samenbindend leiderschap
 • netwerkvaardigheid
 • omgevingsbewustzijn
 • innovatief handelen

Bijzonderheden

De Rijksoverheid besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een assessment en referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Solliciteren?

Reageren op de vacature? Mail uw motivatie en cv voor 20 november 2018 naar Maaike.vander.eerden@rws.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op 3 december.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verbeek, voorzitter Raad van toezicht, 0320-265652 of mevrouw Visser, lid raad van toezicht, 06 - 11 25 50 73 (secretariaat).

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Sabina de Gooijer, management development adviseur Rijkswaterstaat, 06 -51357890.